• kz

Корпоративтік шаралар

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі А. С. Исеновтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесін сайлау және оның лауазымдық жалақысын айқындау туралы шешім.

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Амангелді Сағандекұлы Исеновтың өкілеттігі 2024 жылғы 29 ақпаннан бастап Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 49-бабының 5) тармақшасы, 56-бабының 1-тармағы негізінде қызметкердің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Ли Владимир Евгеньевич «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып 2024 жылғы 1 наурыздан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқарма өкілеттігі мерзіміне тұтастай алғанда 3 ай сынақ мерзімімен сайлансын.

3. Ли Владимир Евгеньевичке осы хаттаманың № 1-қосымшасына сәйкес лауазымдық жалақысы белгіленсін.

4. Басқарма мүшесі Ли Владимир Евгеньевичтің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру шарттары «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің ішкі құжаттары мен шешімдеріне сәйкес белгіленсін.

5. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы М.Т. Елибаев Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының ішкі актілеріне сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 4, «Қарсы» – 0, «Қалыс қалды» – 0.

Отырысқа Директорлар кеңесінің 4 мүшесі қатысты.

Директорлар кеңесінің екі мүшесі объективті себептермен қатысқан жоқ.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесін сайлау және оның лауазымдық жалақысын айқындау туралы шешімі
1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзіміне «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып 2024 жылдың 8 қаңтарынан бастап 3 ай сынақ мерзімімен Исенов Амангелді Сағандықұлы сайлансын.
2. Исенов Амангелді Сағандықұлына осы хаттаманың № 10-қосымшасына сәйкес лауазымдық жалақысы белгіленсін.
3. Басқарма мүшесі Исенов Амангелді Сағандықұлына жалақы төлеу және сыйақы беру шарттары Банктің ішкі құжаттары мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес белгіленсін.
4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы М.Т. Елібаев Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының ішкі актілеріне сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
5. Өндірістік қажеттілікке байланысты А.С. Исеновке «Азия-Тынық мұхиты банкі» АҚ Директорлар кеңесінің құрамынан шығу ұсынылсын.
Осы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 6, «Қарсы» – 0, «Қалыс қалды» – 0.
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты.
«(құпия) қоса алғанда АҚШ долларына  дейінгі сомаға облигациялар шығару және шығару шарттарын айқындау туралы» шешімі
1. Сомасы қоса алғанда (құпия) АҚШ долларына дейін облигациялар шығарудың мынадай шарттары айқындалсын және оларды Astana International Exchange – «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасында шығару жүзеге асырылсын: (құпия).
2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 5, «Қарсы» – 0, «Қалыс қалды» – 0.
Мәжіліске директорлар кеңесінің 5 мүшесі қатысты.

Оныншы облигациялық бағдарламаның (құпия) теңге сомасына шығарылуы, оныншы облигациялық бағдарлама шеңберінде (құпия) теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың бірінші шығарылымының, оныншы облигациялық бағдарлама шеңберінде (құпия) теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың екінші шығарылымының шарттарын, олардың шығарылымдарыy айқындау және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының міндеттемелерін қоғамның өз капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешімі.

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының оныншы облигациялық бағдарламасын (құпия) теңге сомасына шығару жүзеге асырылсын.

2. Осы хаттаманың № 2-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының оныншы облигациялық бағдарламасы шеңберінде (құпия) теңгеге дейінгі сомаға облигацияларды бірінші шығару шарттары айқындалсын және оны шығару жүзеге асырылсын.

3. Осы хаттаманың № 3-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының оныншы облигациялық бағдарламасы шеңберінде (құпия) теңгеге дейінгі сомаға облигацияларды екінші шығару шарттары айқындалсын және оны шығару жүзеге асырылсын.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының міндеттемелері оныншы облигациялық бағдарлама шеңберінде (құпия) теңгеге дейінгі соманы қоса алғанда, облигацияларды бірінші шығарылымы арқылы меншікті капиталы мөлшерінің (құпия) % құрайтын шамаға ұлғайтылсын.

5. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 5, «Қарсы» – 0, «Қалыс қалды» – 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің 5 мүшесі қатысты.

Қоса алғанда (құпия) теңгеге дейінгі сомаға коммерциялық облигациялардың төртінші шығарылымы және қоса алғанда (құпия) теңгеге дейінгі сомаға коммерциялық облигациялардың бесінші шығарылымы және шығарылымдардың шарттарын айқындау туралы шешімі

1. Қоса алғанда (құпия) теңгеге дейінгі сомаға коммерциялық облигациялардың төртінші шығарылымы бекітілсін және осы хаттаманың № 2- қосымшасына сәйкес оны шығару шарттары айқындалсын.

2. Қоса алғанда (құпия) теңгеге дейінгі сомаға коммерциялық облигациялардың бесінші шығарылымы бекітілсін және осы хаттаманың № 3- қосымшасына сәйкес оны шығару шарттары айқындалсын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы сұрақ бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 6, «Қарсы» – 0, «Қалыс қалды» – 0.

Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесін сайлау және оның лауазымдық жалақысын айқындау туралы шешімі
1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзіміне «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып 2023 жылғы 03 мамырдан бастап Омаров Бақытжан Байділдайұлы сайлансын.
2. Омаров Бақытжан Байділдайұлына осы хаттаманың № 12-қосымшасына сәйкес лауазымдық жалақысы белгіленсін.
3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Н.С. Байбазаров Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының ішкі актілеріне сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» – 6, «Қарсы» – 0, «Қалыс қалды» – 0 Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-тың жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акцияларын орналастыру (өткізу), оның ішінде олардың орналастыру (өткізу)тәсілі мен бағасы туралы шешімі

1.    «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыруы жолымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акция үшін 40 000 000 (Қырық миллион) теңгені орналастыру бағасы бойынша жалпы сомасы 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңгеге жарияланған акциялар саны шегінде 2 500 (екі мың бес жүз) дана санындағы жай акциялары орналастырылсын.

2.    Осы шешім қабылданған күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы шешімнің 1-тармағында айқындалған шарттарда «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныспен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне қазақ және орыс тілдерінде жазбаша хабарлама жіберілсін.

3.    «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (Байбазаров Н.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0,

«Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ тоғызыншы облигациялық бағдарламасының сомасы (құпия) миллиард теңгеге шығарылымы, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ тоғызыншы облигациялық бағдарламасы шеңберінде сомасы (құпия) миллиард теңгеге дейінгі облигациялардың бірінші шығарылымы, сомасы (құпия) миллиард теңгеге дейінгі облигациялардың екінші шығарылымы туралы және шығарылымдардың шарттарын айқындау туралы шешімі

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тоғызыншы облигациялық бағдарламасының шығарылымы (құпия) миллиард теңге сомасына бекітілсін.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тоғызыншы облигациялық бағдарламасы шеңберінде сомасы (құпия) миллиард теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың бірінші шығарылымы (құпия) миллиард теңге сомасына бекітілсін және осы шешімнің № 1-қосымшасына сәйкес оны шығару шарттары айқындалсын. 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тоғызыншы облигациялық бағдарламасы шеңберінде сомасы (құпия) миллиард теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың екінші шығарылымы (құпия) миллиард теңге сомасына бекітілсін және осы шешімнің № 2-қосымшасына сәйкес оны шығару шарттары айқындалсын. Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, қоса алғанда (құпия) дейінгі сомаға, қоса алғанда (құпия)дейінгі сомаға, қоса алғанда (құпия) дейінгі сомаға коммерциялық облигациялардың үш шығарылымы және шығарылым шарттарын айқындау туралы шешімі

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға (құпия) облигациялар шығару арқылы келесі сомаға ұлғайтылсын:

 - осы хаттаманың № 3-қосымшасына сәйкес (құпия) дейін және шығару шарттары айқындалсын;

- осы хаттаманың № 4-қосымшасына сәйкес (құпия) дейін және шығару шарттары айқындалсын;

- осы хаттаманың № 5-қосымшасына сәйкес (құпия) дейін және шығару шарттары айқындалсын.

 2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты 


«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі С.А. Кенжебаеваның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімі.

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі С.А. Кенжебаеваның өкілеттігі 2023 жылғы 27 қаңтардан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Н.С. Байбазаров Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының ішкі актілеріне сәйкес осы шешімнен туындайтын, оның ішінде еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзуға байланысты С.А. Кенжебаеваға өтемақы төлеуді жүзеге асыру бойынша қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімі

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыруы жолымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акция үшін 40 000 000 (Қырық миллион) теңгені орналастыру бағасы бойынша жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге жарияланған акциялар саны шегінде 1250 (бір мың екі жүз елу) дана санындағы жай акциялары орналастырылсын.

2. Осы шешімнің 1-тармағы ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұлғайта отырып, «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайтуды көздейтін Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаулысы бекітілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

3. Осы шешім қабылданған күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы шешімнің 1- тармағында айқындалған шарттарда «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныспен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционеріне қазақ және орыс тілдерінде жазбаша хабарлама жіберілсін.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (Байбазаров Н.С.) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің 6 мүшесі қатысты

500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасындағы жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге сомасына облигациялардың алтыншы шығарылымы және 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге сомасына облигациялардың жетінші шығарылымы және олардың шарттарын айқындау туралы шешімі.

1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасындағы жетінші облигациялық бағдарламасы шегінде 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге сомасына облигациялардың алтыншы шығарылымын бекіту және оны шығару шарттарын айқындау осы хаттаманың №1- қосымшасына сәйкес жүзеге асырылсын.

2. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасындағы жетінші облигациялық бағдарламасы шегінде 15 000 000 000 (он бес миллиард теңге) сомасына облигациялардың жетінші шығарылымын бекіту және оны шығару шарттарын айқындау осы хаттаманың №2- қосымшасына сәйкес жүзеге асырылсын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 5, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2022 жылғы 27 маусымдағы (№291-2022-12 хаттама) күн тәртібінің «Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы» үшінші сұрағы бойынша шешімінің күші жойылды деп тану туралы шешімі

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыруы жолымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акция үшін 40 000 000 (Қырық миллион) теңгені орналастыру бағасы бойынша жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге жарияланған акциялар саны шегінде 1250 (бір мың екі жүз елу) дана санындағы жай акциялары орналастырылсын.

2. Осы шешім қабылданған күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы шешімнің 1-тармағында айқындалған шарттарда «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныспен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына жазбаша хабарлама жіберілсін.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2022 жылғы 27 маусымдағы (№291-2022-12 хаттама) күн тәртібінің «Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы» үшінші сұрағы бойынша шешімінің күші жойылды деп танылсын.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (Р.В.Искаков) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 4, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің 4 мүшесі қатысты

Жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімі

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыруы жолымен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акция үшін 40 000 000 (Қырық миллион) теңгені орналастыру бағасы бойынша жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге жарияланған акциялар саны шегінде 1250 (бір мың екі жүз елу) дана санындағы жай акциялары орналастырылсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (Р. В. Искаков) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2022 жылғы 31 наурыздағы (№284-2022-05 хаттама) шешіміне күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-тың (құпия) бағдарламасының шегінде (құпия) сомасына облигациялар шығару және шығару талаптарын айқындау, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларын қоса алғанда (құпия) дейінгі сомаға сатып алу туралы» екінші сұрағы бойынша өзгертулер енгізу туралы шешімі.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2022 жылғы 31 наурыздағы (№284-2022-05 хаттама) шешіміне күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-тың (құпия) бағдарламасының шегінде (құпия) сомасына облигациялар шығару және шығару талаптарын айқындау, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларын қоса алғанда (құпия) дейінгі сомаға сатып алу туралы» екінші сұрағы бойынша өзгертулер осы хаттаманың қосымшасына сәйкес енгізілсін.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0

Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-тың (құпия) бағдарламасының шегінде (құпия) сомасына облигациялар шығару және шығару талаптарын айқындау, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларын қоса алғанда (құпия) дейінгі сомаға сатып алу туралы шешімі.

1. Осы Хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының міндеттемелері «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының қоса алғанда (құпия) бағдарламасы шегінде қоса алғанда (құпия) дейінгі сомаға облигацияларды шығару арқылы меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын және шығару талаптары айқындалсын.
2. Құпия.
3. Құпия.
4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 25 ақпандағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелері Д. Б. Әубәкіров пен Д. Ю. Бабичевтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшелерін сайлау және олардың лауазымдық еңбекақыларын айқындау туралы шешімі.

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Думан Бауыржанұлы Әубәкіровтің өкілеттігі 2022 жылғы 09 наурыздан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі Дмитрий Юрьевич Бабичевтің өкілеттігі 2022 жылғы 25 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. Марат Талғатұлы Елібаев «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы басқармасының жалпы өкілеттік мерзіміне 2022 жылғы 10 наурыздан бастап сайлансын.

4. Әбішева Ботагөз Тоқтағұлқызы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі болып «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы басқармасының жалпы өкілеттік мерзіміне 2022 жылғы 28 ақпаннан бастап сайлансын.

5. Марат Талғатұлы Елібаев пен Ботагөз Тоқтағұлқызы Әбішеваның лауазымдық жалақысы осы хаттаманың № 12-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

6. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Р.В. Ысқақов Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының ішкі актілеріне сәйкес осы шешімнен туындайтын, оның ішінде еңбек шарттарының мерзімінен бұрын бұзылуына байланысты Д. Б. Әубәкіровке және Д. Ю. Бабичевке өтемақы төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 қарашадағы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) міндеттемелерін сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде жалпы көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болатын сегізінші облигациялық бағдарламаны шығару, сондай-ақ сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде қоса алғанда 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың бірінші шығарылымы және сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде қоса алғанда 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың екінші шығарылымы арқылы Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан астам пайзын құрайтын көлемге ұлғайту туралы шешімі

1. Банктің міндеттемелері сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде жалпы көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге болатын сегізінші облигациялық бағдарламаны шығару, сондай-ақ сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде қоса алғанда 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың бірінші шығарылымы және сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде қоса алғанда 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңгеге дейінгі сомаға облигациялардың екінші шығарылымы арқылы Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан астам пайзын құрайтын көлемге ұлғайтылсын.

2. Жалпы көлемі 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге көлемінде сегізінші облигациялық бағдарламаның шығарылымы бекітілсін.

3. Сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде қоса алғанда 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге сомаға облигациялардың бірінші шығарылымы бекітілсін және осы хаттаманың № 2 қосымшасына сәйкес оларды шығару шарттары айқындалсын.

4. Сегізінші облигациялық бағдарлама шегінде қоса алғанда 35 000 000 000 (отыз бес миллиард) теңге сомаға облигациялардың екінші шығарылымы бекітілсін және осы хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес оларды шығару шарттары айқындалсын.

5. Банк Басқармасы Банктің сегізінші облигациялық бағдарламасы шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін қажетті құжаттарды Банк қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға жіберген күннен кешіктірмей, оларды «жасыл» жобаларға жатқызу үшін жобаларды іріктеу критерийлерін айқындайтын ішкі құжатты бекітсін.

6. Банк Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 02 шілдедегі 500 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомаға жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 22 500 000 000 (жиырма екі миллиард бес жүз миллион теңгені қоса алғанда) дейінгі сомаға облигациялардың төртінші шығарылымы және оны шығару шарттарын айқындау туралы шешімі

1. 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасына жетінші облигациялық бағдарлама шегінде қоса алғанда 22 500 000 000 (жиырма екі миллиард бес жүз миллион) теңгеге дейінгі сомаға «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының төртінші шығарылымы бекітілсін және осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес оны шығару шарттары айқындалсын.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 30 маусымдағы 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасына жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 32 200 000 000 (отыз екі миллиард екі жүз миллион) теңге сомасына облигациялардың бесінші шығарылымы және оның шарттарын айқындау туралы шешімі

1. Осы Хаттаманың №1- қосымшасына сәйкес жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасына 32 200 000 000 (отыз екі миллиард екі жүз миллион) теңге сомасына «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының бесінші шығарылымы бекітілсін және оны шығару шарттары белгіленсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 24 мамырдағы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамын өзгерту туралы шешімі

Директорлар кеңесінің мүшесі – Жалғыз акционердің өкілі Қарағойшин Рустам Тимурұлының «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі келесі комитеттерінің құрамындағы өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап тоқтатылсын:

1) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті;
2) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму жөніндегі комитеті;

3) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті;
4) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 31 наурыздағы жеке отырысы хаттамасына No 6 қосымшада (No255-2021-04 хаттама) күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша «Көтеру туралы» облигациялар (еурооблигациялар) қоса алғанда (құпия) қоса алғанда және (құпия) дейінгі мөлшерде шығарылған кезде, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ міндеттемелері «компанияның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп процентінде. қоса алғанда (құпия) және шығарылым мерзімдерін анықтайтын орта мерзімді бағалы қағаздар шығаруға арналған «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Бағдарламасы шеңберінде »келесі өзгертулер енгізілсін:« f) тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «f ) - құпия »; j) тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «j) - құпия».

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

1. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ міндеттемелері Даму банкінің 3 000 000 000 (үш миллиард) АҚШ долларын қоса алғандағы орта мерзімді бағалы қағаздар шығарылымы бойынша Бағдарламасы шегінде қоса алғанда (құпия) теңгеге дейінгі мөлшерде облигациялар (еурооблигациялар) шығару арқылы меншікті капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайтылсын және осы хаттаманың № 6-қосымшасына сәйкес шығару талаптары айқындалсын.

2. «Қазақстан Даму Банкі» АҚ міндеттемелері Даму банкінің 3 000 000 000 (үш миллиард) АҚШ долларын қоса алғандағы орта мерзімді бағалы қағаздар шығарылымы бойынша Бағдарламасы шегінде қоса алғанда (құпия) дейінгі мөлшерде облигациялар (еурооблигациялар) шығару арқылы меншікті капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мөлшерге ұлғайтылсын және осы хаттаманың № 7-қосымшасына сәйкес шығару талаптары айқындалсын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


1. Арифханов Айдар Абдразахұлы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелер сайлансын:
1) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ директорлар кеңесінің тексеру комиссиясы:
Марсия Элизабет Кристиан Фавале - Комитет төрағасы;
Сайденов Анвар Галимуллаұлы - комитет мүшесі;
Узбеков Ғани Нұрмаханбетұлы - комитет мүшесі;
Карагойшин Рустам Тимурұлы - комитет мүшесі;
Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы - комитет мүшесі.
2) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті:
Марсия Элизабет Кристиан Фавале - Комитет төрағасы;
Сайденов Анвар Галимуллаұлы - комитет мүшесі;
Узбеков Ғани Нұрмаханбетұлы - комитет мүшесі;
Карагойшин Рустам Тимурұлы - комитет мүшесі;
Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы - комитет мүшесі.
3) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті:
Узбеков Ғани Нұрмаханбетұлы - Комитет төрағасы;
Марсия Элизабет Кристиан Фавале - комитет мүшесі;
Сайденов Анвар Галимуллаұлы - комитет мүшесі;
Карагойшин Рустам Тимурұлы - комитет мүшесі;
Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы - комитет мүшесі.
4) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті:
Сайденов Анвар Ғалимоллаұлы - Комитет төрағасы;
Марсия Элизабет Кристиан Фавале - комитет мүшесі;
Узбеков Ғани Нұрмаханбетұлы - комитет мүшесі;
Карагойшин Рустам Тимурұлы - комитет мүшесі;
Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы - комитет мүшесі.         
Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

1. Алтыншы облигациялық бағдарлама шеңберінде 10000000000 (жүз миллиард) теңге сомасындағы «Қазақстан Даму Банкі» АҚ облигацияларының үшінші шығарылымы 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге көлемінде бекітілсін және оның шығарылу шарттары анықталсын, осы хаттаманың No 4 қосымшасына сәйкес.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) міндеттемелерін жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигациялардың үшінші шығарылымы арқылы Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын;

2. Жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 50 000 000 000 (елу миллиард) теңге сомасына облигациялардың үшінші шығарылымын бекіту және осы хаттаманың № 1-қосымшасына сәйкес оларды шығару шарттары айқындалсын.

3. Банк Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

Акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционерінің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы арқылы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционерінің жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңге мөлшерінде бір жай акция үшін 38 393 750 (отыз сегіз миллион үш жүз тоқсан үш мың жеті жүз елу) теңге орналастыру бағасы бойынша жарияланған акциялар саны шегінде 320 (үш жүз жиырма) жай акциясы орналастырылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционеріне жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңгеге бір жай акция үшін 38 393 750 (отыз сегіз миллион үш жүз тоқсан үш мың жеті жүз елу) теңге бағасы бойынша 320 (үш жүз жиырма) дана мөлшеріндегі акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.

3. Осы шешімнің 1-тармағы экспорт алдындағы және экспорттық қаржыландыруды ынталандыру үшін 12 286 000 000 теңге сомасында Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резервінен 12 286 000 000 теңге мөлшерінде қаражат бөлу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Д. Ю. Бабичев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 7, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0
Отырысқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысты

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерінің оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғаюы, жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 120 000 000 000 (жүз жиырма миллиард) теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымы және оларды шығару талаптарын айқындау туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 120 000 000 000 (бір жүз жиырма миллиард) теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымын шығару жолымен«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтуды;

2. Жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 120 000 000 000 (бір жүз жиырма миллиард) теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымы бекітілсін және осы хаттаманың № 5 қосымшасына сәйкес оларды шығару шарттары айқындалсын.

3. Банк Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерінің меншікті капитал мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғаюы, жетінші облигациялық бағдарламаны 500 000 000 (бес жүз миллиард) теңге сомасына шығару, жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 130 000 000 000 (жүз отыз миллиард) теңге сомасына облигациялардың бірінші шығарылымы және оларды шығару талаптарын айқындау туралы

1. Банктің міндеттемелерін жетінші облигациялық бағдарламаны жалпы көлемі 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңгеге, сондай-ақ жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 130 000 000 000 (бір жүз отыз миллиард) теңге сомасына облигациялардың бірінші шығарылымын шығару жолымен Банктің меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтуды;

2. Жалпы көлемі 500 000 000 000 (бес жүз миллиард) теңге болатын жетінші облигациялық бағдарламаның шығарылымы бекітілсін;

3. Жетінші облигациялық бағдарлама шегінде 130 000 000 000 (бір жүз отыз миллиард) теңге сомасына облигациялардың бірінші шығарылымы бекітілсін және осы хаттаманың № 1 қосымшасына сәйкес оларды шығару шарттары айқындалсын.

4. Банк Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 7, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0
Отырысқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысты

1.Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 1250 (бір мың екі жүз елу) дана мөлшеріндегі жай акцияларын жарияланған акциялар шегінде, акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің сатуы жолымен жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша орналастырылсын.
2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша 1250 (бір мың екі жүз елу) дана мөлшеріндегі акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.
3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

Алтыншы облигациялық бағдарлама шегінде 20 (жиырма) миллиард теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымы және оны шығару талаптарын айқындау туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ алтыншы облигациялық бағдарлама шегінде 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге мөлшеріндегі екінші облигациясы мақұлдансын және осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес оны шығару мерзімдері айқындалсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшесін сайлау туралы
1. 2020 жылғы 16 наурыздан бастап Әсет Болатұлы Шәріпов «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының өкілеттіктері мерзіміне «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі болып сайлансын.

2. Әсет Болатұлы Шәріповке осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес лауазымдық жалақы белгіленсін.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының төрағасы А.С.Сарқұлов Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


Акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылған (сатылған) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы

1.Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 200 (екі жүз) дана мөлшеріндегі жай акцияларын жарияланған акциялар шегінде, акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің сатуы жолымен жалпы сомасы 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша орналастырылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша 200 (екі жүз) дана мөлшеріндегі акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

1. Тараптардың 2020 жылғы 02 наурыздағы келісімі бойынша, еңбек шартына сәйкес бір лауазымдық жалақы мөлшерінде өтемақы төлей отырып, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі Асқар Сапарұлы Әміртаевтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі ретінде сайланған «ҚДБ-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Асқар Сапарұлы Әміртаевтың өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының төрағасы А.С.Сарқұлов Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.

4. 2-тармақ бойынша шешім «ҚДБ-Лизинг» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


Облигациялар және туынды бағалы қағаздар шығару туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін Банктің меншікті капиталының он және одан да көп пайызына көбейтіңіз және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бағдарламасы аясында облигациялар шығарып, орта мерзімді құнды қағаздар шығаруға 3 000 000 000 (үш миллиард) дейін АҚШ долларын қоса алғанда. Шығарылымның негізгі шарттары ресми жарияланғанға дейін коммерциялық құпия болып табылады.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 7, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0
Отырысқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысты

Акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі және бағасы туралы

1.Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 250 (екі жүз елу) дана мөлшеріндегі жай акцияларын жарияланған акциялар шегінде, акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің сатуы жолымен жалпы сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша орналастырылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша 250 (екі жүз елу) дана мөлшеріндегі акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 7, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0
Отырысқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысты

1. Жалпы көлемі 100,000,000,000 (жүз миллиард) теңгеге алтынші облигациялық бағдарламаны, сондай-ақ алтынші облигациялық бағдарлама шегінде 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге сомасына облигациялардың бірінші шығарылымын шығару арқылы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) міндеттемелерін Банктің меншікті капиталының он және одан да көп пайызы көлемінде арттыру.

2. Жалпы көлемі 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге болатын алтынші облигациялық бағдарламаның шығарылымы бекітілсін, сондай-ақ алтынші облигациялық бағдарлама шегінде 20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге сомаға облигациялардың бірінші шығарылымы бекітілсін және оларды шығару шарттарын осы хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес анықтау;

3. Банктің Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


Басқарма мүшелерін сайлау туралы, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін айқындау туралы, "Қазақстанның Даму Банкі"АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімін айқындау туралы

1. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқармасының сандық құрамы анықталсын - 5 (бес) бірлік, оның ішінде:

         1) Басқарма Төрағасы-1 (бір) бірлік;

         2) Басқарма төрағасының орынбасары - 3 (үш) бірлік;

         3) Басқарушы директор – Басқарма мүшесі – 1 (бір) бірлік;

2. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімі 2019 жылғы 26 тамыздан бастап 2024 жылғы 25 тамызға дейін 5 (бес) жыл болып белгіленсін.

3. 2019 жылғы 26 тамыздан бастап "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқарма мүшелері болып осы Хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес келесі тұлғалар сайлансын.

4. Осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес лауазымдық айлықақылар мөлшері айқындалсын.

5. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы мен басқарма төрағасына осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдау тапсырылсын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 6, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0
Отырысқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысты

«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшесі А.М.Жамалбековтің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы және Т.Р.Қарағойшинді, М.Т.Омаровты «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелері етіп сайлау туралы

1. Сарапшы Арсен Махмуджанұлы Жамалбековтің «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті құрамындағы өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Рустам Тимурұлы Қарағойшин, марат Талғатұлы Омаров «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы тұтастай Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне тең өкілеттік мерзімімен «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің комитеттері құрамына сайлансын және комитеттердің құрамдары мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті:

Фавале М. – Комитет төрағасы;
Сайденов А.Г. – Комитет мүшесі;
Сомма А. – Комитет мүшесі.
Қарағойшин Р.Т. – Комитет мүшесі;
Омаров М.Т. – Комитет мүшесі;

Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті:
Фавале М. – Комитет төрағасы;
Сайденов А.Г. – Комитет мүшесі;
Сомма А. – Комитет мүшесі;
Қарағойшин Р.Т. – Комитет мүшесі;
Омаров М.Т. – Комитет мүшесі;
Жамалбеков А.М. – Комитет сарапшысы.


Қазақстан Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті:
Сомма А. – Комитет төрағасы;
Сайденов А.Г. – Комитет мүшесі;
Фавале М.– Комитет мүшесі;
Қарағойшин Р.Т. – Комитет мүшесі;
Омаров М.Т. – Комитет мүшесі;
Жамалбеков А.М. – Комитет сарапшысы.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Банк Развития Казахстана»:
Сайденов А.Г. – Комитет төрағасы;
Фавале М.– Комитет мүшесі;
Сомма А. – Комитет мүшесі;
Қарағойшин Р.Т. – Комитет мүшесі;
Омаров М.Т. – Комитет мүшесі;
Жамалбеков А.М. – Комитет сарапшысы.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 7, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, 100 (жүз) миллиард теңге сомасындағы бесінші облигациялық бағдарламаны шығару, бесінші облигациялық бағдарлама шегінде 30 (отыз) миллиард теңге сомасындағы бірінші шығарылым және оларды шығару шарттарын айқындау туралы

1. Жалпы көлемі 100,000,000,000 (жүз миллиард) теңгеге бесінші облигациялық бағдарламаны, сондай-ақ бесінші облигациялық бағдарлама шегінде 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге сомасына облигациялардың бірінші шығарылымын және 70 000 000 000 (жетпіс миллиард) теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымын шығару арқылы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) міндеттемелерін Банктің меншікті капиталының он және одан да көп пайызы көлемінде арттыру.

2. Жалпы көлемі 100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге болатын бесінші облигациялық бағдарламаның шығарылымы бекітілсін, сондай-ақ:

1) бесінші облигациялық бағдарлама шегінде 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге сомаға облигациялардың бірінші шығарылымы бекітілсін және оларды шығару шарттарын осы хаттамаға № 11 қосымшаға сәйкес анықтау;

2) бесінші облигациялық бағдарлама шегінде 70,000,000,000 (жетпіс миллиард) теңге сомаға облигациялардың екінші шығарылымы бекітілсін және оларды шығару шарттарын осы хаттамаға № 12 қосымшаға сәйкес анықтау;

3. Банктің Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


Акцияларды орналастыру (сату), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) және бағасы туралы

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционері акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын жүзеге асыруы арқылы жалпы сомасы 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасымен жарияланған акциялар шегінде 300 (үш жүз) дана мөлшерінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жай акциялары орналастырылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасымен 300 (үш жүз) дана мөлшерінде акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын сату туралы ұсыныс жолдансын.

3. Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары «2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы заңды күшіне енген күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты


«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшесін сайлау туралы

1. Сандуғаш Айбасқызы Кенжебаева 2019 жылғы 10 сәуірден бастап «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзіміне «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары болып сайлансын.

2. С.А.Кенжебаеваға осы хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес лауазымдық жалақы белгіленсін.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының төрағасы Б.Б.Жәмішев Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 5, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің 5 мүшесі қатысты, 1 мүшесі қатысқан жоқ


Банк Басқармасының мүшесі В.В.Кимнің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы төрағасының орынбасары Вадим Викторович Кимнің өкілеттіктері 2019 жылғы 29 наурыздан бастап тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының төрағасы Б.Б.Жәмішев Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: «Қолдау» - 6, «Қарсы» - 0, «Қалыс қалды» - 0
Мәжіліске директорлар кеңесінің барлық мүшесі қатысты  

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ 2018 жыл ішінде корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есепті бекіту туралы

Осы хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес «Қазақстан Даму Банкі» АҚ 2018 жыл ішінде корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы/сақталмауы туралы есеп бекітілсін.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 6, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0
Отырысқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысты

1.Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 375 (үш жүз жетпіс бес) дана мөлшеріндегі жай акцияларын жарияланған акциялар шегінде, акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің сатуы жолымен жалпы сомасы 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша орналастырылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгеге бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша 375 (үш жүз жетпіс бес) дана мөлшеріндегі акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Осы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары: "Қолдағандар" - 7, "Қарсы болғандар" - 0, "Қалыс қалғандар" - 0
Отырысқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысты
2019 жылдың 01 қаңтарынан бастап Банктің бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеуші 2019 жылғы 04 қаңтардағы "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ болып табылады

Жарияланған акциялар саны шегінде орналастыру (сату), оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша жарияланған акциялар шегінде жалпы сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңге болатын 250 (екі жүз елу) дана мөлшерінде "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның жай акциялары "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның Жалғыз акционері акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру жолымен орналастырылсын.
 2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 10 000 000 000 (он миллиард) теңге болатын бір жай акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша 250 (екі жүз елу) дана акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.
 3. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

"ҚДБ-Лизинг" АҚ-мен жасалуында "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның мүдделілігі бар мәмілені, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасасу және еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы

"ҚДБ-Лизинг" АҚ-мен жасалуында "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені жасалсын және еншілес ұйымды қаржыландырудың мынадай негізгі шарттары бекітілсін:
Қарыз алушы "ҚДБ-Лизинг" АҚ Қарыз сомасы 20 000 000 000 (жиырма миллиард) Валюта теңге Қарыз мерзімі 15 (он бес) жылға дейін Сыйақы мөлшерлемесі бекітілген, жылдық 8,48% (сегіз бүтін жүзден қырық сегіз пайыз)* *қарыз алудың орташа құны 8,4% + "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жалпы әкімшілік шығыстары 0,08%.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілені, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені бекіту туралы және еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәміле, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле бекітілсін және еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі шарттары бекітілсін:

 • Қарыз алушы: «ҚДБ-Лизинг» АҚ
 • Қарыз сомасы: 12 537 182 000 (он екі миллиард бес жүз отыз жеті миллион жүз сексен екі мың)
 • Валюта:теңге
 • Қарыз мерзімі: 20 (жиырма) жылға дейін
 • Сыйақы мөлшерлемесі: тиянақталған, жылдық 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз)

«Өткізу келісімшарттары бойынша кейіннен сата отырып, глинозем дайындау мақсатында шикізат пен материалдарды сатып алуға, оларды кейінгі өңдеуге шығындарды қаржыландыру» «Қазақстан Алюминийі» АҚ экспорттық операциясының аясында, жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді бекіту туралы

«Өткізу келісімшарттары бойынша кейіннен сата отырып, глинозем дайындау мақсатында шикізат пен материалдарды сатып алуға, оларды кейінгі өңдеуге шығындарды қаржыландыру» «Қазақстан Алюминийі» АҚ экспорттық операциясын іске асыру аясында жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелер бекітілсін:

 • Банк пен «Қазақстан Алюминийі» АҚ арасында бекітілетін 29.12.2015 жылғы №108-СМ-S/05 Кредит желісін ашу туралы келісімге қосымша келісім;
 • 29.12.2015 жылғы №108-СМ-S/05 Кредит желісін ашу туралы келісімнің аясында Банк пен «Қазақстан Алюминийі» АҚ арасында бекітілетін банктік қарыз шарты;
 • Банктің, «Қазақстан Алюминийі» АҚ және «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» компаниясы арасында бекітілетін 30.12.2015 жылғы №368-ДГ-S/05 Кепілдік шартына қосымша келісім;
 • Банктің, «Қазақстан Алюминийі» АҚ және сыртқы құқықтық кеңесші арасында бекітілетін сыртқы құқықтық бағалауды жүргізу туралы келісім.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ омбудсменін тағайындау туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ омбудсмені ретінде Директорлар кеңесінің мүшесі, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ тәуелсіз директоры Сайденов Әнуар Ғалимоллаұлы 2 жыл мерзімге тағайындалсын.

Жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен («Цеснабанк» АҚ) мәмілелерді бекіту туралы

 1. «Цеснабанк» АҚ-мен жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер бекітілсін:
  «Цеснабанк» АҚ-дағы Банктің корреспонденттік шот шарты, 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 5-Z/05-04, 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ 146-Z/27, 2014 жылғы 26 желтоқсандағы №ДБЗИ 177-Z/27, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 38-Z/27, 2015 жылғы 9 маусымдағы №135-ДБЗ-Z/27 банктік қарыз шарттарына, 2014 жылғы 27 қарашадағы №35-СМ-Z/27 кредит желісін ашу туралы келісімге қосымша келісімдер, бұзу туралы келісімдер: 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 5-Z/05-04 банктік қарыз шартын, 2014 жылғы 27 қарашадағы №35-СМ-Z/27 кредит желісін ашу туралы келісімді және 2015 жылғы 23 сәуірдегі №20-СП-Z/27 агенттік келісімді.
 2. 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ 146-Z/27, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 38-Z/27 банктік қарыз шарттарына қосымша келісімдерді, 2015 жығы 23 сәуірдегі №20-СП-Z/27 агенттік келісімді бұзу туралы келісімді бекіту бөлігіндегі осы шешімнің қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы №1276, 2015 жылғы 11 наурыздағы №124 қаулыларына өзгертулер енгізілген күннен бастап күшіне енеді.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның «Цеснабанк» АҚ-мен жасалуында мүдделілік бар мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені бекіту туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жасалуында мүдделілік бар мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені, «Цеснабанк» АҚ облигацияларын сатып алу жолымен бекітсін.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шегінде 30 млрд. теңге сомасына бірінші шығарылымның облигацияларының күшін жою туралы.

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шегінде 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге сомасына бірінші шығарылымның облигацияларының күші жойылсын.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамының «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамын жаңғырту» инвестициялық жобасының негізгі қаржыландыру шарттарын бекіту туралы және жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның мүдделігі бар мәмілелерді бекіту туралы

 1. «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамының «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамын жаңғырту» инвестициялық жобасының (бұдан әрі – Жоба) негізгі қаржыландыру шарттары бекітілсін
 2. «Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамымен кредит желісін ашу туралы келісім, кредит желісін ашу туралы келісімнің аясында банктік қарыз шарттары, сондай-ақ жасалуында «Қазақсстанның Даму Банкі» АҚ-ның мүдделігі бар мәмілелер сияқты Жобаны іске асыру үшін қажетті басқа шарттар бекітілсін.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шегінде 30 (отыз) миллиард теңге сомасына бірінші шығарылым облигацияларын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шегінде 30 (отыз) миллиард теңге сомасына бірінші шығарылым облигациялары (KZP01Y03F261) (бұдан әрі – облигациялар) сатып алынсын және сатып алу бағасы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигациялардың номиналды құнынан 104,55 (жүз төрт бүтін жүзден елу бес) % аспайтын мөлшерде айқындалсын.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) мүдделілігі бар «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен мәмілені және Банкпен жылжымайтын мүлікті мүліктік жалға беру жөніндегі ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені бекіту туралы.

Жасалуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәміле және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен жылжымайтын мүлікті мүліктік жалға (жалгерлікке) беру жөніндегі ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле келесі негізгі шарттарда бекітілсін:

 • жалдау мерзімі – 2018 жылдың 15 маусымынан 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін;
 • 1 ш. метрді жалдау құны (теңге) – ҚҚС қосқанда 7 000 теңге;
 • жалға берілетін кеңсе жайларының көлемі – 1 966 шаршы метр;
 • жалға берілетін кеңсе жайларының орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, Z05ТЗE2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат, 15 т.е.ж.

Мүліктік жалға беру (жалгерлік) шартының бекітілуі сатып алу рәсімдерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылсын.

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Банк) 2018 жылдың 25 маусым күні Банктің Жалғыз акционерінің 2018 жылдың 04 сәуіріндегі шешіміне (12/18 хаттама) сәйкес Банктің Жалғыз акционері "Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ-ға 2017 жылға 1 428 367 440,83 (бір миллиард төрт жүз жиырма сегіз миллион үш жүз алпыс жеті мың төрт жүз қырық) теңге 83 тиын көлемінде дивидендтер төлемін жасағаны туралы хабарлайды.   

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау туралы есепті бекіту туралы

Осы хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес, 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын сақтау туралы есеп бекітілсін.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№ 202-2018-03 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ корпоративтік хатшысы және корпоративтік хатшылығы туралы қағидаға толықтырудың енгізілуін бекіту туралы
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы шешімімен (№ 202-2018-03 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ корпоративтік хатшысы және корпоративтік хатшылығы туралы қағидаға (бұдан әрі – Қағида) келесі өзгерістердің енгізілуі бекітілсін:

 1. Қағиданың 4-тарауының 15-тармағының 5-тармақшасындағы «дайындауға қатысады» сөздері «дайындауды жүзеге асырады» сөздеріне алмастырылсын;
 2. Қағиданың 4-тарауының 22-тармағы келесі мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
  «2-1) жылына кем дегенде 1 (бір) рет, үздік тәжірибелерді зерделеу негізінде Банктің корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және Банктің Директорлар кеңесінің тиісті комитетіне ұсыну.»
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ұйымдық құрылымына өзгеріс енгізу туралы 1. Осы хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (№196-2017-07 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ұйымдық құрылымына өзгеріс енгізілсін. 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының Төрағасы Б.Б. Жәмішев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен («Цеснабанк» АҚ) мәмілелерді бекіту туралы

 1. «Цеснабанк» АҚ-мен 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 38-Z/27 және 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ146-Z/27 банктік қарыз шарттарына, қарыздар сомасын жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен («Цеснабанк» АҚ) мәмілелер ретінде ұлғайтатын өзгерістерді енгізу туралы қосымша келісімдер бекітілсін.
 2. Осы шешімнің 1-тармағы Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын өңдеу өнеркәсібіндегі ірі кәсіпкерлік субъектілерін одан әрі қаржыландыру үшін екінші деңгейдегі банктердің арасында қайта бөлу мәселесі бойынша оңды шешімді қабылдаған шартта күшіне енеді.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (хаттама №113) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ақпараттық саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (хаттама №113) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ақпараттық саясатына өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға №11 қосымшаға сай енгізілсін.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру мониторингін және «Қазақстаннның Даму Банкі» АҚ 2023 жылға дейінгі 2017 жылдан бастап 2019 жылғы кезеңге арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын 2017 жыл үшін бекіту туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі шешімімен (хаттама №156) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру мониторингі 2017 жыл үшін осы хаттамаға №5 қосымшаға сай бекітілсін.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі шешімімен (хаттама №196-2017-07) бекітілген «Қазақстаннның Даму Банкі» АҚ 2023 жылға дейінгі 2017 жылдан бастап 2019 жылғы кезеңге арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспары 2017 жыл үшін осы хаттамаға №6 қосымшаға сай бекітілсін.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру мониторингін және «Қазақстаннның Даму Банкі» АҚ 2023 жылға дейінгі 2017 жылдан бастап 2019 жылғы кезеңге арналған даму стратегиясын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарын 2017 жыл үшін бекіту туралы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен жасасуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүддесі бар мәміле, және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалсын және еншілес ұйымды қаржыландырудың мынадай негізгі шарттары бекітілсін: Займ алушы (заңды тұлғаның атауы) - «ҚДБ-Лизинг» АҚ; Займ сомасы – 12 500 000 000 теңге, оның ішінде 10 000 000 000 (он миллиард) – бюджеттік қаражат, 2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ өз қаражаты; Валютасы – теңге; Займ мерзімі – 2027 жылғы 6 сәуірді қоса алғанға дейін; Сыйақы мөлшерлемесі – бюджеттік қаражат бойынша – жылдық 0,2 % (нөл бүтін оннан екі пайыз), «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қаражаты бойынша – жылдық 10,61 % (он бүтін жүзден алпыс бір пайыз)

Төртінші облигациялық бағдарламаның шегінде 43 492 000 000 (қырық үш миллиард төрт жүз тоқсан екі миллион) теңге сомаға облигациялардың жетінші шығарылымы және оның шығарылу шарттарын айқындау туралы және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін оның меншікті капиталының көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелері оның меншікті капиталының мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын және төртінші облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың жетінші шығарылымы 43 492 000 000 (қырық үш миллиард төрт жүз тоқсан екі миллион) теңге сомасына бекітілсін және осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес шығару шарттары айқындалсын.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Орташа мерзімді бағалы қағаздарды шығару жөніндегі бағдарламасының көлемін 3 000 000 000 (үш миллиард) АҚШ долларына дейін қоса алғандағы сомаға өзгерту арқылы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін меншікті капиталының көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, ірі мәмілені бекіту

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Орташа мерзімді бағалы қағаздарды шығару жөніндегі бағдарламасының көлемін 3 000 000 000 (үш миллиард) АҚШ долларына дейін қоса алғандағы сомаға өзгерту арқылы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелері меншікті капиталының көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын және келесі шарттарда ірі мәміле бекітілсін:
  1. мәміленің атауы - «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Орташа мерзімді бағалы қағаздарды 3 000 000 000 (үш миллиард) АҚШ долларына дейін қоса алғандағы сомаға шығару жөніндегі бағдарламасы;
  2. мәміленің тараптары – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, әлеуетті инвесторлар және Бағдарламаның шегінде бағалы қағаздардың шығарылымдарының аңдатпаларының шарттарына сәйкес басқа тұлғалар;
  3. мәміленің мерзімдері және орындалу шарттары – Бағдарламаның шегінде бағалы қағаздардың шығарылымының аңдатпаларының шарттарына сәйкес;
  4. еліктірілген тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты және көлемі – Бағдарламаның шегінде бағалы қағаздардың шығарылымының аңдатпаларының шарттарына сәйкес.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы

Арифханов Айдар Абдразахович "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын

Жасасуында мүддесі бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелерді жасасу туралы («Банк ЦентрКредит» АҚ) 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-мен 2015 жылғы 28 сәуірдегі №70-ДБЗ-А/27 және 2018 жылғы 12 қаңтардағы №9-ДБЗ-А/27 банкілік қарыз шарттарына, отандық өндірістегі жеңіл автокөлік үлгілерінің тізіміне өзгерістер енгізу туралы, жасасуында мүддесі бар мәмілелер және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілелер ретіндегі қосымша келісімдер жасалсын.

Жасасуында мүддесі бар мәмілелерді, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу туралы («Цеснабанк АҚ және «Банк ЦентрКредит» АҚ) 

«Цеснабанк» АҚ-мен 2014 жылғы 27 қарашадағы №35-СМ-Z/27 несие желісін ашу туралы келісімге, 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 5-Z/05-04, 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №ДБЗ 146-Z/27, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 38-Z/27 банкілік қарыз шарттарына, «Банк ЦентрКредит» АҚ-мен 2014 жылғы 10 желтоқсандағы №157-ДБЗ-А/27, 2014 жылғы 30 қаңтардағы №ДБЗ 6-Z/05-04, 2015 жылғы 16 наурыздағы №ДБЗИ 35-А/27 банкілік қарыз шарттарына, «Цеснабанк» АҚ және «Банк ЦентрКредит» АҚ міндеттемелері толықтырылатын және өзгертілетін, жасасуында мүддесі бар мәмілелер және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелер ретіндегі қосымша келісімдер жасалсын.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы

Арифханов Айдар Абдразахович "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлансын

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылдың 16 маусымындағы (№194-2017-05 хаттама) шешімінің 3-тармағына күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына Нидерландыда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ бірге C.V. (лимиттелген серіктестік) түрінде тікелей инвестициялар қорын құру мақсатында Нидерландыда B.V. (жауапкершілігі шектеулі жабық жекеменшік компаниясы) түрінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымын құру туралы мәселені енгізу туралы» жетінші сұрағы бойынша өзгерту енгізу туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылдың 16 маусымындағы (№194-2017-05 хаттама) шешімінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесінің шешімі) 3-тармағына күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі»АҚ Жалғыз акционерінің қарауына Нидерландыда «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ бірге C.V. (лимиттелген серіктестік) түрінде тікелей инвестициялар қорын құру мақсатында Нидерландыда B.V. (жауапкершілігі шектеулі жабық жекеменшік компаниясы) түрінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес ұйымын құру туралы мәселені енгізу туралы» жетінші сұрағы бойынша келесідей өзгерту енгізілсін:
«Директорлар кеңесі шешімінің 3-тармағындағы кестенің сегізінші жолы келесі редакцияда баяндалсын:
Салалық мандат (қаржыландыру мақсаты) – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» АҚ жобалары.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ отандық автокөлік өндірушілерін республикалық бюджет есебінен жеке тұлғалар - қазақстандық өндірістегі жеңіл автокөлік сатып алушыларын несиелендіру үшін екінші деңгейлі банкілерін шартты қаржыландыру арқылы қаржыландыру бағдарламасын бекіту туралы

 1. Осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жыл 29 қарашасындағы №792 «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының жеке тұлғалар - қазақстандық өндірістегі жеңіл автокөлік сатып алушыларын несиелендіру үшін екінші деңгейлі банкілерін шартты қаржыландыру арқылы отандық автокөлік өндірушілерін қаржыландыру, сонымен қатар ауыл шаруашылық техникасын қоспағанда, қазақстандық өндірістегі автокөлік құралдары мен нысаналы арналымдағы автотехниканы лизингіге алатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру үшін бюджеттік несиелендірудің негізгі шарттарын бекіту туралы» қаулысы аясында әзірленген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ отандық автокөлік өндірушілерін республикалық бюджет есебінен жеке тұлғалар - қазақстандық өндірістегі жеңіл автокөлік сатып алушыларын несиелендіру үшін екінші деңгейлі банкілерін шартты қаржыландыру арқылы қаржыландыру Бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама) бекітілсін.
 2. Банк Басқармасы Бағдарлама аясында қарыз алушылар болып табылатын екінші деңгейлі банктердің тізімін және олардағы несие сомаларын белгілесін.

Банктің еурооблигациялары (ISIN - XS1734574137) Лондон қор биржасында сауда-саттыққа жіберілді.

NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE.pdf

Бағалы қағаздар Financial Conduct Authority ресми тізіміне енгізілген (Қаржылық реттеу басқармасы)

Облигациялық бағдарламаның шеңберінде облигациялар шығарылымы: Қысқа мерзімді бағалы қағаздар үшін жалпы сомасы 2 000 000 000 АҚШ доллар құрайтын EMTN бағдарламасы шеңберінде "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ облигациялардың 7-ші шығарылымы

Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.): 2 000 000 000 АҚШ доллар құрайтын орта мерзімді бағалы қағаздар Бағдарламасының шегінде купондық облигациялардың жетінші шығарылымы

Final Drawdown Prospectus.pdf FCA - Daily Admissions List.pdf

Алтыншы облигациялық бағдарлама және оны шығару шарттарын анықтау аясында 30 (отыз) миллиард теңге сомасына облигациялардың алтыншы шығарылымы туралы

 1. Осы хаттаманың қосымшасына сәйкес төртінші облигациялық бағдарлама және оны шығару шарттарын анықтау аясында 30 (отыз) миллиард теңге сомасына облигациялардың алтыншы шығарылымы бекітілсін.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен шығатын қажетті шараларды қабылдасын.

«БРК-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар, онымен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғамен мәміле жасасу және «БРК-Лизинг» АҚ қаржыландыруының негізгі шарттарын бекіту туралы

 1. жасалуында «Қазақстан Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) мүддесі бар келісім жасалсын, Банк және «БРК-Лизинг» АҚ арасында дереккөзі Қазақстан Республикасы Үкіметінің жеке тұлғаларды – қазақстандық өндірістің жеңіл автокөлігін несиелеу үшін екінші деңгейлі банкілерді шартталған қаржыландырумен, сонымен қатар лизингке қазақстандық өндірістегі ауыл шаруашылық техникасын және арнайы автотехниканы алатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді лизингтік қаржыландыру арқылы отандық автоөндірушілерді қаржыландыру үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамын бюджеттік несиелендірудің негізгі шарттарын бекіту туралы қаулысы (бұдан әрі - Қаулы) аясында бюджеттік несие болып табылатын банкілік қарыз шартын жасау арқылы Банкімен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғамен келісім жасалсын және еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі шарттары бекітілсін:
  Қарыз алушы- «БРК-Лизинг» АҚ
  Қарыз сомасы – 2 (екі) миллиардтан астам емес
  Валютасы - теңге
  Мерзімі - 20 жылға дейін
  Сыйақы мөлшерлемесі - жылына 0,25% астам емес
 2. осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген «БРК-Лизинг» АҚ қаржыландырудың негізгі шарттары Қаулы қабылданған соң заңды күшіне енеді.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «БРК-Лизинг» АҚ қарапайым акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру туралы

 1. Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ «БРК-Лизинг» АҚ қарапайым акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығы келесі шарттарда жүзеге асырылсын:
  1. сатып алынатын қарапайым акциялар саны – 250 000 (екі жүз елу мың) дана;
  2. бағасы – бір қарапайым акция бағасы 100 000 (жүз мың) теңге;
  3. жалпы сомасы – 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен шығатын қажетті шараларды қабылдасын.

Орналастыру (сату), соның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) әдісі мен бағасы туралы

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру арқылы жалпы сомасы 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге болатын бір қарапайым акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша жарияланған акциялар шегінде 625 (алты жүз жиырма бес) дана санында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ қарапайым акцияларын орналастыру.
 2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте «Қазақстаның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционеріне жалпы сомасы 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге болатын бір қарапайым акция үшін 40 000 000 (қырық миллион) теңге бағасы бойынша жарияланған акциялар шегінде 625 (алты жүз жиырма бес) дана санында акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын жүзеге асыру туралы ұсыныс берілсін.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен шығатын қажетті шараларды қабылдасын

29 қарашадағы 2017 жылғы Банк Директорлар кеңесінің шешімі жасасуында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүддесі бар, онымен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғамен мәмілені жасасу туралы («Цеснабанк» АҚ)

«Цеснабанк» АҚ-мен 2014 жылғы 10 желтоқсанындағы №146-ДБЗ-А/27 банкілік қарыз шартына бұрын берілген қарыз есебінен босаған қарыз құралдарын екінші реттік орналастыру мерзімдері ұзартылатын, жасалуындамүддесі бар мәміле және ерекше қатынастармен байланысқан тұлғамен жасалатын мәміле ретінде қосымша келісім жасалсын.

Жасалуында «Қазақстан Даму Банкі» АҚ мүддесі бар, онымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені жасасу туралы (БанкЦентрКредит АҚ)

«БанкЦентрКредит» АҚ -мен (бұдан әрі - Қарыз алушы) 2015 жылғы 28 сәуіріндегі №70-ДБЗ-А/27 банкілік қарыз шартына Қарыз алушының міндеттемелері өзгертілетін және толықтырылатын, жасалуында мүдделілігі бар және ерекше қатынастармен байланысқан тұлғамен жасалған келісім ретінде қосымша келісім жасалсын.


«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін меншікті капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2 000 000 000 АҚШ доллары сомасына орташа мерзімді бағалы қағаздарды шығару бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бағдарламасы» аясында 100 000 000 000 теңгеге дейінгі сомаға теңгеде облигацияларды (еурооблигацияларды) шығару және олардың шығарылу шарттарын анықтау туралы

 1. Банктің міндеттемелері оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайтылсын;
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2 000 000 000 АҚШ доллары сомасына орташа мерзімді бағалы қағаздарды шығару бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бағдарламасы» аясында облигациялардың (бұдан әрі – еурооблигациялар) шығарылуы бекітілсін және еурооблигацияларды шығарудың және орналастырудың келесі шарттары анықталсын:
  1. эмитенттің толық атауы: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;
  2. аумағында (немесе заңнамаға сәйкес) эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылуы және (немесе) орналастырылуы жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы, немесе эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылуы және орналастырылуы жүзеге асырылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауы, сәйкесінше эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылуы және (немесе) орналастырылуы жүргізілетін қағидалар мен ережелердің атауы: шығарылым Англия мен Уэльстің заңнамасына және АҚШ 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы Заңының қолданыстағы редакциясында S қағидасына сәйкес жүзеге асырылады. Шамамен еурооблигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ және Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Бірікен Корольдігі Комиссиясының ресми тізіміне қосылатын болады, сонымен қатар «Қазақстан қор биржасы» АҚ, Лондон қор биржасындағы және/немесе шет мемлекеттің аумағында аумағында қызметін жүзеге асыратын басқа қор биржасындағы сауда-саттыққа рұқсат берілетін болады. Сонымен қатар, еурооблигациялар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және «Қазақстан қор биржасы» АҚ ережелеріне сәйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ арқылы ұсынылатын болады;
  3. шығарылатын және (немесе) орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі: купондық еурооблигациялар;
  4. кепілгерді көрсетумен бірге қамсыздандырудың немесе кепілдіктің болуы және түрі: қамсыздандырусыз және кепілдіксіз;
  5. орналастырудың атаулы құны немесе бағасы және сәйкестендіру коды (бар болса): бір еурооблигацияның атаулы құны – 50 000 000 (елу миллион) теңге, сәйкестендіру коды «Қазақстан қор биржасы» АҚ еурооблигациялардың листинг күніне дейін беріледі;
  6. шығарылымның болжамды көлемі және валютасы: 100 (жүз) миллиард теңгеге дейін, шығарылым валютасы – теңге;
  7. купондық сыйақы/сыйақы мөлшерлемесі (қарызға алудың шекті мөлшерлемесі) – жылдық 10% (он пайызға) дейін қоса алғанда;
  8. еурооблигациялар саны: 2 000 (екі мың) данаға дейін;
  9. айналым мерзімдері: 5 (бес) жылдан артық емес;
  10. осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар – еурооблигацияларды ұстаушылардың құқықтары: (і) купондық сыйақыны алу құқығы, (іі) еурооблигациялардың айналым мерзімі өткеннен кейін негізгі борыштың сомасын алу құқығы, (ііі) эмитенттен оның қызметі және қаржылық жағдайы туралы ақпаратты алу құқығы және шығарылым еліндегі бағалы қағаздар нарығын реттейтін уәкілетті органның ережелеріне және талаптарына және еурооблигацияларды шығару жөніндегі құжаттамаға қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес еурооблигацияларға меншік құқығынан шығатын басқа құқықтар.
  11. осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны есептеу және төлеу тәртібі, төлеу мерзімділігі: еурооблигациялар бойынша купондық сыйақы 30/360 (бір айда отыз күн, бір жылда үш жүз алпыс күн) уақыт базасының немесе еурооблигацияларды шығару жөніндегі құжаттамамен анықталатын өзге базаның негізінде есептеледі және мерзім сайын төленеді; еурооблигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу мерзімділігі: жылына 2 (екі) рет, еурооблигацияларды шығару жөніндегі құжаттамаға сәйкес;
  12. облигацияларды өтеу тәртібі: айналым мерзімінің соңында, сонымен қатар еурооблигацияларды шығару жөніндегі құжаттамаға сәйкес.
  13. орналастырудың болжамды бағасы: бағасы орналастыру күніне нарықтық шарттар ескеріліп, инвесторлардың барлық жаһандық өтінімдерді жинағаннан кейін анықталатын болады. Орналастырудың индикативтік бағасы – атаулы құны бойынша немесе атаулыдан кез келген бағытта ауытқулармен;
  14. мандат хаты (Mandate Letter), жаңартылған Сенімгерлік келісім (Amended and Restated Trust Deed), жаңартылған Агенттік келісім (Amended and Restated Agency Agreement), жаңартылған Ресімдер туралы меморандум (Amended Procedures Memorandum), жаңартылған Бағдарламалық келісім (Amended and Restated Program Agreement), Жазылыс туралы келісім (Subscription Agreement), Ақтық шарттар (Final Terms) сияқты мәмілелер бойынша ілеспе қажетті келісімдерді және құжаттарды, сонымен қатар еурооблигацияларды шығару және орналастыру аясында қажетті басқа құжаттар мен келісімдерді Банктің бекітуі.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы осы шешімнен шығатын қажетті шараларды қабылдасын.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы» отырысының күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешіміне (№156 хаттама) өзгерту енгізу туралы және 2017 жылдан 2019 жылға дейінгі кезеңге 2023 жылға дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 14 шілдедегі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын бекіту туралы» отырысының күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешіміне (№156 хаттама) келесі өзгертуді енгізу:
  «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің аталған шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы осы хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
 2. 2017 жылдан 2019 жылға дейінгі кезеңге 2023 жылға дейін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары осы хаттамаға №2 қосымшаға сәйкес редакцияда бекітілсін.

Еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту, "ҚДБ-Лизинг" АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені жасасу туралы

 1. Еншілес ұйымды қаржыландырудың мынадай негізгі шарттары бекітілсін:
  1. займ алушы – «ҚДБ-Лизинг» АҚ;
  2. несие желісінің сомасы – 50 000 000 000 (елу миллиард) дейін;
  3. валютасы – теңге;
  4. несие желісінің мерзімі – несие желісін ашу туралы келісім жасалған күннен бастап 15 (он бес) жылға дейін.
 2. Осы шешімнің 1-тармағында көрсетілген Банк мүдделілігі бар мәміле және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле ретіндегі мәміле жасасу мақұлдансын.

Төртінші облигациялық бағдарламаның шегінде жалпы сомасы 26 508 000 000 теңгені құрайтын облигациялардың үшінші, төртінші және бесінші шығарылымдары және оларды шығару шарттарын белгілеу туралы

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ төртінші облигациялық бағдарламаның шегінде жалпы сомасы 26 508 000 000 (жиырма алты миллиард бес жүз сегіз миллион) теңгені құрайтын облигациялардың шығарылымы бекітілсін және оларды шығару шарттары белгіленсін, атап айтқанда:

 1. төртінші облигациялық бағдарламаның шегінде сомасы 8 836 000 000 (сегіз миллиард сегіз жүз отыз алты миллион) теңгені құрайтын облигациялардың үшінші шығарылымы және оларды шығару шарттары бекітілсін;
 2. төртінші облигациялық бағдарламаның шегінде сомасы 8 836 000 000 (сегіз миллиард сегіз жүз отыз алты миллион) теңгені құрайтын облигациялардың төртінші шығарылымы және оларды шығару шарттары бекітілсін;
 3. төртінші облигациялық бағдарламаның шегінде сомасы 8 836 000 000 (сегіз миллиард сегіз жүз отыз алты миллион) теңгені құрайтын облигациялардың бесінші шығарылымы және оларды шығару шарттары бекітілсін.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ бірлесіп Нидерландыда C.V. (лимиттелген әріптестік) нысанында Тікелей инвестициялар қорына одан әрі қатысу мақсатында Нидерландыда B.V. (жауапкершілігі шектеулі жабық жеке компания) нысанында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Еншілес ұйымын құру туралы мәселені алдын ала мақұлдау және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз қатысушысының қарауына енгізу туралы» күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 16 маусымдағы шешіміне (№ 194-2017-05 хаттама) өзгертулер енгізу туралы.

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ бірлесіп Нидерландыда C.V. (лимиттелген әріптестік) нысанында Тікелей инвестициялар қорына одан әрі қатысу мақсатында Нидерландыда B.V. (жауапкершілігі шектеулі жабық жеке компания) нысанында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Еншілес ұйымын құру туралы мәселені алдын ала мақұлдау және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз қатысушысының қарауына енгізу туралы» күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 16 маусымдағы шешімін (№ 194-2017-05 хаттама) өзгертілсін және ол келесі мәтінде баяндалсын:

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ) Нидерландыда ұйымдық-құқықтық нысанда «B.V.» (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы мәселені мақұлдау және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің қарауына шығару.
 2. Нидерланды заңнамасы бойынша Нидерландыда ұйымдық-құқықтық нысанда «B.V.» (Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) заңды тұлғаға «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ) қатысуының (құрылу) келесі шарттарын бекіту (бұдан әрі – Компания):
  1. Компанияның толық атауы: DBK Capital Structure Fund B.V., Компанияның қысқартылған атауы: DBK CSF BV;
  2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Компаниядағы қатысу үлесі - 100 %;
  3. Компанияны құру мақсаты: «СV» (Commanditaire Vennootschap) (лимиттелген әріптестік) нысанында құрылатын тікелей инвестициялар қорына Компанияның «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ немесе оның еншілес ұйымдарымен бірлесіп қатысуы – (бұдан әрі – ТИҚ), валютасы – теңге 97 000 000 (тоқсан жеті миллион) АҚШ доллары дейінгі баламасында (лимиттелген әріптестікке (ТИҚ) қатысу туралы келісімге қол қою күніне қалыптасқан теңгенің АҚШ долларына бағамы бойынша);
  4. Компанияның атқарушы органының/қызметін жүзеге асырудың орналасқан жері: Амстердам, Нидерланд;
  5. Компаниямен шығарылатын акциялардың түрлері (кластары): минималды номиналды құны 1 АҚШ доллары қарапайым акциялар немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – ҚР ҰБ) бір қарапайым акция үшін бағамы бойынша теңгедегі баламасы. Компаниямен шығарылуға және Компанияны тіркеу күніне «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ төлеуге жататын қарапайым акциялардың саны нақты номиналды құнымен 200 (екі жүз) АҚШ долларымен 100 (жүз) қарапайым акцияларды немесе бір акция үшін ҚР ҰБ бағамы бойынша теңгедегі баламасы, нәтижесінде тіркеу күніне Компанияның төленген капиталы 20 000 (жиырма мың) АҚШ долларын немесе Компанияны Нидерланд Сауда Палатасында (Dutch Chamber of Commerce) тіркеу күніне ҚР ҰБ бағамы бойынша теңгедегі баламасы.
   6) Компанияның қызмет түрлері:
   а) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ инвестициялық жобаларын қаржыландыру аясында компаниялардың жарғылық капиталдарына кейіннен инвестициялау мақсатында ақшалай қаражаттарды енгізу арқылы ТИҚ немесе басқа компанияларға лимиттелген әріптес ретінде қатысу;
   б) Компанияның жарғысына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ алынған ақшалай қаражаттарға иелік ету;
   в) онда депозиттерді орналастыру және (немесе) олар арқылы төлемдерді және өзге операцияларды жүргізу мақсатында Нидерландыда және (немесе) басқа елдерде құрылған банктерде банктік шоттарды ашу, сонымен қатар мәмілелер бекіту, мүлік сатып алу және Компанияның негізгі қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге әрекеттерді орындау;
  6. Компанияның жарғылық капиталын қалыптастыру мерзімі: Нидерланд заңнамасына сәйкес;
  7. есебінен Компанияның жарғылық капиталын қалыптастыру жүзеге асырылатын мүліктің сипаттамасы: «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті ақшалай қаражаттары;
  8. Компания жарғысының жобасын осы хаттамаға №10 қосымшаға сәйкес мәтінде бекітілсін;
  9. Компанияның келесі органдары бекітілсін:
   а) жоғары орган: Жалғыз акционер;
   б) басқару органы/атқарушы орган – Директорлар кеңесі.
  10. Компанияның Директорлар кеңесінің директорлары (мүшелері) ретінде келесі тұлғалар тағайындалсын:
   а) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ басқарушы директоры Исмагамбетов Адиль Мухтарович;
   б) Амикорп Нидерланды Б.В. (Amicorp Netherlands B.V.).
  11. Компанияның қаржылық жылы күнтізбелік күнге балама ретінде анықталсын. Бұл ретте, бірінші қаржылық жыл Нидерланд Сауда Палатасында (Dutch Chamber of Commerce) тіркеу күнінен бастап 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін деп анықталсын;
  12. Компанияны құру және Нидерландыда мемлекеттік тіркеу жөніндегі және осы шешімнен шығатын «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ атынан барлық өзге қажетті іс-шараларды орындау жөніндегі өкілеттіліктер Амикорп Нидерланды Б.В. (Amicorp Netherlands B.V.) компаниясының қызметкерлеріне және/немесе өзге тұлғаларға тиісті сенімхатты беру арқылы жүктелсін.
 3. CV (Commanditaire Vennootschap) (Нидерланд заңнамасы бойынша лимиттелген әріптестікке (ТИҚ) қатысу туралы келісім) нысанында құрылған ТИҚ лимиттелген әріптесі ретінде Компанияның қатысуының келесі негізгі шарттарын бекіту, валютасы – теңге 97 000 000 (тоқсан жеті миллион) АҚШ долларына дейінгі баламасында (лимиттелген әріптестікке қатысу туралы келісімге қол қою күніне қалыптасқан теңгенің АҚШ долларына бағамы бойынша):
  ТИҚ толық атауы - DBK Equity Fund CV;
  ТИҚ болжамды хұкіметі – Нидерланд; немесе «Астана» Халықаралық қаржы орталығы;
  ТИҚ нысаналы капиталдандыруының мөлшері – Қордың нысаналы капиталдандыруы – сома теңгеде баламасы 100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары;
  Жауапкершілігі шектеулі әріптестер және олардың қатысу үлестері – Жауапкершілігі шектеулі әріптестердің қатысуы жоспарланады:
 • Осы шешімнің 1 тармағына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ құрылатын заңды тұлға
 • 97% қатысу үлесі;
 • «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ – 3%-ға дейінгі қатысу үлесі (тікелей немесе жанама);
 • Бас әріптес – 0,01%-ға дейінгі қатысу үлесі

Мүмкін болатын ұзартуларды ескергендегі инвестициялық кезеңі – ТИҚ қызметі басталғаннан бастап 5 жыл (1 жылға ұзарту мүмкіндігімен);
Мүмкін болатын ұзартуларды ескергендегі ТИҚ мерзімі - ТИҚ қызметі басталғаннан бастап 10 жыл (2 жылдан артық емес мерзімге ұзарту мүмкіндігімен);
Салалық мандат (қаржыландыру мақсаты) – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жобалары.

 1. Осы шешімнің 2 және 3 тармақтары «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционері осы шешімнің 1 тармағы бойынша шешімді қабылдаған және Нидерланд заңнамасына сәйкес Компанияны тіркеген сәттен бастап күшіне енеді».

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның қызығушылығы бар мәмілені, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені бекіту туралы және еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі шарттарын бекіту туралы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-ның қызығушылығы бар мәмілені, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені бекіту және еншілес ұйымды қаржыландырудың келесідей негізгі шарттарын бекіту: Қарыз алушы (ұйымның атауы) – «ҚДБ-Лизинг» АҚ
Қарыз сомасы - 4 375 000 000 (төрт миллиард үш жүз жетпіс бес миллион)
Валютасы - теңге
Мерзімі - 2027 жылдың 28 наурызына дейін
Сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 10,51% (он бүтін жүзден елу бір пайыз)

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2017 жылдың 10 шілде күні Банктің Жалғыз акционерінің 2017 жылдың 26 сәуіріндегі шешіміне (№19/17 хаттама) сәйкес Банктің Жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға 2016 жылға 1 995 162 722,23 (бір миллиард тоғыз жүз тоқсан бес миллион бір жүз алпыс екі мың жеті жүз жиырма екі) теңге 49 тиын көлемінде дивидендтер төлемін жасағаны жайлы хабарлайды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның «Цеснабанк» АҚ-мен мүдделілігі бар мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені жасасуды мақұлдау туралы

Мынадай негізгі шарттармен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәміле және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасасу мақұлдансын:

 1. контрагент (мәміле тарапы) – «Цеснабанк» АҚ
 2. мәміле атауы – депозит (салым)
 3. мәміле сомасы және валютасы – 30 (отыз) миллиард теңгеге дейін (қоса алғанда);
 4. депозитті (салымды) орналастыру мерзімі - 6 (алты) айға дейін;
 5. депозит (салым) бойынша сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 10,5 (он бүтін оннан бес) %;
 6. төмендетілмейтін қалдық - 250 (екі жүз елу) миллион теңге, депозиттен ішінара алу және/немесе депозитті толықтыру мүмкіндігімен;
 7. есептелген сыйақыны төлеу шарттары – ай сайын;
 8. 29 750 000 000 теңгеге дейін кез келген уақытта сыйақыны жоғалтусыз алу;
 9. өзге шарттар – 2002 жылғы 15 наурыздағы №GA 004/02 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен «Цеснабанк» АҚ арасында жасалған қаржы нарығында операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы Бас келісімнің талаптарына сай (2006 жылғы 30 мусымдағы № 01 қосымша келісімді есепке ала отырып).

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәмілені жасасу және еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі талаптарына өзгерісті бекіту туралы

 1. 2016 жылғы 21 желтоқсандағы (№189-2016-13 хаттама) "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ мәмілені жасасу және еншілес ұйымға банкілік кепілдік беру жолымен қаржыландырудың негізгі талаптарын бекіту туралы" үшінші сұрағы бойынша шешіміне еншілес ұйымды қаржыландырудың келесі негізгі талабы бойынша өзгеріс енгізілсін:
  Кепілдік сомасы - 2016 жылғы 15 желтоқсандағы №1-К15/391-103 Несие желісі туралы келісімнің шегінде 2 268 000 000 (екі миллиард екі жүз алпыс сегіз миллион) ресей рублі негізгі борыш және есептелген пайыздар шамасында толық бірлескен міндеттеме
 2. 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №262-ДГ-Z/27 Банк кепілдігін беру туралы шартқа қосымша келісім жасасу жолымен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәміле және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалсын

«ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС «Шымкент МӨЗ жаңарту және қайта жаңғырту» инвестициялық жобасын қаржыландыру мақсатында Қытай Мемлекеттік Даму Банкінен 607 млн АҚШ долларына дейінгі сомаға және Sinosure сақтандыру өтелімімен 225 млн АҚШ долларына дейінгі сома шамасында синдицирленген қарыз алуды қоса алғанда, 832 млн АҚШ долларын құрайтын сомаға байланыстырылған қарыз тарту жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға міндеттемелерін арттыру туралы

 1. «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС «Шымкент МӨЗ жаңарту және қайта жаңғырту» инвестициялық жобасын қаржыландыру мақсатында Қытай Мемлекеттік Даму Банкінен 607 (алты жұз жеті) млн АҚШ долларына дейінгі сомаға, 13 (он үш) жыл мерзімге дейін қарыз тарту жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға міндеттемелері арттырылсын;
 2. «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС «Шымкент МӨЗ жаңарту және қайта жаңғырту» инвестициялық жобасын қаржыландыру мақсатында Қытай Экспортты және несиелерді сақтандыру корпорациясының (Sinosure) сақтандыру өтелімімен Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Deutsche Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank-тен 13 (он үш) жыл мерзімге дейін 225 млн АҚШ долларына дейінгі сома шамасында синдицирленген қарыз тарту жолымен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға міндеттемелері арттырылсын.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға, Еуропалық Инвестициялық Банк несие желісінің шегінде 120 млн еуроға дейінгі сомаға міндеттемелерін арттыру туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға 120 000 000 (жүз жиырма миллион) еуроға (немесе осы соманың АҚШ доллары баламасына) дейінгі сомаға 15 жыл мерзімге Еуропалық Инвестициялық Банктен несие желісін алу жолымен Банк міндеттемелері арттырылсын.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға міндеттемелерін арттыру, 150 (жүз елу) млрд теңге сомасына төртінші облигациялық бағдарламаны шығару, төртінші облигациялық бағдарлама шегінде 30 (отыз) млрд теңге мен 20 (жиырма) млрд теңге сомасына облигациялардың бірінші және екінші шығарылымы, және олардың шығарылым шарттарын белгілеу туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға міндеттемелері арттырылсын.
 2. Жалпы көлемі 150 (жүз елу) миллиард теңге сомасына «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ төртінші облигациялық бағдарламасының шығарылымы бекітілсін, сондай-ақ:
  1.  төртінші облигациялық бағдарлама шегінде 30 (отыз) миллиард теңге сомасына облигациялардың бірінші шығарылымы бекітілсін және олардың шығарылым шарттары белгіленсін;
  2. төртінші облигациялық бағдарлама шегінде 20 (жиырма) миллиард теңге сомасына облигациялардың екінші шығарылымы бекітілсін және олардың шығарылым шарттары белгіленсін.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу және еншілес ұйымды қаржыландырудың негізгі талаптарын бекіту туралы

 1. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәміле және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалсын және және еншілес ұйымды қаржыландырудың мынадай негізгі талаптары бекітілсін:
  Қарыз алушы (заңды тұлғаның атауы) - «ҚДБ-Лизинг» АҚ
  Сомасы - 17 500 000 000 (он жеті миллиард бес жүз миллион)
  Валютасы - теңге
  Мерзімі - 2027 жылғы 28 наурызды қоса алғанда
  Сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайыз)
 2. «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәміле және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалсын және және еншілес ұйымды қаржыландырудың мынадай негізгі талаптары бекітілсін:
  Қарыз алушы (заңды тұлғаның атауы) - «ҚДБ-Лизинг» АҚ
  Сомасы - 18 600 000 000 (он сегіз миллиард алты жүз миллион)
  Валютасы - теңге
  Мерзімі - 2037 жылғы 12 сәуірді қоса алғанда
  Сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз)

Басқарма мүшесі Д.Б. Әубәкіровты «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары етіп сайлау туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі - Банк) Басқарма мүшесі Думан Бауыржанұлы Аубакиров Банк Директорлар кеңесі шешім шығарған күннен бастап Банк Басқармасының өкілеттік мерзіміне Банктің Басқарма Төрағасының орынбасары болып сайлансын


"ҚДБ-Лизинг" АҚ жарияланған акциялар санын арттыру туралы

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "ҚДБ-Лизинг" акционерлік қоғамының жарияланған акциялар саны 600000 (алты жүз мың) дана жай акцияларға арттырылсын.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан 80 000 000 000 (сексен миллиард) теңге сомасына мәміле жасасу жолымен міндеттемелерін арттыру туралы

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ (бұдан әрі - Банк) меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан 80 000 000 000 (сексен миллиард) теңге сомасына 20 (жиырма) жыл мерзімге мәміле жасасу жолымен Банк міндеттемелері арттырылсын

Ба"ҚДБ-Дизинг" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері А.С. Саркуловтың, А.О.Шакенованың өкілеттігін тоқтату және "ҚДБ-Дизинг" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері етіп Д.Б. Аубакировты, Н.Е. Алимухамбетовты сайлау туралы

 1. Абай Серикович Саркуловтың Жалғыз акционердің өкілі ретіндегі "ҚДБ-Лизинг" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
 2. Думан Бауыржанұлы Аубакиров Жалғыз акционердің өкілі ретінде "ҚДБ-Лизинг" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
 3. Анель Оразалиевна Шакенованың тәуелсіз директор ретіндегі "ҚДБ-Лизинг" АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі "ҚДБ-Лизинг" АҚ Директорлар кеңесі хабарлама алған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2017 жылғы 31 тамызға дейінгі мерзімде ағымдағы міндеттемелерді толық өтеу бойынша "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ 1 500 000 000 малайзиялық ринггит шамасында исламдық орташа мерзімдік бағалы қағаздарын шығару жөніндегі бағдарламасының күшін жою мақұлдансын.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы құрамының өзгеруі туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Директорлар кеңесінің 2017 жылдың 23 ақпанындағы шешімімен (№191-2017-02 хаттама) 2017 жылдың 24 ақпанынан бастап Басқарма Төрағасының Орынбасары – Банктің Басқарма мүшесі Абай Серикович Саркуловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Осы шешіммен Банктің Басқарма мүшесі ретінде 2017 жылдың 24 ақпанынан бастап Банк Басқармасы өкілеттігі мерзіміне Аубакиров Думан Бауыржанұлы тағайындалды.

Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Банк Басқармасының құрамы – Жамишев Болат Бидахметович – Басқарма Төрағасы, Ким Вадим Викторович – Басқарма Төрағасының орынбасары, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Басқарма Төрағасының орынбасары; Амиртаев Аскар Сапарович – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі, Аубакиров Думан Бауыржанұлы – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы Жарғысының 10-бабының 10.6-тармағына, 10.2-тармағының 7)-тармақшасына сәйкес, дауыс беру қорытындысы бойынша, "Қазақстанның Даму Банкі" АҚДиректорлар кеңесі мынадай ШЕШІМ қабылдады:

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзіміне тең өкілеттік мерзімімен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізілсін және мынадай редакцияда мазмұндалсын:

 1. Аудит жөніндегі комитет
  Фавале М. – Комитет Төрағасы;
  Алиманов Ж.Ж. – Комитет мүшесі;
  Сомма А. – Комитет мүшесі;
  Әріпханов А. Ә. – Комитет мүшесі.
 2. Тәуекелдерді басқару жөніндегі комитет
  Сомма А. – Комитет Төрағасы;
  Алиманов Ж.Ж. – Комитет мүшесі;
  Фавале М. – Комитет мүшесі;
  Такджияков Г. Б. – Комитет мүшесі;
  Кенбаев Д.С. – Комитет сарапшысы.
 3. Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет
  Алиманов Ж.Ж. – Комитет Төрағасы;
  Фавале М. – Комитет мүшесі;
  Сомма А. – Комитет мүшесі;
  Әріпханов А. Ә. – Комитет мүшесі
 4. Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитет
  Фавале М. – Комитет Төрағасы;
  Алиманов Ж.Ж. – Комитет мүшесі;
  Сомма А. – Комитет мүшесі;
  Такджияков Г. Б. – Комитет мүшесі;
  Джамалбеков А.М. – Комитет сарапшысы.

Ірі, орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің айналымдық капиталын қаржыландыру шегінде «Екінші деңгейдегі банктердің арасында тартылған қаражатты орналастыру шарттарын бекіту туралы» «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылдың 30 маусымындағы күн тәртібінің № 18 мәселесі бойынша (№183-2016-07 хаттама) шешіміне өзгерістер енгізу туралы

«Екінші деңгейдегі банктердің арасында тартылған қаражатты орналастыру шарттарын бекіту туралы» «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылдың 30 маусымындағы күн тәртібінің № 18 мәселесі бойынша (№183-2016-07 хаттама) шешіміне мынадай өзгеріс енгізілсін:
- 1 тармақтың 4) тармақшасындағы «2017 жылғы 1 қаңтарға дейін» деген сөздер мен сандар «2017 жылғы 1 сәуірге дейін» деген сөзлер мен сандарға ауыстырылсын.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ мәмілені жасасу және еншілес ұйымға банкілік кепілдік беру жолымен қаржыландырудың негізгі талаптарын бекіту туралы

«РОСЭКСИМБАНК» АҚ алдындағы «ҚДБ-Лизинг» АҚ міндеттемелері бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ банкілік кепілдігін беру жолымен «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәміле және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле жасалсын

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің отандық автокөлік жасаушыларды қолдау аясында 2015 жылғы 18 қыркүйегіндегі (№173-2015-10) күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы «Екінші деңгейлі банкілерге несиелік құралды ұсыну шарттарын бекіту туралы» шешіміне өзгерту енгізу және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 17 сәуіріндегі (№168-2015-10) күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» АҚ және Екінші деңгейлі банкілерге несиелік құралды ұсыну шарттарын бекіту туралы және Банкімен ерекше қарым-қатынаста байланысты жасалуда мүдделілік бар тұлғамен мәміле жасасу» шешімінің 1-тармағының күші жойылған деп тану туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 18 қыркүйегіндегі (№173-2015-10) күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы «Екінші деңгейлі банкілерге несиелік құралды ұсыну шарттарын бекіту туралы» шешімінің 4-қосымшасына мынадай өзгерістер енгізілсін:
  №4 қосымшаның 8), 10) және 11) тармақтары келесі редакцияда берілсін:
  «8) жеңіл автокөліктің 1 бірлігінің құны – 15 000 000 тенгеден аспайды»
  «10) түпкілікті қарыз алушының несие алу мерзімі -7 жылдан аспайды»;
  «11) несие алу валютасы- теңге».
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 17 сәуіріндегі (№168-2015-10) күн тәртібінің тоғызыншы сұрағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «БРК-Лизинг» АҚ және Екінші деңгейлі банкілерге несиелік құралды ұсыну шарттарын бекіту туралы және Банкімен ерекше қарым-қатынаста байланысты жасалуда мүдделілік бар тұлғамен мәміле жасасу» шешімінің 1-тармағы күші жойылған деп танылсын.

Банк Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 15 сәуірде қабылданған бұрыңғы шешіміне өзгерістер енгізу туралы (хаттама № 181-2016-05)

Банк Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 15 сәуірде қабылданған бүрынғы шешіміне (хаттама № 181-2016-05) Банк еурооблигацияларының сомасы, сатып алу бағасы және сатып алынатын траншы бөлігінде өзгерістер енгізілсін


«ҚДБ-Лизинг» АҚ қарыжыландырудың негізгі талаптарына өзгерістер енгізу туралы.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 27 қазанында (хаттама №187-2016-11) күн тәртібінің №3 «ҚДБ-Лизинг» АҚ қарыжыландырудың негізгі талаптарына өзгерістер енгізу туралы» мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама №167-2015-04) күн тәртібінің №4 мәселесі бойынша бекітілген «ҚДБ-Лизинг» АҚ негізгі қаржыландыру талаптарына келесі өзгерістер енгізу:

Қарыз сомасы

61 000 000 (алпыс бір миллион) АҚШ доллары:
Лимит 1 – 36 363 762,29 АҚШ доллары;
Лимит 2 – 24 636 237,71 АҚШ доллары.

Қарыз берілген мерзім

Лимит 1 – 2025 жылғы 10 маусымға дейін;
Лимит 2 – 2025 жылғы 6 мамырға дейін.

Сыйақы мөлшерлемесі

Лимит 1 - 6 ай. Либор + 2,8% жылдық (қарыз мөлшерлемесі 6 ай Либор+2,7%+0,1% ЖӘШ);
Лимит 2 – 6,23% жылдық (орташа қарыз мөлшерлемесі + 0,1%ЖӘШ).

және 2015 жылғы 5 мамырдағы №29-СМ-Z/20 Несие желісін ашу туралы келісімге және 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № ДБЗИ359-Z/27-1 Банк қарыз шартына «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен «ҚДБ-Дизинг» АҚ арасында қосымша келісімдер жасасу жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның мүдделілігі бар мәміле жасасу және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәміле жасасу туралы бірауыздан шешім қабылданды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыру туралы.

2016 жылдың 27 қазанында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі (№187-2016-11 хаттама) күн тәртібінің «Банктің меншікті капиталы шамасының оннан артық пайызын құрайтын шамаға «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен 75 млрд. теңге сомасына мәміле жасасу жолымен Банк міндеттемелерін арттыру туралы» №4 мәселесі бойынша Банктің меншікті капиталы шамасының оннан артық пайызын құрайтын шамаға «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан 75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге сомасына займ тарту жолымен Банк міндеттемелерін арттыру туралы бірауыздан шешім қабылдады.


«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы құрамын өзгерту туралы

Астана қ., Орынбор көш., 10 үй, «Қазына Тауэр» ғимараты мекен-жайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қ., Қонаев көш., 8 үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б блогы мекен-жайы бойынша сағат 16-00-де өткен Банктің Директорлар кеңесі отырысының 2016 жылдың 18 наурызындағы шешімімен (№180-2016-04 хаттама) күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы мүшесін сайлау туралы» №9 мәселесі бойынша бірауыздан:

Бабичев Дмитрий Юрьевичті 2016 жылдың 29 наурызынан бастап Банк Басқармасының жалпы құзіреті мерзіміне Банк Басқармасы Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі ретінде сайлау туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.

Астана қ., Қонаев көш., 8 үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б блогы мекен-жайы бойынша сағат 16-00-де өткен сол Банк Директорлар кеңесі отырысының 2016 жылдың 18 наурызындағы шешімімен (№180-2016-04 хаттама) күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшесінің құзіретін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» №10 мәселесі бойынша бірауыздан:

Банк Басқармасы Төрағасының Бірінші Орынбасары – Басқарма мүшесі Достияров Аскар Абаевичтің құзіретін 2016 жылдың 18 наурызынан бастап тоқтату туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастарымен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 14 қарашасында:

 1. күн тәртібінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу және еншілес ұйымға қаржыландырудың негізгі талаптарын бекіту жолымен қаржыландыруды ұсыну туралы (республикалық бюджеттің қаражаты есебінен 10 млрд. теңге және 12,9 млрд. теңге)» №1 мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды:
  1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу және еншілес ұйымға қаржыландырудың мынадай негізгі талаптарын бекіту жолымен қаржыландыруды ұсыну туралы:
Заңды тұлғаның атауы «ҚДБ-Лизинг» АҚ
Сомасы 12 861 805 000 (он екі миллиард сегіз жүз алпыс бір миллион сегіз жүз бес мың)
Валютасы теңге
Мерзімі 2036 жылдың 27 қазанына дейін
Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,1%
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу және еншілес ұйымға қаржыландырудың мынадай негізгі талаптарын бекіту жолымен қаржыландыруды ұсыну туралы:
Заңды тұлғаның атауы «ҚДБ-Лизинг» АҚ
Сомасы 10 000 000 000 (он миллиард)
Валютасы теңге
Мерзімі 2026 жылдың 27 қазанына дейін
Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,2%
 1. күн тәртібінің «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу және еншілес ұйымға қарыжыландырудың негізгі талаптарын бекіту жолымен қаржыландыруды ұсыну туралы (Банктің меншікті қаражаты есебінен 2,5 млрд. теңге және 6,6 млрд. теңге)» №2 мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылданды:
  1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу және еншілес ұйымға қаржыландырудың мынадай негізгі талаптарын бекіту жолымен қаржыландыруды ұсыну туралы:

Заңды тұлғаның атауы

«ҚДБ-Лизинг» АҚ

Сомасы

2 500 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион)

Валютасы

теңге

Мерзімі

2026 жылдың 27 қазанына дейін

Сыйақы мөлшерлемесі

жылдық 9,52%

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мүдделілігі бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді жасасу және еншілес ұйымға қаржыландырудың мынадай негізгі талаптарын бекіту жолымен қаржыландыруды ұсыну туралы:
Заңды тұлғаның атауы «ҚДБ-Лизинг» АҚ
Сомасы 6 610 000 000 (алты миллиард алты жүз он миллион)
Валютасы теңге
Мерзімі 4 жыл
Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 8,33%

Директорлар кеңесі отырысының өтетін жері: Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты

Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыру туралы.

2016 жылдың 27 қазанында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі (№187-2016-11 хаттама) күн тәртібінің «Банктің меншікті капиталы шамасының оннан артық пайызын құрайтын шамаға «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен 75 млрд. теңге сомасына мәміле жасасу жолымен Банк міндеттемелерін арттыру туралы» №4 мәселесі бойынша Банктің меншікті капиталы шамасының оннан артық пайызын құрайтын шамаға «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан 75 000 000 000 (жетпіс бес миллиард) теңге сомасына займ тарту жолымен Банк міндеттемелерін арттыру туралы бірауыздан шешім қабылдады.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Алматы қаласындағы Өкілдігін жабу туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 19 тамызында (хаттама №185-2016-09) күн тәртібінің №7 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ұйымдастырушылық құрылымына өзгертулер енгізу туралы» мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Алматы қаласындағы өкілдігін 2016 жылдың 01 қазанынан бастап жабу туралы шешімді мақұлдау туралы бірауыздан шешім қабылданды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметі құрамының өзгеруі туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылдың 30 маусымында өткізілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі (№183-2016-07 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің ішкі аудиторы Естеков Олжас Саматовичтің өкілдігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды.

Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Ішкі аудит қызметінің құрамы – Жусупбекова Бакыт Кокановна – Бас ішкі аудитор – Ішкі аудит қызметі бастығының міндетін атқарушы; Турсунбекова Майра Романовна – Бас ішкі аудитор.

Екінші деңгейдегі банктердің арасында тартылған қаражатты орналастыру шарттарын бекіту туралы

«Екінші деңгейдегі банктердің арасында тартылған қаражатты орналастыру шарттарын бекіту туралы» «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 30 маусымындағы күн тәртібінің № 18 мәселесі бойынша (№183-2016-07 хаттама) екінші деңгейдегі банктер, олардың игерілуі мен іске асырылуы арқылы өңдейтін өнеркәсіпте ірі, орта және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің айналымдағы капиталын қаржыландыру мақсатында екінші деңгейдегі банктерде қаражаттарды «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ орналастырудың негізгі шарттарын бекіту туралы шешім бірауыздан қабылданды.

Қарыз беру және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ қарыжыландырудың негізгі талаптарын бекіту, мүдделілік бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді бекіту туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 30 маусымында (хаттама №183-2016-07) күн тәртібінің №17 «Қарыз беру және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ қарыжыландырудың негізгі талаптарын бекіту, мүдделілік бар мәмілелерді және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді бекіту туралы» мәселесі бойынша «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ға келесі негізгі қаржыландыру талаптарында қарыз беруді бекіту:

 • Қарыз сомасы (теңге) 17 500 000 000 (он жеті миллиард бес жүз миллион)
 • Қарыз берілген мерзім 10 жылға дейін
 • Сыйақы мөлшерлемесі 14,24 %
 • Қарыз алушы «ҚДБ-Лизинг» АҚ

және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен «ҚДБ-Дизинг» АҚ арасында «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның мүдделілік бар көрсетілген мәмілені және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәмілелерді бекіту туралы бірауыздан шешім қабылданды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның міндеттемесін меншік капиталдың он және одан артық пайызы мөлшерінде арттыру, 85 (сексен бес) миллиард теңге сомасына үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы және бірінші облигациялық шығарылым талаптары туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 30 маусымында (хаттама №183-2016-07) күн тәртібінің №7 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның міндеттемесін меншік капиталдың он және одан артық пайызы мөлшерінде арттыру, 85 (сексен бес) миллиард теңге сомасына үшінші облигациялық бағдарлама шығарылымы және бірінші облигациялық шығарылым талаптары туралы» мәселесі бойынша Банктің міндеттемесін 85 (сексен бес) миллиард теңге сомасына облигациялық бағдарламаны (бұдан әрі – үшінші облигациялық бағдарлама) шығару арқылы Банктің меншік капиталының он және одан артық пайызын құрайтын мөлшерге арттыру және Банкпен 85 миллиард теңге көлемінде үшінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигацияларды шығаруды және олардың шығару талаптарын мақұлдау туралы бірауыздан шешім қабылданды.

«Бәйтерек» ҰБҚ» АҚ-дан тартылатын қарыздардың (қаражат көзі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты) талаптарына өзгертулер енгізу туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 30 маусымында (хаттама №183-2016-07) күн тәртібінің №6 ««Бәйтерек» ҰБҚ» АҚ-дан тартылатын қарыздардың (қаражат көзі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты) талаптарына өзгертулер енгізу туралы» мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 6 наурызындағы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан тартылған қарыздар талаптарында «Бәйтерек» Ұлттық Басқарушы Холдинг» АҚ-дан қарыздар тарту жолымен 135 000 000 000 теңге сомасына арттыруға қатысты» мәжіліс күн тәртібінің мәселесі бойынша шешіміне (бұдан әрі – Шешім) келесі өзгертулер енгізу туралы бірауаздан шешім қабылданды: Шешімдегі кестенің екінші жолын, реттік нөмірі 4, келесі мазмұнда жазу:

4. Қарыздың нысаналы мақсаты Отандық көлік өндірушілер, жолаушылар вагондарын өндірушілер, экспорттық және экспорт алды несие беру үшін лизинг және/немесе қарыз тетігі арқылы қаржыландыру ұсыну:

 • Отандық көлік өндірушілерді қолдауға 30 млрд. теңге (2015 жылы);
 • Жолаушылар вагондарының өндірісін қолдауға 5 млрд. теңге (2015 жылы);
 • Экспорттаушыларды қолдауға 65 млрд. теңге (2015 жылы 50 млрд. теңге, 2016 жылы 15 млрд. теңге);

Шешім «Инфрақұрылымды дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын бекіту және «Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 1030 Жарлығына өзгертуді қабылдаған күннен бастап күшіне енеді, экспорттық және экспорт алдындағы несиелеуді қоса отырып – жылына 6% артық емес, қарыздар бойынша түпкілікті қарыз алушылар үшін атаулы сыйақы көлемін анықтауды жою бөлімінде.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен Қытай Мемлекеттік Даму Банкі арасында 2015 жылдың 27 наурызында бекітілген несие келісімінің талаптарына өзгертулер енгізу туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесімен 2016 жылдың 30 маусымында (хаттама №183-2016-07) күн тәртібінің №5 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ мен Қытай Мемлекеттік Даму Банкі арасында 2015 жылдың 27 наурызында бекітілген несие келісімінің талаптарына өзгертулер енгізу туралы» мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 20 наурызындағы (хаттама № 167-2015-04) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемесін Қытай Мемлекеттік Даму Банкінен 650 000 000 АҚШ доллары көлемінде қарыз тарту арқылы арттыруды мақұлдау туралы» мәжілісінің күн тәртібі мәселесі бойынша шешіміне келесі өзгертулер енгізу туралы бірауыздан шешім қабылданды:

 • «Мөлшерлеме 5,7% (кесімді)» сөздері мен цифрларын «Мөлшерлеме 6мLIBOR+2,7% (құбылмалы)» сөздері және цифрларымен алмастыру;
 • «Мерзімі 10 жыл» сөздері мен цифрларын «Мерзімі әрбір игеру сәтінен бастап 10-нан 15 жылға дейін» сөздерімен алмастыру.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы құрамының өзгеруі туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№182-2016-06 хаттама) Банктің Басқарма Төрағасының Орынбасары ретінде Ким Вадим Викторович тағайындалғаны туралы хабарлайды.

Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Банк Басқармасының құрамы – Жамишев Болат Бидахметович – Басқарма Төрағасы, Саркулов Абай Серикович – Басқарма Төрағасының орынбасары, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Басқарма Төрағасының орынбасары; Ким Вадим Викторович – Басқарма Төрағасының орынбасары, Амиртаев Аскар Сапарович – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 20 мамырдағы шешімімен (№182-2016-06 хаттама) Банк Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Досаев Ерболат Аскарбекович сайланғаны туралы хабарлайды.

Е Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Банк Директорлар кеңесінің құрамы – Досаев Ерболат Аскарбекович – Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы, Жамишев Болат Бидахметович – Банк Директорлар кеңесінің мүшесі, Хамитов Ерсаин Ербулатович – Банк Директорлар кеңесінің мүшесі, Алиманов Жанат Жалгасбайулы – Банк Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор), Марсия Элизабет Кристиан Фавале – Банк Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор).

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2015 жылдың 31 желтоқсаны күні аяқталған жылға шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есебін, өткен қаржылық жыл үшін таза табысты үлестіру тәртібін және бір қарапайым акцияға есептегендегі дивиденд көлемін бекіту, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционерінің жүгінуі, сонымен қатар «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2015 жылдағы сыйақыларының шамасы және құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің жалғыз акционері болып табылатын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы 2016 жылғы 28 сәуірде (№20/16 хаттама) мынадай шешім қабылдағаны туралы хабарлайды:

 1. Қоғамның 2015 жылдың 31 желтоқсаны күні аяқталған жылға шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есебі осы хаттамының №32 және №33 қосымшаларына сай бекітілсін.
 2. 5 703 102 094,98 тенге (Бес миллиард жеті жүз үш миллион жүз екі мың тоқсан төрт теңге, 98 тиын) көлеміндегі 2015 жылдың қызмет нәтижелері бойынша табылған "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ таза табысын үлестіруідің келесі тәртібі бекітілсін:
  1. 1 710 930 628,49 теңге (Бір миллиард жеті жүз он миллион тоғыз жүз отыз мың алты жүз жиырма сегіз теңге, 49 тиын) көлеміндегі сома Жалғыз акционерге дивиденд төлеуге жұмсалсын;
  2. 3 992 171 466,49 теңге (Үш миллиард тоғыз жүз тоқсан екі миллион жүз жетпіс бір мың төрт жүз алпыс алты теңге, 49 тиын) көлеміндегі таза табыстың қалған бөлігі өткен жылдарда жиналған шығындарды азайту есебіне Қоғамның иелігінде қалсын;
  3. 2015 жыл үшін бір қарапайым акцияның дивидендтер сомасы 812,59 (сегіз жүз он екі теңге, 59 тиын) көлемінде бекітілсін;
  4. 2015 жылға дивидендтер 2016 жылдың 15 шілдесіне дейін Жалғыз акционердің пайдасына төленсін.
 3. 2015 жыл үшін Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне Қоғам акционерінің жүгінуі болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.
 4. 2015 жылдағы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының шамасы және құрамы туралы ақпарат осы хаттаманың №34 қосымшасына сай назарға алынсын.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының екінші шығарылымы аңдатпасына өзгертулер енгізу, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде облигациялардың үшінші шығарылымының шарттарын бекіту және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еурооблигацияларын сатып алу туралы

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2016 жылдың 15 сәуірінде сағат 15-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесі (№181-2016-05 хаттама) күн тәртібінің «Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарына өзгертулер енгізу және «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде облигациялардың үшінші шығарылымының шарттарын бекіту туралы» №5 мәселесі бойынша бірауыздан мынадай шешім қабылдағаны туралы хабарлайды:

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылдың 19 ақпанындағы күн тәртібінің «80 миллиард теңгеге дейінгі көлемдегі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының екінші шығарылымы шарттарына өзгертулер еyгізу туралы (100 миллиард теңгеге дейінгі Облигациялық бағдарлама шеңберінде)» мәселесіне қатысты шешіміне (№179-2016-03 хаттама) (бұдан әрі – Шешім) келесі өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін:
  1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 2-тармағындағы «80 000 000 (сексен миллион) дана» сандары мен сөздері «65 000 000 (алпыс бес миллион) дана» сандары мен сөздеріне ауыстырылсын;
  2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 2-тармағындағы «80 000 000 000 (сексен миллиард) теңге» сандары мен сөздері «65 000 000 000 (алпыс бес миллиард) теңге» сандары мен сөздеріне ауыстырылсын;
  3. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 4.2-тармағындағы бірінші абзац «Облигациялардың атаулы құнынан» сөздерімен толықтырылсын;
  4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 5.3-тармағындағы «15 (он бес) жыл» сандары мен сөздері «10 (он) жыл» сандары мен сөздеріне ауыстырылсын;
  5. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 12-тармағы келесі мәтіндегі бірінші абзацпен толықтырылсын: «Бұл Аңдатпада Эмитенттің Облигацияларды толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігі көзделмеген.»;
  6. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 12-тармағындағы «Мерзімінен бұрын өтеу» сөздері «Күшін жою мақсатында сатып алу» сөздеріне ауыстырылсын;
  7. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 12-тармағындағы «Мерзімінен бұрын өтеудің» сөздері «Күшін жою мақсатында сатып алудың» сөздеріне ауыстырылсын;
  8. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде Облигациялардың екінші шығарылымы шарттарының (Шешімге №4 Қосымша) 12-тармағындағы «Мерзімінен бұрын өтеуді» сөздері «Күшін жою мақсатында сатып алуды» сөздеріне ауыстырылсын.
 2. 100 миллиард теңгеге дейінгі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Облигациялық бағдарламасы шеңберінде 15 миллиард теңгеге дейінгі көлемдегі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының үшінші шығарылымы және оның шарттары туралы шешім қабылдансын
  және күн тәртібінің «300 млн АҚШ долларына дейінгі сомаға «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 4-ші және 6-шы транштарының еурооблигацияларын сатып алу туралы» №6 мәселесі бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 4-ші және 6-шы транштарының еурооблигацияларын атаулы құнынан 91,0%-дан аспайтын көлемдегі сатып алу бағасымен 300 миллион АҚШ долларынан аспайтын сомаға сатып алуды жария сатып алу арқылы жүзеге асыру туралы бірауыздан шешім қабылдағаны туралы хабарлайды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметі құрамының өзгеруі туралы

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекен-жайы бойынша 2016 жылдың 15 сәуірінде сағат 15-00-де өткізілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің (№181-2016-05 хаттама) күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» Ішкі аудит қызметінің кадрлық мәселелерін қарау туралы» №13 мәселесі бойынша Естеков Олжас Саматовичті «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің ішкі аудиторы лауазымына 2016 жылдың 25 сәуірінен бастап 3 ай сынақ мерзімімен тағайындау туралы шешімі бірауыздан қабылданғаны туралы хабарлайды.

Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Ішкі аудит қызметінің құрамы– Жусупбекова Бакыт Кокановна – Бас ішкі аудитор – Ішкі аудит қызметі бастығының міндетін атқарушы; Турсунбекова Майра Романовна – Бас ішкі аудитор; Естеков Олжас Саматович – ішкі аудитор.


«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банк Директорлар кеңесінің 2016 жылдың 15 сәуіріндегі шешімімен (№181-2016-05 хаттама) Банк Басқармасының сандық құрамы 6 адам көлемінде анықталғаны және 2016 жылдың 15 сәуірінен бастап Басқарма Төрағасының Орынбасары – Банктің Басқарма мүшесі Когай Елена Александровнаның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Осы шешіммен Басқарма Төрағасының Орынбасары – Банктің Басқарма мүшесі ретінде 2016 жылдың 15 сәуірінен бастап Банк Басқармасы өкілеттігі мерзіміне Саркулов Абай Серикович тағайындалды.

Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Банк Басқармасының құрамы – Жамишев Болат Бидахметович – Басқарма Төрағасы, Саркулов Абай Серикович – Басқарма Төрағасының орынбасары, Бабичев Дмитрий Юрьевич – Басқарма Төрағасының орынбасары; Амиртаев Аскар Сапарович – Басқарушы директор – Басқарма мүшесі.

Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыру туралы

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2016 жылғы 19 ақпанда сағат 15-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің (№179-2016-03 хаттама) күн тәртібіндегі «100 миллиард теңге сомасына облигациялық бағдарламаны шығару жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға Банк міндеттемелерін арттыру туралы» №1 сұрақ бойынша

 • 100 миллиард теңге сомасына облигациялық бағдарламаны шығару жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыру туралы (бұдан әрі – екінші облигациялық бағдарлама),
 • екінші облигациялық бағдарлама шегінде 30 миллиард теңгеге дейінгі шамада «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының бірінші шығарылымы туралы,
 • екінші облигациялық бағдарлама шегінде 17,5 миллиард теңгеге дейінгі шамада «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының екінші шығарылымы туралы,
 • екінші облигациялық бағдарлама шегінде 40 миллиард теңгеге дейінгі шамада «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының үшінші шығарылымы туралы

және күн тәртібінің «80 миллиард теңгеге дейінгі шамада «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының екінші шығарылымы (100 миллиард теңгеге дейінгі Облигациялық бағдарлама шегінде) туралы мәселені қарау туралы» №2 сұрағы бойынша 100 миллиард теңгеге дейінгі Облигациялық бағдарлама шегінде 80 миллиард теңгеге дейінгі шамада «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ облигацияларының екінші шығарылымы туралы шешім бірауыздан қабылдағаны туралы хабарлайды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2016 жылғы 5 ақпандағы Банк Директорлар кеңесінің шешімімен (№178-2016-02 хаттама) Банк Басқармасы төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Марат Тишбекович Кудышевтің өкілеттігі 2016 жылғы 8 ақпанда мерзімімен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарлайды;

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің құрамындағы өзгерістер Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2016 жылғы 29 қаңтар күні сағат 17-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің шешімімен (№177-2016-01 хаттама) Ішкі аудит қызметінің бастығы Аскар Шакирович Кантарбаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны және еңбек шарты қызметкердің ниеті бойынша 2016 жылғы 29 қаңтардан бастап бұзылғаны туралы хабарлайды:

Астана қаласы, Орынбор көшесі, 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекен-жайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекен-жайында 2015 жылдың 10 маусымында сағат 17-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі (№169-2015-06 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кадр мәселелері туралы» №18 сұрағы бойыша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Ринат Нурияминович Сисембаевтың өкілеттігін 2015 жылдың 12 маусымында мерзімімен бұрын тоқтату туралы шешім бірауыздан қабылданғаны туралы хабарлайды. Осы шешіммен Саркулов Абай Серикович 2015 жылдың 15 маусымыннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылдың 20 қазанындағы шешімімен (№159 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзіміне «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі болып бірауыздан сайланды.   

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен және Банктің қызығушылығы бар мәміле бекітуді бекіту туралы («ҚДБ-Лизинг» АҚ қарыз бөлігін мерзімінен бұрын өтеуге қатысты несие желісін ашу туралы келісімге «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен қосымша келісім бекіту).

 • мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
 • мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – қолданылмайды;
 • осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы – қолданылмайды;
 • мәміленің негізгі елеулі шарттары – нәтижесінде қарыз сомасы өзгеретін қарыздың бөлігін мерзімінен бұрын өтеу бойынша мәміле бекіту;
 • мәмілені бекіту күні – қолданылмайды.
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы құрамының өзгеруі туралы» №13 сұрағы бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма мүшелері Баян Тыныштыкбаевна Алдабергенованың, Рахимжан Кайргельдыевич Сатаевтың, Даулет Мухтарович Сахиповтың өкілеттігін 2015 жылғы 23 қазанда мерзімінен бұрын тоқтату туралы және Мурат Тишбекович Кудышевты «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына 2015 жылғы 02 қарашадан бастап және Аскар Сапарович Амиртаевты «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарушы директор – Басқарма мүшесі лауазымына 2015 жылғы 26 қарашадан бастап сайлау туралы шешім бірауыздан қабылданғаны туралы хабарлайды;
 2. күн тәртібінің «Ішкі аудит қызметінің кадр мәселелерін қарау туралы» 14 сұрағы бойынша Айгуль Альбековна Досаеваны «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас ішкі аудиторы лауазымына 2015 жылғы 23 қарашадан бастап 3 ай сынақ мерзімімен тағайындау туралы және Майра Романовна Турсунбекованы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас ішкі аудиторы лауазымына 2015 жылғы 23 қарашадан бастап тағайындау туралы шешім бірауыздан қабылданғаны туралы хабарлайды.

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2015 жылғы 18 қыркүйекте сағат 17-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесі (№173-2015-10 хаттама) «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-мен жасасқан ірі мәміленің шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды.

 • мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
 • мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – қолданылмайды;
 • осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы – қолданылмайды;
 • мәміленің негізгі елеулі шарттары – төлем мерзімі мен тәртібінің өзгеруі;
 • мәмілені бекіту күні – қолданылмайды.

Астана қаласы, Орынбор көшесі, 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекен-жайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекен-жайында 2015 жылғы 18 қыркүйекте сағат 17-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі (№173-2015-10 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы» №7 сұрағы бойыша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі Канат Мухаметкаримович Досмукаметовтың өкілеттігін 2015 жылғы 28 тамызда мерзімімен бұрын тоқтату туралы шешім бірауыздан қабылданғаны туралы хабарлайды.

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2015 жылғы 18 қыркүйекте сағат 17-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің (№173-2015-10 хаттама) күн тәртібіндегі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыру туралы және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан тартылатын (қаржы көзі Қазақстан Республикасының Ұлттық Қоры болып табылатын) займдар шартына өзгерістер енгізу туралы» №8 сұрақ бойынша Банк міндеттемелерін 15 миллиард теңге сомасына арттыру және сәйкесінше «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 06 наурыздағы шешіміне (№165-2015-02 хаттама) сай бекітілген шарттарға тартылған қаражатты бөлу және мақсатты пайдалану бойынша өзгерістер енгізу туралы шешім бірауыздан қабылдағаны туралы хабарлайды.

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2015 жылғы 18 қыркүйекте сағат 17-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің (№173-2015-10 хаттама) күн тәртібіндегі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыру туралы және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан тартылатын (қаржы көзі Қазақстан Республикасының Ұлттық Қоры болып табылатын) займдар шартына өзгерістер енгізу туралы» №8 сұрақ бойынша Банк міндеттемелерін 15 миллиард теңге сомасына арттыру және сәйкесінше «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 06 наурыздағы шешіміне (№165-2015-02 хаттама) сай бекітілген шарттарға тартылған қаражатты бөлу және мақсатты пайдалану бойынша өзгерістер енгізу туралы шешім бірауыздан қабылдағаны туралы хабарлайды.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк), орналасқан мекенжайы: Астана қ., Орынбор көш., 10-үй, «Қазына Тауэр» ғимараты, қызмет түрі – банктік, Астана қ., Қонаев көш., 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайы бойынша 2015 жылдың 21 тамызында сағат 15-00-де өткен Банк Директорлар кеңесінің отырысында (№172-2015-09 хаттама) келесі шешімдер қабылданғанын хабарлайды:

 1. «Аллюр Компаниялар Тобы» АҚ, Ю.А. Цхай, А.С. Лаврентьевпен 2015 жылдың 25 сәуіріндегі №63-ДП-А/05-03 акцияларды беру шартына қосымша келісім бекіту жолымен Банктің мүдделілігі бар мәміле бекіту туралы;
  мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды;
  мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - қолданылмайды;
  осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - қолданылмайды;
  мәмілені бекіту күні – қолданылмайды.
 2. «Аллюр Компаниялар Тобы» АҚ, «Агромашхолдинг» АҚ, «СарыарқаАвтоПром» ЖШС, «Allur Distribution» ЖШС, «Allur Auto» ЖШС-мен «Аллюр Компаниялар Тобы» АҚ автокөлік бағытының қаржылық-экономикалық жағдайын сауықтыру мен тұрақтандыру» жобасы шеңберінде қаржыландыру шартына қосымша келісімдер бекіту жолымен Банктің мүдделілігі бар мәміле бекіту туралы.
  мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны – қолданылмайды.
  мәміленің мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні - қолданылмайды.
  осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы - қолданылмайды.
  мәміленің негізгі елеулі шарттары –
  1. қаржыландыру валютасының өзгеруі;
  2. қаржыландыру шегінің өсуі;
   мәмілені бекіту күні – қолданылмайды.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк), орналасқан мекенжайы: Астана қ., Орынбор көш., 10-үй, «Қазына Тауэр» ғимараты, қызмет түрі – банктік, Астана қ., Орынбор көш., 10-үй, «Қазына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша 2015 жылғы 7 тамызда өткен Банк Басқармасының отырысында (№38/15 хаттама) Банк Қазақстан, Алматы қ., Түрксіб ауданы, Сүйінбай даңғылы, 159а-үй, пошталық индексі 050000 мекенжайы бойынша орналасқан, қызмет түрі – машина жасау болып табылатын «Аллюр Компаниялар Тобы» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Компания) 1 454 қарапайым акцияларын иеліктен шығару туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.

Астана қаласы, Орынбор көшесі, 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекен-жайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі, 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекен-жайында 2015 жылдың 20 шілдесінде сағат 15-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі (№171-2015-08 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің кадр мәселелері туралы» №15 сұрағы бойыша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас ішкі аудиторы Асель Сагилымовна Тангишеваның өкілеттігін 2015 жылдың 21 шілдесінен бастап мерзімімен бұрын тоқтату туралы шешім бірауыздан қабылданғаны туралы хабарлайды.   

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2015 жылғы 17 сәуірде сағат 15-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі Директорлар кеңесінің (№168-2015-05 хаттама):

 1. күн тәртібіндегі «Екінші деңгейдегі банктерге және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ компаниясына несие құралын беру шарттарын және қызығушылық бар мәмілені және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле бекітуді мақұлдау туралы» №2 сұрағы бойынша Банкпен отандық көлік өндірушілерге қолдау көрсетіп, жергілікті өндірілген жеңіл автокөліктер сатып алу үшін жеке тұлғаларға несие беру мақсатында екінші деңгейдегі банктерге несие құралын берудің жалпы шарттарын; лизингке ауыл шаруашылық техникасынан басқа, жергілікті өндірілген көлік құралдарын және арнайы мақсатты көлік техникасын сатып алатын заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді лизингті қаржыландыру үшін отандық көліктердің өндірісін қолдау мақсатында «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ (бұдан әрі – ҚДБЛ) компаниясына несие құралын беру шарттарын бекіту туралы; ҚДБЛ компаниясымен қызығушылық бар мәмілені, атап айтқанда ҚДБЛ компаниясына 5 миилиард теңге көлемінде несие құралын беру туралы шартты бекітуді және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты ҚДБЛ компаниясымен мәмілені, атап айтқанда ҚДБЛ компаниясына 5 миллиард теңге көлемінде несие құралын беру туралы шартты бекітуді мақұлдау туралы және күн тәртібінің «Екінші деңгейдегі банктерге және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ компаниясына несие құралын беру шарттарын және қызығушылық бар мәмілені және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен мәміле бекітуді мақұлдау туралы» №7 сұрағы бойынша ҚДБЛ компаниясына отандық тауарлардың экспортын және өңдеу өнеркәсібі саласында Қазақстан Республикасы аумағында шығарылатын өнімдер импортын жүзеге асыратын кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында несие құралын беру туралы; ҚДБЛ компаниясымен қызығушылық бар мәмілені, атап айтқанда ҚДБЛ компаниясына 5,3 миилиард теңге көлемінде несие құралын беру туралы шартты бекітуді және Банкпен ерекше қатынастармен байланысты ҚДБЛ компаниясымен мәмілені, атап айтқанда ҚДБЛ компаниясына 5,3 миллиард теңге көлемінде несие құралын беру туралы шартты бекітуді мақұлдау туралы;
 2. күн тәртібінің «Қазақстан Республикасы Үлттық Банкімен валюталық-пайыздық своп мәмілесін жасасу жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыру туралы» №10 сұрағы бойынша Қазақстан Республикасы Үлттық Банкімен валюталық-пайыздық своп мәмілесін жасасу жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін Банктің меншікті капиталының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға 60 (алпыс) млрд. теңгеге арттыру туралы;
 3. күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығын тағайындау туралы» 17 сұрағы бойыша Қантарбаев Аскар Шакировичті «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің бастығы лауазымына 2015 жылғы 18 мамырдан бастап 3 ай сынақ мерзімімен қабылдау туралы шешімдері бірауыздан қабылданғаны туралы хабарлайды.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Банктің Директорлар кеңесі 2015 жылғы 20 наурызда (№167-2015-04 хаттама) «ҚДБ-Лизинг» АҚ «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымымен (бұдан әрі - «ҚДБ-Лизинг» АҚ) мүдделiлiк болуына орай «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғамен жасалатын мәмiленi жасасу туралы, атап айтқанда «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ға несие құралын беру туралы шарт жасасу туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлайды. Мәміле заты болып табылатын мүліктің құны, мәміле заты болып табылатын мүлікті ақырғы бағалау күні, мәміле заты болып табылатын мүлік құнының аталған акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы, мәміленің негізгі елеулі шарттары, мәмілені жасасу күні туралы ақпарат беру Қазақстан Республикасының «Банк және банк қызметі туралы» заңымен шектеледі.

Астана қаласы, Орынбор көшесі 10-үй, «Казына Тауэр» ғимараты мекенжайы бойынша орналасқан «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) Астана қаласы, Қонаев көшесі 8-үй, «Изумрудный квартал» ғимараты, Б-блогы мекенжайында 2015 жылғы 20 наурызда сағат 15-00-де өткізілген Банк Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі Директорлар кеңесінің (№167-2015-04 хаттама) бірауызды шешімімен «Қытай Эксим Банкінен 500 млн АҚШ доллары сомасына займ тарту жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыруды мақұлдау туралы» №8 сұрақ бойынша Банктің меншікті капиталы шамасының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға Қытай Экспорт-импорт банкінен 500 миллион (бес жүз миллион) теңге сомасына займ тарту жолымен Банк міндеттемелерін арттыру туралы және «Қытай Мемлекеттік Даму Банкімен 650 000 000 АҚШ доллары сомасына займ тарту жолымен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ міндеттемелерін арттыруды мақұлдау туралы» №9 сұрақ бойынша Қытай Мемлекеттік Даму Банкімен 650 миллион АҚШ долларын құрайтын жалпы сомаға несие құралдарын тарту жөнінде несие шартын жасасу жолымен Банк міндеттемелерін арттыру туралы шешімдер бірауыздан қабылдағаны туралы хабарлайды.​

Банк Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 19 наурыздағы шешімімен (№166-2015-03 хаттама) Бишимбаев Куандык Валиханович Банк Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайланғаны туралы хабарлайды.​

Банктің Директорлар кеңесі 2015 жылғы 6 наурызда (№165-2015-02 хаттама) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан 135 000 000 000 (жүз отыз бес миллиард) теңге сомасында қарыз тарту жолымен Банктің міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту туралы шешім қабылдады.

Банктің Директорлар кеңесі 2015 жылғы 6 наурызда (№165-2015-02 хаттама) жасалуына Банк пен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ (бұдан әрі – «ҚДБ-Лизинг» АҚ) арасында жасалған банк қарызы шарты бойынша негізгі борышты «ҚДБ-Лизинг» АҚ-ның мерзімінен бұрын ішінара өтеуіне қатысты мүдделелік бар «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен мәміле жасасу туралы шешім қабылдады. Мәміленің мәні болып табылатын мүліктің құны,мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы бағаланған күні, мәміленің мәні болып табылатын мүліктің осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына пайыздық қатынасы, мәміленің негізгі елеулі шарттары, мәмілені жасасу күні туралы ақпарат – қолданылмайды.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы шешімімен (№164-2015-01 хаттама) Досмукаметов Канат Мухаметкаримович 2015 жылғы 09 ақпаннан бастап, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (№159 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзіміне, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқармасы Төрағасының орынбасары – Басқарма мүшесі болып сайланды.​

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 26 қаңтардағы №02/15 шешімімен Марсия Элизабет Кристиан Фавале 2015 жылғы 26 қаңтардан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілдік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілдік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор болып сайланды. Осы шешіммен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ құрамы 7 (жеті) адам болып белгіленді.​

«Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Банк) 2014 жылғы 19 жылтоқсандағы Банктің Директорлар кеңесі (№163 хаттама) «Қазақстан» Даму Банкі» АҚ-ның және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ арасында жасалған несие желілерін ашу туралы Келісіміне қызығушылық, атап айтқанда қолжетімділік және қаржыландыру көлемін өзгертудің мерзімін ұзарту туралы қосымша келісімді іске асыру көзделетін «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен келісім жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.Мәміленің мәні болып табылатын мүлік құны, мәміленің мәні болып табылатын мүліктің соңғы бағалау, күні, мәміленің мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы туралы мәміленің маңызды шарттарында құрылған аталған акционерлік қоғамы активтерінің жалпы құнына берілген ақпарат мәміле жасау күніне – жарамсыз.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) 2014 жылғы 31 қазандағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаулысына сәйкес Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 191-бабы бойынша Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғанын және оған 92600 (тоқсан екі мың алты жүщ) теңге сомасын құрайтын 50 (елу) айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылғанын хабарлайды.


Жалғыз акционер шешімі

«Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы» күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2024 жылғы 13 наурыздағы шешіміне (№ 14/24 хаттама) мынадай өзгеріс енгізілсін:

2-тармақтағы:

«5 (бес)» деген сан мен сөз «6 (алты)» деген санға және сөзге ауыстырылсын.

      2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып келесілер сайлансын:

     3. 2024 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Премьер-Министрдің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі Байбазаров Нұрлан Серікұлы;

    4. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқарма Төрағасының орынбасары, тұтастай алғанда «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі ретінде Шайхы Жандос Алкенұлы.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне Нұрлан Серікұлы Байбазаровты «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

5. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы.
1. «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2024 жылғы 12 наурыздан бастап – 3 (үш) жыл болып белгіленсін.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы – 5 (бес) мүше анықталсын.
3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшелерін өкілеттік мерзімі:
1) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін тұтастай алғанда:
- Қарағойшин Рустам Тимурұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде;
- Елібаев Марат Талғатұлы – «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы;
- Сәйденов Анвар Ғалимоллаұлы тәуелсіз директор ретінде.
 2) 1 (бір) жыл – Марсия Элизабет Кристиан Фавале тәуелсіз директор ретінде.
4. Осы хаттамаға № 34-қосымшаға сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Марсия Элизабет Кристиан Фавале мен Сәйденов Әнуар Ғалимоллаұлына сыйақы мөлшері айқындалсын.
5. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы тәуелсіз директорлар Марсия Элизабет Кристиан Фавалемен және Сәйденов Анвар Ғалимоллаұлы келісімге қол қойсын.
6. «Қазақстанның даму банкі» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
7. Осы шешімнің 2-6-тармақтары 2024 жылғы 12 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
8. Бұл шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
Жалғыз акционердің 2024 жылғы 10 қаңтардағы «Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы шешімі.
1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрболат Серғалиұлы Айдапкеловтың «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі осы шешім қабылданған күннен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің тұтас өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Ғалым Үсен Асқарұлы сайлансын.
3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы шешімі.
1. Елібаев Марат Талғатұлы 2023 жылғы 04 желтоқсаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы болып сайлансын.
2. Елібаев Марат Талғатұлы 2023 жылғы 04 желтоқсаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасы Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысына шығару жөнінде шаралар қабылдасын.
4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы шешімі.
1. Қанат Бисимбайұлы Шарлапаевтың «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі – Жалғыз акционердің өкілі ретіндегі өкілеттігі 2023 жылғы 01 қарашадан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелеріне Нұрлан Серікұлы Байбазаровты «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.
3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде «Бәйтерек» ұлттық басқарушысы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі заңды тұлғаларда 2023 жылы тексерістер (тексеру) өткізу жоспарына өзгертулер енгізу туралы шешімі
1. «Бәйтерек» ҰБХ» акционерлік қоғамының Басқармасының 2023 жылғы 11 қаңтардағы шешімімен (№ 01/23 хаттама) бекітілген Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде «Бәйтерек» ұлттық басқарушысы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі заңды тұлғаларда 2023 жылы тексерістер (тексеру) өткізу жоспарынан 6–тармақ алынып тасталсын.
2. 1-тармақ бойынша шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы шешімі.

1. 2023 жылғы 05 қазаннан бастап Байбазаров Нұрлан Серікұлының «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. 2023 жылғы 05 қазаннан бастап Байбазаров Нұрлан Серікұлының «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. 2023 жылғы 05 қазаннан бастап Байбазаров Нұрлан Серікұлы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретінде «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

4. 2023 жылғы 05 қазаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары – Елібаев Марат Талғатұлы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалсын.

5. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

6. Осы шешім, қабылданған сәттен бастап күшіне енеді және 2023 жылғы 05 қазаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2022 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешімі

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 а, 15-т/е ғимарат; БСН - 010540001007, деректемелері: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы IBAN KZ17907A285300000001, Астана қаласы, БСК DVKAKZKA) жылдық қаржылық есептілігіне сәйкес 2022 жылғы қызмет нәтижелері бойынша алынған 34 124 886 798,44 (отыз төрт миллиард жүз жиырма төрт миллион сегіз жүз сексен алты мың жеті жүз тоқсан сегіз мың, қырық төрт тиын) мөлшеріндегі таза табысын үлестіру тәртібі келесідей бекітілсін:

1) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының таза кірісі сомасының 50 (елу) пайызын құрайтын 17 062 443 399,22 (он жеті миллиард алпыс екі миллион төрт жүз қырық үш мың үш жүз тоқсан тоғыз теңге жиырма екі тиын) мөлшеріндегі сома «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына дивидендтер төлеуге бағытталсын;

2) таза табыс кіріс сомасының 50 (елу) пайызын құрайтын 17 062 443 399,22 (он жеті миллиард алпыс екі миллион төрт жүз қырық үш мың үш жүз тоқсан тоғыз теңге жиырма екі тиын) мөлшеріндегі қалған сома «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының иелігінде қалсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2022 жыл үшін бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері – 8 068,91 (сегіз мың алпыс сегіз теңге тоқсан бір тиын) болып бекітілсін.

3. 2022 жылға дивидендтер төлеудің басталу күнін – осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап айқындалсын.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының банк шотына осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмейтін мерзімде қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін.

5. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

6. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгерту енгізу туралы шешімі

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен бекітілген (№43/16 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясаты туралы меморандумына осы хаттамаға № 27 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамымен жасасу кезінде «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының мүдделілігі (қарыз шарты) бар және (құпия) мәміле жасасу туралы мәселені мақұлдау және «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің қарауына шығару туралы шешімі

 

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамымен жасасу кезінде «Бәйтерек» ҰБХ» акционерлік қоғамының мүдделілігі бар келесі негізгі шарттарда қарыз шартын жасасу жолымен мәміле жасасу туралы мәселе мақұлдансын және оның «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің қарауына қарауына шығарылсын:

1.1 Қарыз сомасы –  (құпия);

1.2 Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесі –  (құпия);

1.3 Сыйақы төлеу – жартыжылдық негізде;

1.4 Қарызды орналастыру мерзімі –  (құпия);

1.5 (құпия).

2. (құпия).

3. (құпия).

4. Осы шешімнің 2 және 3-тармақтары «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің осы шешімнің 1-тармағы бойынша оң шешімі болған жағдайда күшіне енеді.

5. Осы шешімнің 2 және 3-тармақтары «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

6. Басқарма төрағасының орынбасары Е.Е. Хамитов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен бекітілген (№43/16 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы шешімі
1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен бекітілген (№43/16 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясаты туралы меморандумына осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.
2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2021 жылғы 03 наурыздағы (№11/21 хаттама) отырыс күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшерін айқындау туралы» екінші сұрағы бойынша шешіміне өзгертулер енгізу туралы шешімі

1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 3 наурыздағы шешіміне (№11/21 хаттама) (бұдан әрі – Шешім) мынадай өзгерту енгізілсін: Шешімнің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры сыйақысының мөлшері» атты № 2- қосымшасының 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Марсия Элизабет Кристиан Фавале:

1) Директорлар кеңесіне мүшелік үшін тәуелсіздік директормен жасасқан шарт күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша (құпия) баламасына тең жиынтық мөлшерде тіркелген жылдық сыйақы;

2) Директорлар кеңесі комитетінің Төрағасы ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіздік директормен жасасқан шарт күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша (құпия) баламасына тең мөлшерде тіркелген жылдық сыйақы;

3) Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін тәуелсіздік директормен жасасқан шарт күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша (құпия) баламасына тең мөлшерде тіркелген жылдық сыйақы.

2. Осы шешімнің 1-тармағы осы шешім қабылданған күннен бастап күшіне енеді және өзінің қолданысын 2022 жылғы 1 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға таратады.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2022 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштері туралы және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2022 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдау туралы шешімі.

1.    «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі осы хаттаманың № 12 және №13- қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

2.     «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты, 15-т/е орынжай; БСН-010540001007, деректемелері: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы IBAN KZ17907A285300000001, Нұр-сұлтан қаласы, БСК DVKAKZKA) 2021 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 34 124 886 798,44 теңге (отыз төрт миллиард жүз жиырма төрт миллион сегіз жүз сексен алты мың жеті жүз тоқсан сегіз теңге қырық төрт тиын) теңге мөлшерінде алынған таза табысын бөлудің келесі тәртібі жылдық қаржылық есептілікке сәйкес келесі тәртіпте бекітілсін:

1)   таза кірістің 100% - ын құрайтын 34 124 886 798,44 теңге (отыз төрт миллиард жүз жиырма төрт миллион сегіз жүз сексен алты мың жеті жүз тоқсан сегіз теңге қырық төрт тиын) теңге мөлшеріндегі сома «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;

2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына 2022 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.

3.     «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының таза табысын үлестіру және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту жөніндегі іс-шаралар аяқталғаннан кейін 2022 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қайта қарау, бірақ 2023 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей қайта қарау тапсырылсын.

4.        «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының 2022 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат мәлімет үшін қабылдансын.

5.   Осы хаттаманың №14-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2022 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат мәлімет үшін қабылдансын.

6. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

7.   Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы
меморандумына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы шешімі

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен бекітілген (№43/16 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясаты туралы меморандумына осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес өзгерістер енгізілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы шешімі

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясаты туралы меморандумына осы хаттаманың № 11-қосымшасына сәйкес өзгертулер енгізілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады. 

Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде «Бәйтерек» ұлттық басқарушысы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі заңды тұлғаларда 2023 жылы тексерістер (тексерулер) белгілеу туралы шешімі

1. Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде «Бәйтерек» ұлттық басқарушысы холдингі» акционерлік қоғамына меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тиесілі заңды тұлғаларда 2023 жылы тексерістер (тексерулер) белгілеу жоспары (бұдан әрі – Жоспар) осы хаттаманың № 4-қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Жоспарға сәйкес тексеріс (тексеру) келесілерге тағайындалсын:

1) …;

2)…;

3)…;

4)…;

5) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамында.

3. Тексеріс (тексеру) түрі, тексерілетін кезең, тексеріс (тексеру) нысаны, сондай-ақ тексеріс (тексеру) жүргізудің болжамды кезеңі Жоспарға сәйкес айқындалсын.

4. 2 және 3-тармақ бойынша шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жалғыз акционері «Бәйтерек» ұлттық басқарушысы холдингі» акционерлік қоғамының шешімі болып табылады …

5. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің директоры (А.Ж. Балкин) «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тексеріс (тексеру) бағдарламаларын, тексеріс (тексеру) жүргізу мерзімін, тексеру топтарының басшылары мен дербес құрамдарын бекіту туралы бұйрықтарды уақтылы әзірлеуді қамтамасыз етсін.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2021 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту туралы шешімі

1) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының таза кірісі сомасының 50 (елу) пайызын құрайтын 15 749 835 505,076 (он бес миллиард жеті жүз қырық тоғыз миллион сегіз жүз отыз бес мың бес жүз бес теңге алты тиын) мөлшеріндегі сома «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері – «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына дивидендтер төлеуге бағытталсын;

2) таза табыс кіріс сомасының 50 (елу) пайызын құрайтын 15 749 835 505,07 (он бес миллиард жеті жүз қырық тоғыз миллион сегіз жүз отыз бес мың бес жүз бес теңге жеті тиын) мөлшеріндегі қалған сома «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының иелігінде қалсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері – 7 461,41 (жеті мың төрт жүз алпыс бір теңге қырық бір тиын) болып бекітілсін.

3. 2021 жылға дивидендтер төлеудің басталу күнін – осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап айқындалсын.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының банк шотына осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік тоқсан күннен кешіктірілмейтін мерзімде қолма-қол ақшасыз аудару жолымен ақшалай нысанда дивидендтер төлеуді жүргізсін.

5. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

6. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 16 қарашадағы "Қазақстанның Даму банкі" акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы шешімі.

1. Байбазаров Нурлан Серикович 2022 жылғы 16 қарашадан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы болып сайлансын.

2. Байбазаров Нурлан Серикович 2022 жылғы 16 қарашадан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасы Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысына шығару жөнінде шаралар қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 31 қазандағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы шешімі.

1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 3 наурыздағы (№11/21 хаттама) күн тәртібінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі, мүшелерін сайлау және тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшерін айқындау туралы» екінші сұрағы бойынша шешіміне келесі өзгеріс енгізілсін:

2 - тармақта:

«7 (жеті)» саны мен сөзі «6 (алты)» саны мен сөзіне ауыстырылсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

1) Узбеков Гани Нурмаханбетовичтің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттілігі 2022 жылғы 1 шілдеден бастап;

2) Мухамеджанов Адиль Бектасовичтің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2022 жылғы 28 қыркүйектен бастап

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің тұтас өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері болып:

1) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Айдапкелов Нурболат Сергалиевич сайлансын;

2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің өкілі ретінде Хамитов Ерсаин Ербулатович сайлансын.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

5. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Искаков Руслан
Викторовичтің өкілеттігі 2022 жылғы 26 қазаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Искаков Руслан Викторовичтің "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2022 жылғы 26 қазаннан бастап
мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
3. 2022 жылғы 26 қазаннан бастап "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының
Басқарма төрағасының орынбасары Елибаев Марат Талгатович Басқарма төрағасының
міндетін атқарушы болып тағайындалсын.
4. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының міндетін
атқарушы Елибаев Марат Талгатовичке жұмыс берушінің Р.В. Искаковпен еңбек шартын
тоқтату туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
5. Осы шешім "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің
шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 03 қазандағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кредит саясаты туралы меморандумына өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы шешімі.

1.    "Бәйтерек" ҰБХ"АҚ Басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№43/16 хаттама) бекітілген "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының кредит саясаты туралы меморандумға осы хаттаманың № 17-қосымшасына сәйкес өзгертулер мен толықтыру енгізілсін.

2.   Осы шешім "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы туралы шешімі.

1. «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы бір жай акция үшін 40 000 000 (Қырық миллион) теңгені орналастыру бағасы бойынша жалпы сомасы 50 000 000 000 (елу миллиард) теңгеге жарияланған акциялар саны шегінде 1250 (бір мың екі жүз елу) дана санындағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жай акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асырсын.

2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акциялары ақшалай қаражатпен ақылы төлеу жолымен сатып алынсын.

3. Басқарма төрағасы Е.Е. Хамитов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

Выписка из протокола очного заседания Правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" № 35/22 от 24 августа 2022 года

"Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасы отрысының 2022 жылғы 24 тамыздағы № 35/22 хаттамасынан үзінді көшірме.

Жалғыз акционер - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы (№41/14 хаттама) шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер енгізу туралы шешімі

1. Жалғыз акционер - «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы (№41/14 хаттама) шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттаманың №13-қосымшасына сәйкес өзгертулер енгізілсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Р.В. Искаковқа «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер енгізуге қол қою құқығы берілсін.

3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 26 мамырдағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесіне өзгертулер енгізу туралы шешімі.

1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы шешімімен (№55/18 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге осы хаттаманың № 10-қосымшасына сәйкес өзгертулер енгізілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 15 сәуірдегі «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштері туралы және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жылға арналған сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдау туралы шешімі.

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2021 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі осы хаттаманың № 75 және №76- қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты, 15-т/е орынжай; БСН-010540001007, деректемелері: «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы IBAN KZ17907A285300000001, Нұр-сұлтан қаласы, БСК DVKAKZKA) 2021 жылғы қызмет нәтижелері бойынша 31 499 671 010,13 (отыз бір миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион алты жүз жетпіс бір мың он теңге он үш тиын) теңге мөлшерінде алынған таза табысын бөлудің келесі тәртібі жылдық қаржылық есептілікке сәйкес келесі тәртіпте бекітілсін:

1) таза кірістің 100% - ын құрайтын 31 499 671 010,13 (отыз бір миллиард төрт жүз тоқсан тоғыз миллион алты жүз жетпіс бір мың он теңге он үш тиын) теңге мөлшеріндегі сома «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын;

2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына 2021 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төленбесін.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының таза табысын үлестіру және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту жөніндегі іс-шаралар аяқталғаннан кейін 2021 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы мәселені қайта қарау, бірақ 2022 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей қайта қарау тапсырылсын.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне өтініштерінің болмауы туралы ақпарат мәлімет үшін қабылдансын.

5. Осы хаттаманың №77-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2021 жылға сыйақының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат мәлімет үшін қабылдансын.

6. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

7. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған бірыңғай кадр саясатын бекіту туралы

 1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-тың және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-қа тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған бірыңғай кадр саясаты» «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының ішкі қызметін реттейтін құжаттар тізбесіне енгізілсін.

2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-тың және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-қа тікелей тиесілі заңды тұлғалардың 2022-2024 жылдарға арналған бірыңғай кадр саясаты» осы хаттаманың №11- қосымшасына сәйкес бекітілсін.

3. Осы шешім «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстанның Даму Банкі», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры», «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы», «Қазына Капитал Менеджмент», «ҚазАгроҚаржы», «Аграрлық несие корпорациясы» акционерлік қоғамдарының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

4. Басқарушы директор (Шамшин А. Н.) Саясатты бекіту туралы ақпаратты «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің қарауына 2022 жылғы 1 маусымға дейінгі мерзімде енгізсін.

«Бәйтерек»ҰБХ» АҚ-қа еншілес ұйымдар ұсынатын Есептіліктердің тізбесі мен нысандарына өзгерту және толықтыру енгізу туралы.

1. «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 30 маусымдағы шешімімен (№33/21 хаттама) бекітілген «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ-қа еншілес ұйымдар ұсынатын Есептіліктердің тізбесі мен нысандарына өзгерту және толықтыру енгізілсін.

2. Осы шешімнің 1-тармағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Қазына Капитал Менеджмент», «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры, «KazakhExport» экспорттық сақтандыру компаниясы», «Қазақстан Тұрғын үй компаниясы», «Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі», «Аграрлық несие корпорациясы», «ҚазАгроҚаржы» акционерлік қоғамдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Корпоративтік қаржы департаменті (С. Куклин) осы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде оны еншілес ұйымдардың назарына жеткізсін.

Әзірленетін мемлекеттік жобаларға (ұлттық жобаларға, жол карталарына) және заң жобаларына ұсыныстарды/бастамаларды міндетті түрде келісу және тиісті мемлекеттік органдарға жолдау туралы 

1. Мемлекеттік бағдарламаларға (ұлттық жобалар, жол карталары), заң жобаларына, сондай-ақ «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдары мемлекеттік органдарға жіберетін, «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалар акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызын иеліктен шығару мәселелері бойынша заңға тәуелді актілерге стратегиялық, заңнамалық және өзге де бастамаларды «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ компаниялар тобының немесе жекелеген еншілес ұйымдардың ұсыныстарына/мүдделеріне қайшы келмеу мақсатында міндетті түрде Жалғыз акционермен келіссін.  

2. «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары акцияларының (қатысу үлестерінің) елу немесе одан да көп пайызы «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдарға (болған жағдайда) қатысты ұқсас шешім қабылдауды қамтамасыз етсін (болған жағдайда).                                                         

3. «Бәйтерек»ҰБХ» АҚ еншілес ұйымдарының бірінші басшылары осы шешімнің 1 және 2-тармақтарының орындалуына жауапты болады.                                                                    

4. Осы шешімнің 1,2 және 3-тармақтары «Бәйтерек»ҰБХ» еншілес ұйымдарының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.                                                                                        

5. Активтерді басқару, тұрғын үй-құрылыс активтерін басқару және ауыл шаруашылығы активтерін басқару департаменті Жалғыз акционердің осы шешімін осы шешім қабылданған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде еншілес ұйымдарға жіберсін.


Жалғыз акционердің 2022 жылғы 16 ақпандағы  «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы шешімі.

 1. Искаков Руслан Викторович 2022 жылғы 16 ақпаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы болып сайлансын.
 2. Искаков Руслан Викторович 2022 жылғы 16 ақпаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасы Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөніндегі мәселені «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің отырысына шығару жөнінде шаралар қабылдасын.
 4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2022 жылғы 09 ақпандағы  «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы шешімі.

 

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Айдар Әбдіразақұлы Әріпхановтың өкілеттігі 2022 жылғы 02 ақпаннан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
 2. Қанат Бисимбайұлы Шарлапаев Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мерзімі өткенге дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 4. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қанат Бисимбайұлы Шарлапаевты «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.
 5. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы

1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы Абай Серікұлы Саркуловтың өкілеттігі 2022 жылғы 24 қаңтарда мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2. Абай Серікұлы Сарқұловтың "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2022 жылғы 24 қаңтарда мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
3. 2022 жылғы 25 қаңтардан бастап "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының орынбасары Кенжебаева Сандуғаш Айбасқызы Басқарма төрағасының міндетін атқарушы болып тағайындалсын.
4. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқарма төрағасының міндетін атқарушы Сандуғаш Айбасқызы Кенжебаеваға жұмыс берушінің А.С. Сарқұловпен еңбек шартын тоқтату туралы актісіне қол қою өкілеттігі берілсін.
5. Осы шешім "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2021 жылғы 22 желтоқсандағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2022-2023 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау туралы шешімі.

1. «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2022-2023 жылдардағы қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым болып белгіленсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2021 жылғы 16 маусымдағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2020 жылғы Жылдық есебін бекіту туралы шешімі.

1. Осы Хаттаманың № 41- қосымшасыға сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2020 жылғы Жылдық есебі бекітілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2021 жылғы 16 маусымдағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және сайлау туралы шешімі.

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Рустам Тимурұлы Қарағойшиннің өкілеттігі 2021 жылғы 11 мамырдан бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жалпы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін Жалғыз акционердің өкілі ретінде Әділ Бектасұлы Мұхамеджанов сайлансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнің 1 және 2-тармақтарынан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Жалғыз акционердің 2021 жылғы 26 мамырдағы «Қызылорда қаласында қуаты жылына 197 100 тонна табақ шыны өндіру және өңдеу зауытын салу» жобасын жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы шешімі.

1.         «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына (бұдан әрі - ҚДБ) ҚДБ, «Orda Glass Ltd» ЖШС (бұдан әрі - Қарыз алушы) және King Charm Development Limited (бұдан әрі - KCDL) арасында қарызды мерзімінен бұрын өтеу туралы келісімді (бұдан әрі - Келісім) мынадай шарттарда жасасу туралы шешім қабылдау тапсырылсын:

1) KCDL Қарыз алушыны ҚДБ мен Қарыз алушы арасында жасалған 2015 жылғы 27 сәуірдегі №23 - CM-N/05-02 Кредит желісін ашу туралы келісімнің (бұдан әрі - КЖАК) шеңберінде ҚДБ алдындағы негізгі борыш бойынша берешекті Қарыз алушының ішінара өтеу мақсаттары үшін кемінде 3 898 672 704,82 (үш миллиард сегіз жүз тоқсан сегіз миллион алты жүз жетпіс екі мың жеті жүз төрт) теңге 82 тиын сомасына инвестициялайды;
2)         ҚДБ 2015 жылғы 19 мамырдағы 109 - N/05-02 Болашақта түсетін жылжымалы мүлік кепілі шарты және 2015 жылғы 05 мамырдағы № ДЗИ 94 - N/05-02 Болашақта түсетін жылжымалы мүлік кепілі шарты бойынша ҚДБ мен Қарыз алушы арасында жасалған кепіл нысанасы болып табылатын CVD-қатты жабын жағу жүйесінен ауыртпалықты алып тастайды (кепіл құқығын тоқтатады);
3)         ҚДБ Stewart Engineers, Inc. компаниясына тиесілі Қарыз алушының жарғылық капиталындағы 20,29% мөлшеріндегі қатысу үлесін KCDL (немесе ол тағайындаған тұлғаға) сатып алуға өз келісімін береді. KCDL пайдасына Қарыз алушының жарғылық капиталындағы 20,29% мөлшеріндегі үлестің Stewart Engineers, Inc-қа сатылуына байланысты Қарыз алушы мемлекеттік қайта тіркелгеннен кейін ҚДБ Қарыз алушы 2015 жылғы 02 желтоқсандағы №ДЗИ 318-N/05-02 Ақшаны кепілге салу шарты бойынша ҚДБ-ға Қарыз алушының берешегін тиісті өтеу күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағамы бойынша берген 6 034 535, 70 (алты миллион отыз төрт мың бес жүз отыз бес) АҚШ доллары 70 цент мөлшеріндегі соманы Қарыз алушының КЖАК шеңберіндегі негізгі борыш бойынша берешекті ішінара өтеу есебіне есептен шығарады;
4)         KCDL Қарыз алушыны инвестициялайды, ал ол 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде осы шешімнің 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларының талаптарын ескере отырып, КЖАК шеңберінде ҚДБ алдындағы негізгі борыш бойынша берешек қалдығын өтейді;
5)         Келісім KCDL және Stewart Engineers, Inc арасында Реттеу туралы келісім (Settlement Agreement) жасалған сәттен бастап күшіне енетінін көздеу.


2.         2021 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына келісілер тапсырмалар жүктелсін:
-           КЖАК шеңберінде Қарыз алушының міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуіне бағытталған іс-шараларға бастамашылық жасамау, оның ішінде Қарыз алушының дефолт жағдайларын жарияламау;

-           Қарыз алушыға және/немесе Қарыз алушының кепілгері ретінде «Қазақстанның инвестициялық қоры» акционерлік қоғамына қатысты талаптар қоймау.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ» «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-тың 100% акциясын иеленуді тоқтатқан жағдайда «Қазақстанның Даму Банкі»АҚ-тың жалғыз акционері «Orda Glass Ltd» ЖШС үшін «Қазақстанның инвестициялық қоры»АҚ «Қызылорда қаласында қуаты жылына 197 100 тонна табақ шыны өндіру және өңдеу зауытын салу» жобасы бойынша «Қазақстанның Даму Банкі»АҚ-тың пайдасына берген 17 000 000 000 (он жеті миллиард) теңгеден аспайтын көлемдегі кепілдікті аудару бойынша шараларды қабылдайды.
3.         «Қазақстанның инвестициялық қоры» акционерлік қоғамына КЖАК шеңберінде Қарыз алушының ҚДБ алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ететін 2015 жылғы 27 сәуірдегі №2 Кепілдікті жарамсыз деп тану жөніндегі талап арызды қараусыз қалдыру туралы арызды сотқа жіберу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ 2021 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі мерзімде мұндай іс-шараларға бастамашылық жасамау тапсырылсын.
4.         Осы шешімнің 1 және 2-тармақтары бойынша шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
5.         Осы шешімнің 3-тармағы бойынша шешім «Қазақстанның инвестициялық қоры» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.


Жалғыз акционердің 2021 жылғы 26 мамырдағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы шешімі.

1.     Осы Хаттаманың №52-қосымшасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгериулер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.С. Саркуловқа «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтыруларға қол қою құқығы берілсін.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы А.С. Саркулов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

 

1. Осы Хаттаманың № 1 және № 2 қосымшаларына сәйкес 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. Қоғамның (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимарат, н.п. 15; БСН - 010540001007, реквизиттер: IBAN KZ17907A285300000001 банкте Қазақстанның дамуы», Нұр-Сұлтан, БИК ДВКАКЗКА), 2020 қаржы жылындағы қызмет нәтижелері бойынша 22 369 842 216,00 теңге (жиырма екі миллиард үш жүз алпыс тоғыз миллион сегіз жүз қырық екі мың екі жүз он алты теңге нөл тиын), сомасында алынған таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін, жылдық қаржылық есептілікке сәйкес келесі тәртіпте:
1) 22,369,842,216.00 теңге (жиырма екі миллиард үш жүз алпыс тоғыз миллион сегіз жүз қырық екі мың екі жүз он алты теңге нөл тиын) сомасы, бұл таза кірістің 100% құрайды, бұл қоғамның қарамағында қалдыруға;
2) Қоғам 2020 жылға жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеуі керек.

3. Қоғамның Жалғыз акционерінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2020 жылғы өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.

4. Осы Хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2020 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

5. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын. 6. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының Басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№ 43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгерістер мен толықтыруларды бекітілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2021 жылғы 3 наурыздағы шешімімен (№11/21-хаттама) айқындалған «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшелері - тәуелсіз директорлары сыйақысының мөлшеріне келесі өзгерістер енгізілсін:
1) 2-тармақ келесі редакцияда баяндалсын: «2. Сайденов Анвар Галимуллаевичке: 1) Директорлар кеңесіне мүшелігі үшін (құпия) теңге мөлшерінде тіркелген жылдық сыйақы;
2) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін (құпия)теңге мөлшерінде тіркелген жылдық сыйақы;
3) Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін (құпия) теңге мөлшерінде тіркелген жылдық сыйақы.».
2) 3-тармақ келесі редакцияда баяндалсын: «3. Узбеков Гани Нурмаханбетовичке:
1) Директорлар кеңесіне мүшелігі үшін (құпия) теңге мөлшерінде тіркелген жылдық сыйақы;
2) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін (құпия)теңге мөлшерінде тіркелген жылдық сыйақы;
3) Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысқаны үшін (құпия) теңге мөлшерінде тіркелген жылдық сыйақы.».

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына осы Хаттаманың No 11 қосымшасына сәйкес өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.

2. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы Саркулов А.С. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою құқығы.

3. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Саркулов А.С. осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Бұл шешім «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.     

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін анықтаңыз - 3 (үш) жыл, 12 наурыз 2021 ж.

2. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын анықтаңыз - 7 (жеті) мүше.

3. «Қазақстан Даму Банкі» Акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелерін өкілеттік мерзімі бүкіл «Қазақстан Даму Банкі» Акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлауға:
1) Арифханов Айдар Абдразахұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде;
2) Карагойшин Рустам Тимурұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде;
3) Нұрғожина Әділ Ерғалиұлы Жалғыз акционердің өкілі ретінде;
4) Марсия Элизабет Кристиан Фавале тәуелсіз директор ретінде;
5) Сәйденов Анвар Ғалимоллаұлы тәуелсіз директор ретінде;
6) Узбеков Ғани Нұрмаханбетұлы тәуелсіз директор ретінде;
7) Сарқұлов Абай Серікұлы - «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы.

4. «Қазақстан Даму Банкі» Акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшелеріне Арифханов Айдар Абдразаховичті «Қазақстан Даму Банкі» Акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау ұсынылсын.

5. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Марсия Элизабет Кристиан Фавале, Анвар Галимуллаевич Сайденов пен Ғани Нұрмаханбетұлы Узбековке сыйақы мөлшерін осы хаттаманың No 2 қосымшасына сәйкес анықтаңыз.

6. «Қазақстан Даму Банкі» Акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің төрағасы «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының тәуелсіз директорлары Марсия Элизабет Кристиан Фавале, Анвар Галимуллаевич Сайденов және Ғани Нұрмаханбетұлы Узбековпен келісімге қол қою туралы.

7. «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

8. Бұл шешім Жалғыз акционердің шешімі болып табылады

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының акцияларын басымдықпен сатып алу құқығын сату туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын бір жай акция үшін 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңге сомасына 38 393 750 (отыз сегіз миллион үш жүз тоқсан үш мың жеті жүз елу) теңге орналастыру бағасы бойынша 320 (үш жүз жиырма) дана жай акция мөлшерінде артықшылықпен сатып алу құқығы іске асырылсын.
2. Ақшалай қаражатпен толық төлеу жолымен осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акциялары белгіленген тәртіппен сатып алынсын.
3. Басқарма төрағасының орынбасары Е.Е. Хамитов осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы шешімімен (№55/18 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы хаттамаға №17 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын

3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.           

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционерінің акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы арқылы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционерінің жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңге мөлшерінде бір жай акция үшін 38 393 750 (отыз сегіз миллион үш жүз тоқсан үш мың жеті жүз елу) теңге орналастыру бағасы бойынша жарияланған акциялар саны шегінде 320 (үш жүз жиырма) жай акциясы орналастырылсын.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционеріне жалпы сомасы 12 286 000 000 (он екі миллиард екі жүз сексен алты миллион) теңгеге бір жай акция үшін 38 393 750 (отыз сегіз миллион үш жүз тоқсан үш мың жеті жүз елу) теңге бағасы бойынша 320 (үш жүз жиырма) дана мөлшеріндегі акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы ұсыныс жолдансын.

3. Осы шешімнің 1-тармағы экспорт алдындағы және экспорттық қаржыландыруды ынталандыру үшін 12 286 000 000 теңге сомасында Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резервінен 12 286 000 000 теңге мөлшерінде қаражат бөлу туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

4. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары Д. Ю. Бабичев осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

1. 2020 жылғы 21 қазаннан бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Омаров Марат Талғатұлының «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің құрамындағы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Нұрғожин Әділ Ерғалиұлы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы аяқталғанға дейінгі өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 11 мамырдағы шешімімен бекітілген (№14/14 хаттама) «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымдары төлейтін Дивидендтер мөлшерін анықтау тәртібіне осы хаттамаға №18-қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін.

2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымдарының директорлар кеңестеріндегі және бақылау кеңесіндегі өкілдері 2020 жылғы 1 қыркүйекке дейінгі мерзімде (бар болса) ішкі құжаттарды осы шешімге сәйкес келтіруді қамтамасыз етсін.осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2019 жылғы есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін бекіту және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшерін бекіту, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының іс-әрекеттеріне Жалғыз акционердің өтініштері туралы және «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы.

1. Осы Хаттаманың № 13 және № 14 қосымшаларына сәйкес 2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін.
2. Қоғамның (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55А ғимараты, н. п. 15, БСН - 010540001007, деректемелері: IBAN KZ17907A285300000001 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Нұр-Сұлтан қ., БИК DVKAKZKA) 2019 жылғы қызметтің нәтижелері бойынша 10 958 476 532,13 теңге (он миллиард тоғыз жүз елу сегіз миллион төрт жүз жетпіс алты мың бес жүз отыз екі теңге он үш тиын) мөлшерінде алынған таза табысын бөлу келесі тәртіппен бекітілсін:
1)таза табыстың 30 (отыз) % - ын құрайтын 3 287 542 959,64 теңге (үш миллиард екі жүз сексен жеті миллион бес жүз қырық екі мың тоғыз жүз елу тоғыз теңге алпыс төрт тиын) мөлшеріндегі соманы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның дивидендтерін төлеуге бағыттасын;
2) таза табыстың 70 (жетпіс) % құрайтын 7 670 933 572,49 теңге (жеті миллиард алты жүз жетпіс миллион тоғыз жүз отыз үш мың бес жүз жетпіс екі теңге қырық тоғыз тиын) көлемдегі қалған бөлігі өткен жылдардың жинақталған шығындарын азайту есебінен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының иелігінде қалдырылсын.
3. 2019 жылға Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері-1 559,69 теңге (бір мың бес жүз елу тоғыз теңге алпыс тоғыз тиын) көлемінде бекітілсін.
4. 2019 жыл үшін дивидендтер төлеуді бастау күні - 2020 жылғы 4 мамыр.
5. Дивидендтерді төлеу 2020 жылғы 29 мамырға дейінгі мерзімде «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде көрсетілген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның банктік шотына аудару жолымен жүргізілсін.
6. Қоғамның Жалғыз акционерінің «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне 2019 жылғы өтініштерінің болмауы туралы ақпарат назарға алынсын.
7. Осы Хаттамаға №15 қосымшаға сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің 2019 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
8. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
9. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 желтоқсандағы (№55/18 хаттама) шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы.

1. Осы хаттамаға №20 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының Басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№ 43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгерістер бекітілсін.
2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.


«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2019 жылғы жылдық есебін бекіту туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның 2019 жылғы жылдық есебі осы хаттамаға №14 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады»

«Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамына уәкілетті органда «Орталық Азия отын - энергетикалық компаниясы» акционерлік қоғамымен 2020 жылғы 1 желтоқсанға дейін «Орталық Азия электр энергетикалық корпорациясы» акционерлік қоғамының облигацияларын кері сатып алу мерзімін ұзартатын қосымша келісім жасасу мәселесін қарау ұсынылады.
2. Осы шешімнің 1-тармағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
3. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары (Р. Т. Қарағойшин) осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.


"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының акцияларын басымдықпен сатып алу құқығын сату туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын бір жай акция үшін 8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге сомасына 40 000 000 (қырық миллион) теңге орналастыру бағасы бойынша 200 (екі жүз) дана жай акция мөлшерінде артықшылықпен сатып алу құқығы іске асырылсын.
2. Ақшалай қаражатпен толық төлеу жолымен осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акциялары белгіленген тәртіппен сатып алынсын.
3. Басқарма төрағасының орынбасары Т.Р. Карагойшин осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.      

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредит саясаты туралы меморандумға өзгерістерді бекіту туралы

1. Осы хаттамаға №20 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының Басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№ 43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгерістер бекітілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы мен оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша аудит нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері бойынша «Эрнст энд Янг Қазақстан» ЖШС ұсынымдарын орындау жөніндегі шаралар туралы

1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша тексеру нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі «Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі   «НУХ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ жол картасы осы хаттаманың №4 қосымшасына сай бекітілсін.

2. Дауыс беру акциясының елу және одан көп пайызы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның меншік құқығына тиесілі ұйымның «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша тексеру нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі «Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі жол картасы
осы хаттаманың №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 қосымшаларына сай бекітілсін.

3. Дауыс беру акциясының елу және одан көп пайызы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның меншік құқығына тиесілі ұйымдарға:
1) осы шешімнің 2-тармағында көрсетілген жол картасында қарастырылған шараларды уақтылы жүзеге асыруды қамтамасыз ету;
2) жарты жылдық негізде жол карталарын атқару жөніндегі мерзімді есеп-қисапты есептік жарты жылдан кейінгі бастапқы айдан кеш емес мерзімде беру тапсырылсын.

4. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының кибершабуылдарын бағалау бойынша тексеру нәтижесінде анықталған ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдері жөніндегі «Эрнст энд Янг Казахстан» ЖШС-ның ұсынымдарын орындау жөніндегі жол картасының жобасын бекіту туралы «Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілдері «Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС-ның атқарушы органына тікелей жедел тапсырмалар беру туралы шешімнің қабылдануын осы хаттаманың №15 қосымшасына сай қамтамасыз етсін.

5. Комплаенс қызметінің басшысы (Р. Арыстанбеков):
1) Дауыс беру акциясының елу және одан көп пайызы «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның меншік құқығына тиесілі ұйымға шешімнің 2 және 3-тармақтарында көзделген Жалғыз акционер шешімін жеткізсін;
2) «Kazakhstan Project Preparation Fund» ЖШС-ның Қадағалаушы кеңесінде «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ өкілдеріне осы шешімнің 4-тармағы бойынша ақпаратты жеткізсін;
3) Осы хаттаманың 1,2 және 4 тармақтарында көзделген «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының жол картасын «НУХ «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің қарауына шығарсын.

6. Осы шешімнің орындалуын бақылау Басқарма төрайымының орынбасары, Басқарма мүшесі А.Омарходжаевқа жүктелсін.

7. 2 және 3 тармақтарда көрсетілген шешімдер сәйкесінше «QazTech Ventures» АҚ, «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «KazakhExport» эксперттік сақтандыру компаниясы» АҚ, «Тұрғын үй құрылысын кепілдендіру қоры» АҚ, «Қазақстан ипотекалық компаниясы» ипотекалық ұйымы» АҚ, «Бәйтерек девелопмент» АҚ, «Қазақстанның даму банкі» АҚ, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімдері болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын бір жай акция үшін 10 000 000 000 (он миллиард) теңге сомасына 40 000 000 (қырық миллион) теңге орналастыру бағасы бойынша 250 (екі жүз елу) дана жай акция мөлшерінде артықшылықпен сатып алу құқығы іске асырылсын.
2. Ақшалай қаражатпен толық төлеу жолымен осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акциялары белгіленген тәртіппен сатып алынсын.
3. Басқарма төрағасының орынбасары Т.Р. Карагойшин осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы шешімімен бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының Корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы »(Хаттама № 52/17)

1. Осы Хаттамаға № 17 қосымшаға сәйкес Жалғыз акционердің 2017 жылғы 20 желтоқсандағы шешімімен (52/17 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы шешім - «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттамаға №8 қосымшаға сәйкес өзгерістер мен толықтыру енгізілсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.С. Сарқұловқа «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруға қол қою құқығы берілсін.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.С. Сарқұловқа осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын. 4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№ 43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгерістер бекітілсін

1. Осы хаттамаға № 3 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдинг» акционерлік қоғамының Басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№ 43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгерістер бекітілсін.

2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

 

 


«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын бір жай акция үшін 12 000 000 000 (он екі миллиард) теңге сомасына 40 000 000 (қырық миллион) теңге орналастыру бағасы бойынша 300 (үш жүз) дана жай акция мөлшерінде артықшылықпен сатып алу құқығы іске асырылсын.

2. Ақшалай қаражатпен толық төлеу жолымен осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акциялары белгіленген тәртіппен сатып алынсын.  

3. Басқарма төрағасының орынбасары Т.Р. Карагойшин осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.  
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2018 жылға арналған жылдық есебін бекіту туралы

1. Осы хаттамаға №7 қосымшаға сәйкес 2018 жылға арналған «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жылдық есебі бекітілсін.
2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының кредиттік саясаты туралы меморандумға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 27 қазандағы шешімімен (№ 43/16 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Кредиттік саясат туралы меморандумына өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жарғысына өзгерістер енгізу туралы

1. «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№ 41/14 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттамаға №1 қосымшаға сәйкес өзгертулер енгізілсін.

2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы А.С. Сарқұловқа «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулерге қол қою құқығы берілсін.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады

1. Рустам Тимурұлы Қарағойшин «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тұтастай Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттіктер мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің өкілі ретіндегі мүшесі болып сайлансын.

2. Марат Талғатұлы Омаров «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының тұтастай Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі аяқталғанға дейінгі өкілеттіктер мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің өкілі ретіндегі мүшесі болып сайлансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.


«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы болып 2019 жылдың 29 сәуірінен бастап жалпы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының өкілеттік мерзімінің аяқталуына дейінгі өкілеттік мерзімімен Саркулов Абай Серикұлы сайлансын.

2. Саркулов Абай Серикұлы 2019 жылдың 29 сәуірінен бастап «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына дейінгі өкілеттік мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің отырысына Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының Төрағасының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекке ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы мәселені шығару бойынша шаралар қабылдасын.

4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының және Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Болат Бидахметұлы Жәмішевтің өкілеттігі тараптардың келісімі бойынша 2019 жылдың 26 сәуірде мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

2. Болат Бидахметұлы Жәмішевтің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі 2019 жылдың 26 сәуірінде мерзімінен бұрын тоқтатылсын.

3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін, бір жай акцияға дивидендтердің мөлшерін бекіту, Жалғыз акционердің Қоғамның іс-әрекетіне жүгінулері және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты назарға алу туралы

1. Осы хаттаманың №5 және №6 қосымшаларына сәйкес 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Қоғамның шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігі бекітілсін.

2. 2018 жылдағы қызметінің нәтижесінде алынған 3 243 808 896,86 теңге (үш миллиард екі жүз қырық үш миллион сегіз жүз сегіз мың сегіз жүз тоқсан алты теңге сексен алты тиын) мөлшеріндегі Қоғамның (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T3E2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 55 А ғимараты, 15 т.е.бөл.; деректемелер: БСН – 010540001007, IBAN KZ17907A285300000001 "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-да, Астана қ., БСК DVKAKZKA.) таза кірісін бөлудің келесі тәртібі бекітілсін

1) таза табыстың 30%-ын (отыз пайызын) құрайтын 973 142 669,06 теңге (тоғыз жүз жетпіс үш миллион бір жүз қырық екі мың алты жүз алпыс тоғыз теңге алты тиын) мөлшеріндегі сома «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының дивидендтерін төлеуге бағытталсын;

2) таза табыстың 70%-ын (жетпіс пайызын) құрайтын 2 270 666 227,80 теңге (екі миллиард екі жүз жетпіс миллион алты жүз алпыс алты мың екі жүз жиырма жеті теңге сексен тиын) мөлшеріндегі қалған бөлігі өткен жылдардың жинақталған залалдарын азайту мақсатында Қоғамның иелігінде қалдырылсын.

3. Бір жай акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері 461,88 теңге (төрт жүз алпыс бір теңге сексен сегіз тиын) бекітілсін.

4. 2018 жылға дивидендтерді төлеуді бастау күні 2019 жылғы 25 маусым деп анықталсын.

5. Дивидендтерді төлеу Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына аудару жолымен жүргізілсін.

6.Осы хаттаманың №7 қосымшасына сәйкес 2018 жылға Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне жүгінулерінің болмауы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

7.Қоғам Басқармасының Төрағасы осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.

8. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру туралы

1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акцияларын бір жай акция үшін 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңге сомасына 40 000 000 (қырық миллион) теңге орналастыру бағасы бойынша 375 (үш жүз жетпіс бес) дана жай акция мөлшерінде артықшылықпен сатып алу құқығы іске асырылсын.

2. Ақшалай қаражатпен толық төлеу жолымен осы шешімнің 1-тармағына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының акциялары белгіленген тәртіппен сатып алынсын.

3. Басқарушы директор – Басқарма мүшесі А.С. Куатова осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

 1. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесі осы хаттамаға №5 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда бекітілсін.
 2. Мыналардың күші жойылған деп танылсын:
  1. "Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2018 жылғы 12 қаңтардағы шешімімен (№01/18 хаттама) бекітілген "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесі туралы ереже;
  2. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамы Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№41/14 хаттама) бекітілген "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы ереже;
 3. "Бәйтерек" ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы Басқармасының 2017 жылғы 25 қазандағы шешімімен (№41/17 хаттама) бекітілген Жалғыз акционердің шешімімен бекітілуге жататын "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін құжаттардың тізбесінен реттік нөмірі 7 жол алынып тасталсын.
 4. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын. 
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам мөлшерінде айқындалсын.
 2. Анвар Галимуллаевич Сайденов 3 (үш) жылды құрайтын өкілеттіктер мерзімімен «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директоры болып сайлансын.
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің мүшесі Жанат Жалғасбайұлы Алимановтың өкілеттіктері 2018 жылғы 28 қыркүйектен бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сандық құрамы айқындалсын - 6 (алты) адам.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқармасының төрағасы осы шешімнен туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
 4. Осы шешім«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
 1. Осы хаттамаға № 1 қосымшаға сәйкес «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы шешімімен (№ 41/14 хаттама) бекітілген «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыру енгізілсін.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы Басқарманың төрағасы Б.Б. Жәмішевке «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістер мен толықтыруға қол қою құқығы берілсін.
 3. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғы акционерінің шешімі болып табылады.
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» А) 2017 жыл үшін Жылдық есебі осы хаттаманың №3 қосымшасына сай бекітілсін.
 2. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
 1. Қоғамның 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылға шоғырландырылған және шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есебі осы хаттамының № 14, 15 қосымшаларына сай бекітілсін.
 2. 4 761 224 802,76 теңге (төрт миллиард жеті жүз алпыс бір миллион екі жүз жиырма төрт мың сегіз жүз екі теңге жетпіс алты тиын) көлеміндегі 2017 жылдың қызмет нәтижелері бойынша табылған Қоғамның таза табысын үлестіруідің келесі тәртібі бекітілсін:
  1. таза табыстың 30 (отыз) % құрайтын 1 428 367 440,83 теңге (бір миллиард төрт жүз жиырма сегіз миллион үш жүз алпыс жеті мың төрт жүз қырық теңге сексен үш тиын) көлеміндегі сома «Бәйтерек» ҰӘҚ» АҚ-на дивиденд төлеуге жұмсалсын;
  2.  таза табыстың 70 (жетпіс) % құрайтын 3 332 857 361,93 теңге (үш миллиард үш жүз отыз екі миллион сегіз жүз елу жеті мың үш жүз алпыс бір теңге тоқсан үш тиын) көлеміндегі таза табыстың қалған бөлігі өткен жылдарда жинақталған залалдарды азайту есебіне Қоғамның иелігінде қалсын;
  3. 2017 жыл бойынша бір жай акцияға есептелген дивидендтер мөлшері 678,03 теңге (алты жүз жетпіс сегіз теңге үш тиын) болып бекітілсін;
  4. дивидендтер 2018 жылғы 25 маусымнан бастап төлене басталсын;
  5.  дивидендтер Қоғам акцияларының ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде көрсетілген Жалғыз акционердің банктік шотына аудару жолымен төленсін. Қоғам деректемелері:
   БСН - 010540001007,
   тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй,
   IBAN KZ17907A285300000001 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Астана қ.,
   БСК DVKAKZKA
 3. 2017 жыл үшін Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің өтініштері болмағандығы туралы ақпарат назарға алынсын.
 4. 2017 жылдағы Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақыларының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
 5. Қоғамның Басқарма Төрағасы осы шешімнен туындайтын іс-шараларды жүзеге асырсын.
 6. Осы шешім Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ директорлар кеңесінің сандық құрамы 2018 жылғы 13 наурыздан бастап 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімімен 7 (жеті) адам болып белгіленсін.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзіммен «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын:
  1.  Арифханов Айдар Абдразахович, Жалғыз акционердің өкілі;
  2. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, Жалғыз акционердің өкілі;
  3. Биртанов Есжан Амантаевич, Жалғыз акционердің өкілі;
  4. Жамишев Болат Бидахметович, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Басқарма төрағасы;
  5. Марсия Элизабет Кристиан Фавале, тәуелсіз директор;
  6. Алиманов Жанат Жалгасбайулы, тәуелсіз директор;
  7. Антонио Сомма, тәуелсіз директор.

Биртанов Есжан Амантаевич "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған мерзімге дейінгі өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі ретінде "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.   

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі жөніндегі ереже осы хаттаманың №__ қосымшасына сай бекітілсін.
 2. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының шешімімен 2014 жылғы 24 желтоқсанда бекітілген (хаттама №41/14) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының директорлар кеңесі жөніндегі ереженің күші жойылды деп танылсын.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын іс-шараларды жүзеге асырсын. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ 2016 жылғы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы тағайындалған аудитін жүзеге асырушы аудит ұйымы ретінде "Аудит Бизнес Групп" ЖШС белгіленсін   

 1. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ корпоративтік басқару кодексі осы хаттаманың №16 қосымшасына сай жаңа редакцияда бекітілсін.
 2. Жалғыз акционердің шешімімен 24.07.2015ж. бекітілген (хаттама №23/15) "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ корпоративтік басқару кодексінің күші жойылды деп танылсын.

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі Ерболат Аскарбекович Досаевтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын 

"Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін, Жалғыз акционердің шешімімен бекітілуі тиіс құжаттардың тізілімін бекіту туралы

 1. "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ ішкі қызметін реттейтін, Жалғыз акционердің шешімімен бекітілуі тиіс құжаттардың тізілімі хаттаманың қосымшасына сай редакцияда бекітілсін.
 2. Осы шешім "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.
 3. "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының Басқармасы осы шешімнен туындайтын қажетті іс-шараларды жүзеге асырсын.

«Қазақстанның Даму банкі» АҚ-ның Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына осы хаттаманың №9 қосымшасына сай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы Б.Б. Жамишевке «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жарғысына өзерістер мен толықтыруларға қол қою өкілеттігі берілсін.
 3. «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы (Б.Б. Жамишев) осы шешімнен туындайтын шараларды жүзеге асырсын.
 4. Осы шешім «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2016 жылғы жылдық есебін бекіту туралы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының 2016 жылғы жылдық есебі бекітілсін (бірауыздан) ​


2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, өткен қаржылық жыл үшін таза табысты бөлу тәртібін және бір қарапайым акцияға дивидендтер көлемін бекіту, Банк әрекетіне Жалғыз акционердің өтініштері туралы, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақы көлемі және құрамы туралы ақпаратты назарға алу».​

2017 жылғы 26 сәуірдегі Жалғыз акционер шешімі

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 10 наурыздағы шешімі

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 10 наурыздағы шешімімен (№12/17 хаттама) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар бекітілді.

 1. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 9 бабының 1 тармағына сәйкес Қоғамның жарғысы қоғамның заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін айқындайтын құжат болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысы уәкілеттік берген адам қол қоятын, жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ресімделген өзгерiстер мен толықтыруларды (оның ішінде жарғының жаңа редакциясы түрінде жазылғандарды) қоспағанда, қоғам жарғысына құрылтайшылар (жалғыз құрылтайшы) не оның өкiлдерi (өкiлi) қол қоюға тиiс. Қоғамның жарғысын, сондай-ақ оған енгiзiлетiн барлық өзгерiстер мен толықтыруларды нотариат куәландыруға тиiс
 2. Қазақстан Республикасының «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Заңының 14-1 бабының 1 тармағына сәйкес, акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына мемлекеттік (есептік) қайта тіркеуге әкеп соқпайтын өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда заңды тұлға, заңды тұлға тіркеуші органға бұл жөнінде жарғыға (ережеге) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылданған күннен бастап бір ай мерзімде хабарлайды. Акционерлік қоғамның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу орналасқан жері өзгерген жағдайда жүргізіледі.
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 10 наурыздағы шешімі

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің кейбір мәселелері туралы

 1. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамы - 7 (жеті) адам болып белгіленсін.
 2. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, Жалғыз акционердің өкілі Ерсаин Ербулатович Хамитовтың өккілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
 3. Арифханов Айдар Абдразакович «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған мерзімге дейінгі өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
 4. Таджияков Галымжан Бисенгалиевич «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталған мерзімге дейінгі өкілеттік мерзімімен Жалғыз акционердің өкілі ретінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 23 қарашадағы шешімімен (№47/16) 2016 жылғы 02 желтоқсаннан бастап Тәуелсіз директор ретінде Банк Директорлар кеңесінің мүшесі болып Антонио Сомма сайланғаны туралы хабарлайды.

Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Банк Директорлар кеңесінің құрамы – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале, Антонио Сомма.

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі туралы

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк) «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының (бұдан әрі – Жалғыз акционер) 2016 жылғы 19 мамырдағы шешімімен (№23/16) Банк Директорлар кеңесінің мүшелері Бишимбаев Куандык Валихановичтің, Мадиев Сержан Нурахановичтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабарлайды. Осы шешіммен Жалғыз акционердің өкілі ретінде Банк Директорлар кеңесінің мүшесі болып Досаев Ерболат Аскарбекович сайланды.

Енгізілген өзгерістерді есепке алғандағы Банк Директорлар кеңесінің құрамы – Досаев Ерболат Аскарбекович, Жамишев Болат Бидахметович, Хамитов Ерсаин Ербулатович, Алиманов Жанат Жалгасбайулы, Марсия Элизабет Кристиан Фавале.

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 19 мамырдағы шешімі

Жалғыз акционердің 2016 жылғы 28 сәуірдегі «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есептілігін, өткен қаржылық жылдағы таза табысты бөлу тәртібін және бір қарапайым акцияға дивидендтер көлемін бекіту, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ акционерінің және оның лауазымдық тұлғаларының өтініштері туралы ақпаратты назарға алу, сонымен қатар 2015 жылдағы «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақысының көлемі және құрамы туралы шешімі. 

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 28 сәуірдегі шешімі.

Жалғыз акционердің 2016 жылғы 4 ақпандағы «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату және мүшені сайлау туралы шешімі.​

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқармасының 2016 жылғы 4 ақпандағы шешімі.