Банк развития Казахстана
  • kz

«ҚДБ-Лизинг» АҚ

Мамандандырылған бөлімшелер мен еншілес ұйымдарға негізгі қызметке ілеспе немесе оған байланысты бағыттарды бөлу арқылы салалық немесе географиялық тұрғыдағы қызметті әлдеқайда терең мамандандырудан пайда алу мақсатында 2015 жылы Даму Банкінің 100% қатысуымен «ҚДБ-Лизинг» АҚ еншілес лизингтік компаниясы құрылды. «ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметі өңдеу өнеркәсібіндегі, өндірістік және көліктік инфрақұрылымдағы инвестициялық жобаларға лизингтік қаржыландыру ұсынуға бағытталған.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметтері орташа және ірі бизнеске арналған, лизинг берушіні қаржыландыру кезіндегі минималды сома 1 (бір) миллиард теңгеге баламалы мөлшерде орнатылады, лизинг мерзімі 20 жылға жетеді, сыйақы мөлшерлемесі отандық кәсіпорындар үшін тартымды болып табылады, оған қоса жабдықтар сатып алу, жеткізу, кедендік рәсімдеуді компания өз мойнына алады.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржыландыруға инвестициялық жобаларды іріктеу кезінде Даму Банкі сияқты қосымша құны жоғары өндірістермен технологиялық байланысты тізбекті қалыптастыратын жобаларға және қазақстандық өндірушілердің әлем нарықтарына шығуы тұрғысынан перспективалы жобаларға артықшылық беріледі.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржылық лизинг беру бөлігінде бірқатар мемлекеттік бағдарламалардың операторы және қатысушысы болып табылады.

«ҚДБ-Лизинг» АҚ қызметі туралы толық ақпарат www.kdbl.kz сайтында орналасқан.

DBK Capital Structure Fund B.V.

DBK Capital Structure Fund B.V. тікелей инвестициялар қорының құрылуына қатысу арқылы кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру қызметтерін ҚДБ/ҚДБЛ жобаларының аясында капиталдағы үлесті сатып алу арқылы көрсетеді

Бұл ретте негізгі жобаларды іріктеу критерийлері мыналар болып табылады, бірақ мұнымен шектелмейді:

  • Кепілзаттық қамсыздандыруы жеткіліксіз экономикалық тұрғыдан тартымды жобалар, бұл қарыз қаражатын қажетті көлемде тартуға мүмкіндік бермейді;
  • Салыну, пайдалануға енгізілу, жоспарланған қаржылық көрсеткіштерге шығу кезеңінің ұзақтығына байланысты ұзақ жеңілдікті кезеңдегі мұқтаждығы бар экономикалық тұрғыдан тартымды жобалар;
  • Борыштық жүктеме көрсеткіштерін жақсарту үшін мезонинді қаржыландыруда/жаңа акцияларды (немесе үлестерді) шығару арқылы қаржыландыруда мұқтаждығы бар экономикалық тұрғыдан тартымды жобалар.

Қаржыландыру шарттары:

  • Инвестициялардың минималды сомасы – 1 млрд. теңге (KZT);
  • Инвестициялардың максималды сомасы – инвестициялық сипаттағы Жиынтық міндеттеменің сомасынан 25% артық емес;
  • Инвестицияланатын компаниядағы сатып алынатын үлес осы компанияның ірі акционерінің үлесінен кем болуы тиіс және Инвестицияланатын компанияның жарғылық капиталынан 49% аспауы тиіс.
.