• kz

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос лауазымдарға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Банк мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдайды және қолайлы жұмыс істеу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге кепілдік береді.

Бос лауазымдарға кандидаттарды іріктеу және қарау процесі ашық болып табылады. Іріктеудің негізгі критерийі әрқашан қатысуға шектеусіз біліктілік талаптары болып табылады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос орын талаптарына сәйкес келсе, біз міндетті түрде сізбен хабарласамыз.

Үміткерге қойылатын талаптар:

• Білімі: экономика/қаржы саласындағы жоғары білім;

• Қажетті кәсіби тәжірибе: Тиісті профильде экономикалық қызметтің ұйымдық түрі (мүмкіндігінше қаржылық (кемінде 1 жыл);

• Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін;

• Шетел тілдерін білу деңгейі:

Ағылшын: Орташа

• Жеке қасиеттер: Жаңашылдық, үнемді басқару, нәтижеге бағытталған, берілгендік;

• Қазақстан Даму Банкі туралы Қазақстан Республикасының заңын білу

• Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы заңды білу

• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және Қазақстандағы нормативтік құқықтық актілерді білу банктік және қаржы салалары

 

Лауазымдық міндеттері:

• Кіріс құжаттаманы, ақпаратты жүйелеу, талдау;

• Басшылықтың тапсырмасы бойынша ресми құжаттарды дайындауды жүзеге асыру дирекцияның клиенттермен жұмыс істеу бойынша алға қойған міндеттері аясында;

• Банктің ішкі қызметтері мен сыртқы сұраныстары үшін деректерді жинау және өңдеу Клиенттермен жұмыс жөніндегі дирекция;

• Акционердің/уәкілетті органдардың/Банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрауларына жауаптар дайындау;

• Банктің ақпараттық жүйесіне Жоба бойынша деректерді енгізу және құжаттарды жүктеу;

• Жобаларды алдын ала қарау және банктік сараптамадан өткізу кезеңдерінде бөлімшенің құжаттарын мұрағатқа беруді қамтамасыз ету.

Кандидатқа қойылатын талаптар
Жұмыс тәжірибесі:
- Аналитикалық жұмыс тәжірибесі (кемінде үш жыл);
- Цифрлық деректер қорының архитектурасын әзірлеу тәжірибесі (құрылымы мен жұмыс істеу принциптерін түсіну);
- Ақпараттық шешімдерді/жүйелерді/өнімдерді жүзеге асыру үшін оларды растау мүмкіндігімен аяқталған жобалардың болуы;
- Ақпараттық шешімдерді/жүйелерді/өнімдерді енгізу үшін техникалық құжаттаманы жазу тәжірибесі.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейін және т.б.):
Ақпараттық технологиялар саласындағы жоғары білім.

Көрсетілетін қызметтер:
1. Өңделген деректердің ағымдағы көлемін бағалау:
- Тұтынушының ақпараттық талаптарын анықтау;
- Пәндік саланы талдау, пәндік облыстың процестерін, деректерін және объектілерін модельдеу;
- Сапа деңгейі, қалыптасу орталықтары, қолдану мақсаттары, тұтынушылардың талаптары туралы ақпарат деректерінің каталогын құру;
- Деректерді автоматтандыру дәрежесі мен мүмкіндігі, жаңарту жиілігі және корпоративтік шешім қабылдауға әсер ету деңгейі бойынша бөлу;
- Деректер ағыны мен өңдеу процестерін реттейтін ішкі ережелер мен әдістемелік құжаттарды анықтау.

2. Мәліметтерді қабылдау мен өңдеудің ағымдағы бастамалары мен процестерін автоматтандыру, қолдау мүмкіндігін бағалау:
- Таза деректердің цифрлық деректер қорын қалыптастыру бөлігінде Банктің ағымдағы бизнес-процестерін жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру (қолдау);
- Процестерді автоматтандыру, Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен жұмыс жасау бойынша Банктің аналитикалық бөлімшесі жүзеге асыратын бастамаларды қолдау;
- Таза деректер ағынына және оларды өңдеу процестеріне кедергі келтіретін кедергілерді анықтау;
- Процестерді реттеу және ережелерді жаңарту бойынша тапсырмаларды орнату және бақылау;
- Деректерді алу мен өңдеуді автоматтандыруды, деректерді үшінші тұлғаларға беруді қамтамасыз ететін ақпараттық технологияларды енгізу бойынша ұсыныстар;
- Пайдаланушы, техникалық және пайдалану құжаттамасын әзірлеу және ресімдеу.

3. Қолда бар деректерді жоғары сапалы қолдану үшін ақпараттық шешімдерді енгізу:
- Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп жұмыс істеу: жобаның деректер қоймасын құру және құрылымдау, CRM функционалдығын кеңейту, Excel форматында деректерді қолмен өңдеуді жою шаралары, цифрлық шешімдерді әзірлеу және енгізу (Data Science және басқа да ақпараттық шешімдер), үшінші тарап ұйымдарына деректерді беру, соның ішінде. іскерлік интеллект класының ақпараттық-аналитикалық жүйелерін жобалау, әзірлеу, қолдау (Microsoft);
- Банктің жауапты құрылымдық бөлімшелері үшін қойманы сапалы цифрлық деректермен толтыру процестерін қолдау және бақылау;
- Ақпараттық деректер көздерін кеңейту процестерін автоматтандыру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру, сыртқы деректер көздерінен (Smart Bridge, мамандандырылған және салалық деректер көздері) деректерді өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- Енгізілген бағдарламалық қамтамасыз етудің белгіленген талаптарға сәйкестігін әзірлеуді, тексеруді және тестілеуді үйлестіру;
- Ақпараттық жүйені, бағдарламалық өнімді пайдаланушыларды (енгізілген, Банкте қолданылатын) оқыту және кеңес беру;
- Өңделген цифрлық деректердің көлемін кеңейту үшін автоматтандыру элементтері бар аналитикалық деректер моделін құру және дамыту және Business intelligence енгізу.

Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
- MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL және т.б. сияқты әртүрлі деректер қорын басқару жүйелерімен жұмыс тәжірибесі;
- SQL сияқты деректер қорын сұрау тілдерін білу;
- Әртүрлі бизнес қажеттіліктері үшін деректер қорын жобалау және оңтайландыру мүмкіндігі;
- Мәліметтер базасын модельдеу және деректер базасының схемаларын құру дағдылары;
- Үлкен көлемдегі деректерден құнды ақпаратты алу мүмкіндігі (Data mining) және оларды өңдеуді оңтайландыру;
- Бизнес қажеттіліктерін анықтау және оларды деректер базасының құрылымдарына аудару үшін аналитикалық дағдылар;
- Әзірлеу тобымен және басқа мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу үшін коммуникация дағдылары;
- Деректер қоймасын жобалау және енгізу тәжірибесі;
- Дискретті математиканы, ықтималдықтар теориясын, статистиканы білу құпталады;
- Data Science, Business Intelligence, BI әзірлеу, енгізу және дамыту үшін басымдықтарды белгілеу мүмкіндігі.

Көрсетілетін қызметтер:

 • Өзіне жүктелген міндет пен міндеттерді орындауға байланысты мәселелер бойынша Банктің мүдделерін білдіреді және қорғайды;
 • Ақша қаражатын жылыстатуға кедергі жасау мақсатында төлемдер мониторингін жүзеге асырады;
 • Банктің уәкілетті органдарының шешімдерін, сондай-ақ Компания мен Банк арасында жасалған барлық келісімдер мен шарттарды Компанияның уақтылы және тиісінше орындауын бақылауды жүзеге асырады;
 • Активтерді пайдалану тиімділігіне талдау жүргізеді;
 • Компанияның қаржы-экономикалық жағдайына талдау жүргізеді;
 • Банктің Уәкілетті органының шешімдерін орындауға жәрдемдеседі;
 • Компанияның қолда бар активтерін пайдалану тиімділігін арттыру жөніндегі рәсімдерді әзірлейді және жүргізеді;
 • Банктің жетекшілік ететін кредиттік бөлімшесімен бірлесіп борыштық міндеттемелерді өтеу және кредиторлармен келіссөздер жүргізу бойынша жоспар жасайды;
 • Компанияға жүктелген міндеттердің, Банктің Уәкілетті органының шешімдерінің, сондай-ақ Компания мен Банк арасындағы барлық келісімдер мен шарттардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді;
 • Қарыз шарттары бойынша Банктің қарыз қаражатын уақтылы қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында өнімді өндіру және өткізу процесінде материалдық, еңбек және ақша ресурстарын жұмсаудың дұрыстығын тексеруді жүзеге асырады:
 • Операциялық қызметтен түскен түсімдерді баға белгілеудің әділдігі тұрғысынан және қолданыстағы қызмет көрсету және жалдау шарттарында көрсетілген бағалармен салыстырады;
 • Операциялық қызметтен түскен шығыстарды баға белгілеудің әділдігі тұрғысынан, операциялық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тауарлар мен қызметтерді сатып алуға арналған қолданыстағы келісімшарттарда көрсетілген бағаларға сәйкестігі тұрғысынан талдайды;
 • Компания мен қызметтерді тұтынушылар, жалға алушылар, сондай-ақ қызметтер мен тауарларды жеткізушілер арасындағы өзара есеп айырысуларға қаржылық талдауды жүзеге асырады;
 • Банк шоттарындағы ақша қозғалысын қадағалайды;
 • Компанияның ақша қаражатының ағынына бақылау орнатады;
 • Ақша қаражатының басқа түсімдері мен шығыстарына қаржылық талдауды жүзеге асырады;
 • Компанияның неғұрлым ашық қызметін қамтамасыз ету мақсатында бизнес жүргізу құрылымын оңтайландыру бойынша ұсыныстар енгізеді;
 • Қарыз алушының кредиттік тәуекелдерін және Қарыз алушының Банк алдындағы өз міндеттемелерін орындауы кезіндегі ықтимал проблемаларды уақтылы анықтау мақсатында Қарыз алушының қаржы-шаруашылық қызметін бақылау;
 • Қарыз алушыға жүктелген міндеттердің, Кредит комитетінің, Басқарманың, Банктің Директорлар кеңесінің шешімдерінің, сондай-ақ Қарыз алушы мен Банк арасындағы барлық келісімдер мен шарттардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді; Қарыз алушының Банктің Кредиттік комитетінің, Басқармасының, Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауына жәрдемдеседі.

 Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Экономика және қаржы және/немесе MBA саласындағы магистр дәрежесінің болғаны жөн;
 • Мәмілелерді кредиттеу және құрылымдау саласында: банктік сараптама жүргізу, инвестициялық жобаларды және/немесе экспорттық операцияларды қаржыландыру және мониторингілеу бойынша білім; 
 • Банк қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін;
 • Ақпаратты жинау және талдау дағдылары;
 • Дамыған коммуникативтік дағдылар, келіссөздер жүргізе білу.
Көрсетілетін қызметтер:
1. Ай сайынғы негізде Холдингке бір қарыз алушыға ең жоғары тәуекел туралы есептілікті дайындау;
2. КБЖ нысандарын Холдингке тоқсан сайынғы негізде толтыру шеңберінде банктің Бизнес-тәуекелін және пайыздық ГЭП-ті есептеу;
3. Нарықтық тәуекелдер, елдік тәуекел, шоғырлану тәуекелі, ЖК+БАН портфелінің сапасы және тоқсан сайынғы негізде Банктің қаржы контрагенттері бойынша лимиттерді игеру бөлігінде тәуекелдер бойынша есеп шеңберінде материалдарды қалыптастыру;
4. Ай сайынғы негізде тәуекел-тәбет (консо және неконсо) мониторингі мақсатында ЖК + БАН бойынша орташа алынған рейтинг көрсеткіштерін есептеу, сондай-ақ тоқсан сайынғы негізде Тәуекелдер бойынша есеп шеңберінде стресс-тест өткізу;
5. Тоқсан сайынғы негізде тәуекел-тәбет көрсеткіштерінің мониторингі шеңберінде LAC көрсеткішін және стресс тестін есептеу;
6. ВНА өзгерістерінің жобаларын қарау және келісу (КДҚ-мен өзара іс-қимыл регламенті, комитеттер туралы ереже және т.б.);                                                                                     
7. Лимиттерді ай сайын қайта қарау шеңберінде екінші деңгейдегі банктердің қаржылық көрсеткіштерінің мониторингі;
8. ЕДБ-нің қаржылық жағдайы туралы есепті тоқсан сайынғы негізде қалыптастыру;
9. Тоқсан сайынғы негізде қарыз алу лимитінің есебін қалыптастыру;
10. Ай сайынғы негізде контрагент елдердің терең талдауын қалыптастыру;
11. ЕДБ мен елдерге арналған лимиттерді септеу;                                                                              
12. Уәкілетті органдардың отырыстарына материалдар дайындау;
13. Контрагенттерге арналған лимиттер мен елдік лимиттер бөлігі бойынша тәуекел қорытындыларын ұсыну;
14. ЕДБ лимиттерін және елдік лимиттерді игеру жөніндегі есептілікті апта сайынғы негізде дайындау;
15. Ай сайынғы негізде пайыздық тәуекел бойынша басқарушылық есептілікті қалыптастыру үшін деректерді дайындау және өңдеу;
16. Қаржы контрагенттерінің кредиттік рейтингтерінің апта сайынғы мониторингі;
17. Тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша жүзеге асырылатын функционал шеңберінде ұсыныстар мен ұсынымдарды қалыптастыру;
18. Жүзеге асырылатын функционалды ескере отырып, процестерді жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды қалыптастыру;
19. Департаменттің іс қағаздарын жүргізу;
20. Департамент функционалы шеңберінде басшылықтың өзге де тапсырмалары.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Көрсетілетін қызметтер:
1. Oracle ДББЖ әкімшілендіру;
2. Exadata бағдарламалық-аппараттық кешенін әкімшілендіру;
3. Oracle ДББЖ жұмыс істеуі үшін қажетті көлемде жүйелік сервистерді әкімшілендіру;
4. Oracle ДББЖ мұрағаттау және қалпына келтіру;
5. Тестілік/сынақ даналар мен деректер базасының дампаларын жасау;
6. Деректер базасын сүйемелдеу бөлігінде ақпараттық жүйелердің жаңа модульдерін енгізуге қатысу;
7. Деректерді иесіздендіру бойынша рәсімдерді әзірлеуге қатысу;
8. ДББЖ мен RAC кластерінің нұсқаларын қоса алғанда, Exadata БАК-де Oracle ДББЖ нұсқасын жаңарту бойынша жұмыстар жүргізу;
9. Exadata бағдарламалық-аппараттық кешенінің дискілік кеңістігін кеңейту.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Қосымша сұрақтар бойынша мына телефонға хабарласуға болады: 8 (7172) 792614. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Лауазымдық міндеттері:
1. Банк қызметінің үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында бөлімнің құзыреті шегінде шығыстар бойынша бюджеттік жоспарлау процесін ұйымдастырады;
2. бөлімнің әкімшілік шығыстарының бюджеттерін талдау және мониторингілеу, бөлім құзыреті шегінде оларды стандарттау және оңтайландыру бойынша ұсыныстарды дайындау, әкімшілік шығыстарды стандарттау мәселелері бойынша ішкі құжаттарды қарау және келісу бойынша жұмыстарды үйлестіреді;
3. бөлімнің тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың жиынтық тізбесін қалыптастыруды ұйымдастыру, бөлім баптары бойынша Банктің Даму жоспарының жобасына жиынтық бөлім өтінімін ресімдеу, бекітуді, түзетулер енгізуді және т.б. қамтамасыз ету, орындалуын бақылау және есеп беру;
4.  атқарушылық тәртіпті жақсарту мақсатында Банк қызметін құжаттамалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруды үйлестіреді, Банк қызметін есепке алу мен құжаттаманың бірыңғай жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына және қолданыстағы Ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес
5. бөлімнің тиімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатында жұмысты үйлестіру, жалпы басшылықты жүзеге асыру және бөлім қызметінің барлық маңызды мәселелері бойынша шешімдер қабылдау және бөлімнің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру процесін басқару;
6. бөлімнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұсыныстар мен шешімдердің жобаларын Банктің тиісті басқару органдарына қарауға енгізу;
7. құзыретіне жататын қаржы жылына арналған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу ережелеріне және сатып алу жоспарына сәйкес бөлімнің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қаржы жылға сатып алу жөніндегі іс-шаралардың уақтылы орындалуын бақылау. 
8. шаруашылық мақсатқа бөлінген материалдар мен қаражаттың ұтымды пайдаланылуын бақылау;
9. Банктің құжат айналымын, іс-қағаздарын, сондай-ақ Банктің мұрағат жұмысын қадағалау және бақылау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі:
Кәсіби салада немесе функционалдық бағыттарға сәйкес салаларда кемінде 5 жыл.
Ұйымның профиліне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрі бойынша (банкте, Холдингтің компаниялар тобында және/немесе мемлекеттік органдарда) кемінде 3 жыл.
Біліміне қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.): жоғары кәсіптік (экономикалық, заңгерлік немесе техникалық) кемінде 3 жыл.
Жеке қасиеттер:
• Көшбасшылық
• Үнемді басқару
• Өз ісіне адалдық
• Нәтижені бағдарлау
• Жаңашылдық

Бос орын сипаттамасы:

Лауазымдық міндеттері:

1. Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс (баспасөз шараларын ұйымдастыру (пресс-конференциялар, пресс-турлар, түсірілімдер, сұхбаттар және т.б.), мақалаларды үйлестіру, спикерлермен сұхбат дайындау және т.б.);

2. БАҚ және әлеуметтік желілерде жариялау үшін PR материалдарын (пресс-релиз, хабарландырулар, сұхбаттар, бейнесценарийлер және басқа да имидждік материалдар) дайындау;

3. Банктің әлеуметтік желілерін жүргізу (әлеуметтік желілердің контент-жоспарын құру, посттар, фото және бейне дизайнын дайындау және т.б.) және әлеуметтік желілерде кері байланысты қамтамасыз ету;

4. Мүдделі тараптармен (Банк клиенттерімен) жұмыс, PR материалдарын үйлестіру, кері байланыс алу;

5. БАҚ және мүдделі тараптар үшін Банктің электрондық ақпараттық бюллетеньі;

6. «Бәйтерек» холдингінің PR қызметімен және басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу;

7. Банктің жылдық есебін өңдеу;

8. Қызметтің жылдық медиа және контент-жоспарларының орындалуы.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі: Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 2 жыл

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.): құқық, экономикалық немесе техникалық мамандықтар бойынша жоғары кәсіптік білім.


Көрсетілетін қызметтер:

1. Уәкілетті органдардың/ Банктің ҚБ сұрауларына жауаптар дайындау.

2. Банктің ААЖ IBM Notes «Банктік есеп беру» дерекқорында Клиенттермен байланыс дирекциясы үшін айлық/тоқсандық есептерді дайындау.

4. Банктің ішкі қызметтері және Клиенттермен байланыс дирекциясына жіберілген сыртқы сұраулар үшін деректерді жинау және өңдеу.

5. Клиенттермен байланыс дирекциясына жүктелген міндеттер шеңберінде басшылықтың тапсырмасы бойынша ресми құжаттарды дайындау.

6. Жобаларды алдын ала қарау және банктік сараптамадан өткізу кезеңдерінде бөлім құжаттарын мұрағатқа беруді қамтамасыз ету.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жоғары кәсіби білім.

банк, қаржы қызметі, Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасы мәселелері бойынша заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді білу.

Мемлекеттік тілді білу.

Ағылшын тілін жетік білу қажет.

Жеке қасиеттер мен құзыреттер: бастамашылық, коммуникативті дағдылар, аналитика, ұйымшылдық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану.

Кандидатқа қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі:

Кемінде 3 жыл.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, профиль және т. б.):

Жоғары кәсіптік білім.

Көрсетілетін қызметтер:

1. Бағдарламалау талаптарын жинау және талдау.

2. Алынған мәліметтер бойынша презентациялар мен есептер жасау.

3. Талаптарды келісу және өзгерістерді бақылау.

4. Жобалық, профиль және пайдаланушы құжаттамасын жасау, пайдаланушы интерфейсі үшін дизайн макеттерін әзірлеу.

5. Интерфейстің қазіргі дизайн стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету, оны пайдаланушылар үшін тартымды/ыңғайлы ету.

6. Бағдарламалық жасақтама жасаушыға ақпарат пен талаптарды беру.

7. Тапсырыс берушімен келіссөздер жүргізу және оған жұмыс қорытындыларының презентацияларын дайындау.

8. Қалыптастырылған бизнес-талаптардан және функционалдық талаптардан ауытқуларды анықтау үшін функционалды тестілеуге қатысу және әзірленіп жатқан жүйенің прототипін тестілеуге қатысу.

Кандидатқа қойылатын талаптар:
Жұмыс өтілі:
6 айдан кем емес.
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейін және т.б.):
Жоғары кәсіптік білім.
Көрсетілетін қызметтер:
1. Қаржы ресурстарын ұтымды пайдалану және Банктің ел экономикасындағы қызметінен қосылған құнды арттыру мақсатында машиналық оқыту алгоритмдерін қолдана отырып, перспективалы салалар мен тауарлық тауашаларды анықтау жүйесін қалыптастыру және жүргізу.
2. Банк пен оның стейкхолдерлерінің шешімді қабылдауында оларды пайдалану мақсатында әртүрлі көздерден макроэкономикалық, қаржылық және өзге де деректерді іздеу, жинау, біріктіру, талдау және визуализациялау.
3. Макроэкономикалық көрсеткіштер мен Банк қызметінің көрсеткіштері бөлігінде болжамды талдауды дамыту шеңберінде машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану.
4. Банктің қызметін жетілдіруде оларды кейіннен есепке алу үшін жасырын және тривиальды емес заңдылықтар мен трендтерді анықтау мақсатында макроэкономика саласындағы үлкен деректерге зияткерлік талдау жүргізу.
5. Басқарма Төрағасының тапсырмасы бойынша талдамалық зерттеулер мен есептерді дайындауға қатысу.
6. Банк үшін дамудың жаңа өзекті стратегиялық бағыттары мен мақсаттарын үздіксіз іздеу және анықтау.
7. Стратегиялық дашборд контентін жаңарту.
Міндеттерді орындау үшін қажетті дағдылар:
Python, Power BI, MS Office.

Лауазымдық міндеттері:

1. TCFD, GRI стандарттарына ҚНРДА талаптары бойынша жылдық есепті дайындау;

2. Тұрақты даму бойынша салалық есептерді дайындау;

3. Green Climate Fund аккредиттеуге өтінім беру;   

4. SMS (экологиялық, әлеуметтік менеджмент) жүйесін әзірлеу және енгізу мәселесін пысықтау;

5. Инвестициялық жобалар шеңберінде өтініш берушілерді тұрақты даму қағидаттарына сәйкестігіне бағалау критерийлерін жетілдіру;

6. Тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттар мен үздік практикаларды енгізу, олардың орындалуын бақылау және мониторингілеу;

7. ESG мәселелері бойынша талдамалық есептер/тұсаукесерлер дайындау, бенчмаркинг талдау;  8. Бенчмаркинг орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттар мен үздік практикаларды талдау, олардың орындалуын бақылау және мониторингілеу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.


Лауазымдық міндеттері:1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік актілерінде айқындалған рәсімдер мен әдістерге сәйкес жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде сыртқы бағалаушылардың бағалау туралы есептеріне сараптама жүргізу, оның ішінде:
1-1. Жобаларға банктік сараптама кезеңінен бастап, қарыз алушылардың өз міндеттемелерін орындауын ұсынылатын қамтамасыз етуді сыртқы бағалау есебіне (бұдан әрі - қамтамасыз ету) талдау жүргізу жолымен қамтамасыз етуге өндіріп алуды қолданумен аяқталатын жобаларға сараптама жүргізуге қатысу;
1-2. Бағалау туралы есептің мазмұнын Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының және бағалау жөніндегі қызметті регламенттейтін басқа да заңдар мен нормативтік актілердің талаптарына, бағалау қызметі субъектілерінің қолдануы үшін міндетті бағалау стандарттарына, жұмыс жүргізу кезінде Бағалаушы пайдаланған кәсіби практиканың өзге де стандарттарына (халықаралық бағалау стандарттарына, кәсіби ұйымдардың стандарттарына және т.б.) сәйкестігі тұрғысынан талдауды жүзеге асыру;
1-3. Бағалау туралы есептің есептік бөлігіне тәсілдерді қолданудың дұрыстығы бөлігінде талдауды жүзеге асыру, Бағалау әдістерін таңдау мен қолданудың дұрыстығын, сондай-ақ құжаттарды зерделей отырып, бағалау туралы есептерді ресімдеуге талдау жүргізу, Бағалаушы пайдаланатын және бағалау объектісінің сандық және сапалық сипаттамаларын белгілейтін оның ішінде құқық белгілейтін, сәйкестендіру және техникалық құжаттар, сондай-ақ техникалық түгендеу құжаттары, интернет-сайттардан басып шығару, газет жарияланымдарының, арнайы сараптамалар қорытындыларының көшірмелері және бағалау объектісі бойынша басқа да құжаттар (олар болған кезде), сондай-ақ фото және (немесе) бейне материалдары;
1-4. Қамтамасыз етудің жеткіліктілігін есептеуді жүргізу;
1-5. Тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ қамтамасыз ету бөлігінде қорытындылар беру шеңберінде тәуекелдерді азайту бойынша ұсынымдар әзірлеу;
1-6. Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан Банкті қамтамасыз ету үшін ұсынылатын мүлікті қарау үшін шығуды жүзеге асыру;                                    
1-7. Қамтамасыз ету бойынша баға нарығының конъюнктурасына тұрақты талдау жүргізу;
1-8. Қамтамасыз етудің кепілдік құнын және оның жеткіліктілігін кредиттік құралды беру туралы шарттың бүкіл қолданылу кезеңі ішінде мерзімді айқындау;
1-9. Тәуелсіз бағалаушылар ұсынатын Бағалау туралы есептерді талдау рәсімдері мен әдістерін жетілдіру және тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу;
1-10. Қарыз алушылар сақтандырған сақтандыру жағдайларының Банктің уәкілетті органы бекіткен сақтандыру жағдайларының тізбесіне сәйкестігін тексеру;
1-11. Бағалау және сақтандыру компанияларын таңдау кезінде ұсынымдарды әзірлеу және Банктің уәкілетті органдарының бекітуіне ұсыну;
1-12. Тексеруші органдармен - ішкі және сыртқы органдармен өзара іс-қимыл, іс-әрекет.     
2. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі нормативтік актілерінде айқындалған рәсімдер мен әдістерге сәйкес жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде қамтамасыз ету мониторингін жүргізу бойынша Басқарма алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау, оның ішінде:
2-1. Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан кепіл объектілерінің орналасқан жеріне шыға отырып, мониторинг кестесінің жоспарына сәйкес Банк қабылдаған қамтамасыз етудің болуына және жай-күйіне көшпелі мониторингті жүзеге асыру;
2-2. Сандық құрам, сапалық, техникалық сипаттамалар өзгерген жағдайда, сондай-ақ кепіл затына сұраныс пен ұсыныс өзгерген жағдайда қамтамасыз етудің нарықтық құнын айқындау және қамтамасыз етудің жеткіліктілігін есептеу/алдын ала есептеу бойынша мониторингті жүзеге асыру;
2-3. Тиісті есептерді, оның ішінде қамтамасыз ету мониторингінің нәтижелері бойынша растайтын құжаттарды (салық берешегінің, сақтандырудың, ауыртпалықтың, оның ішінде 3 адамның, техникалық байқаудан өткені, фото/бейне түсірілімнің жоқ/бар екендігі туралы және т.б.) қоса бере отырып, дайындау және мүдделі құрылымдық бөлімшелерге жіберу;
2-4. Кепілге салынған мүліктің сақталуы мен тұтастығын қамтамасыз ету бойынша алдын алу шараларын қабылдау мақсатында түгендеу арқылы кепілге салынған мүліктің сандық және сапалық жай-күйін қадағалау;
2-5. Үшінші тұлғалар немесе мүліктің меншік иелері кепіл затына қол сұғған немесе жоғалту қаупі төнген жағдайда алдын алу шараларын қолдану арқылы кепілге салынған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету қажеттігі туралы Банк басшылығын және уәкілетті органдарды хабардар ету.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Лауазымдық міндеттері:
1. Өкімдерді, аккредитивтер ашуға арналған шарттардың жобаларын дайындау, Банктің ҚК («КДҚ» АҚ) қаржыландыруды жүзеге асыру шеңберінде төлемдерді келісу, қол қою, тіркеуді қамтамасыз ету;
2. Банктің ҚК («КДҚ» АҚ) қызметіне байланысты мәселелер шеңберінде Банктің УО-ға материалдар дайындауды қамтамасыз ету;
3. Департамент басшылығының ішкі актілері мен тапсырмаларына сәйкес өзге де функциялар, оның ішінде Департамент құзыреті шеңберінде Банктің ішкі актілеріне өзгерістер енгізу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Көрсетілетін қызметтер:
1. Мемлекеттік органдармен, Банктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;
2. Бюджет қаражатының, ҚЭН көрсеткіштерінің мониторингі бойынша есептерді уақтылы дайындауды қамтамасыз ету;
3. Материалдарды дайындау (презентациялар/тұсаукесерлер мен баяндамаларды қоса алғанда):
- Банктің ішкі рәсімдерін сақтау мақсатында банктің уәкілетті органдарының, мемлекеттік органдардың қарауына бюджет қаражатын тарту шеңберінде мәселелер шығару үшін;                                                                                                                                
- бюджет қаражатын тарту және мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша Мемлекеттік органдардың / "Бәйтерек" ҰБХ АҚ өкілдерімен кездесулер мен кеңестер өткізу үшін.
4. Банктің Даму жоспарын орындауға байланысты мәселелерді пысықтау. Жаңа тұжырымдамаларды, әдістемелерді, сондай-ақ бизнес-процестерді енгізу және енгізілген өзгерістерді тиімді бақылау бойынша жұмысқа қатысу;
5. Colvir жүйесінде бюджет қаражатының көрсетілуін және бюджет қаражатының уақтылы өтелуін қамтамасыз ету;
6. Бюджеттік қарыздар шарттарына 3-қосымшаны уақтылы ұсыну;
7. Департамент басшылығының ішкі актілері мен тапсырмаларына сәйкес өзге де функциялар, оның ішінде Департамент құзыреті шеңберінде Банктің ішкі актілеріне өзгерістер енгізу.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Лауазымдық міндеттері:
1. Сатып алу жоспарын (алдын ала, жылдық сатып алу жоспарын және (немесе) ұзақ мерзімді сатып алу жоспарын) (бұдан әрі - Сатып алу жоспары) әзірлеу және бекітуге дайындау;
2. Құрылымдық бөлімшелердің өтінімдері және бюджеттік түзетулер негізінде Сатып алу жоспарына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді әзірлеу және бекітуге дайындау;
3. Сатып алу жоспарын Қағидалардың талаптарына сәйкес веб-порталда уақтылы орналастыру;
4. Сатып алу жоспары бекітілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде BBM SimBASE бойынша ССО-ға бекітілген сатып алу жоспарын Банктің веб-сайтында орналастыру қажеттілігі туралы қызметтік жазба жібереді;
5. Әрбір айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей BBM SimBASE бойынша сатып алу бастамашыларына тиісті сатып алу жоспарлары (алдын ала, жылдық, ұзақ мерзімді) негізінде осындай сатып алулардың тізбесін қоса бере отырып, осы айда жоспарланып отырған ТЖҚ сатып алу туралы ескертумен қызметтік жазба жібереді;
6. Сатып алу бастамашысынан сатып алуды жүзеге асыруға тиісті түрде ресімделген өтінімді және тендер тәсілімен сатып алу үшін өзге де қажетті құжаттарды (мәліметтерді) алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде веб-порталда тендерлік құжаттаманың жобасын қалыптастырады, әзірлейді және BBM SimBASE бойынша тендер тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы бұйрықтың жобасын келісуге жібереді;
7. Сатып алу бастамашысынан қазақ және орыс тілдерінде техникалық ерекшелікті қоса бере отырып, сатып алуды жүзеге асыруға тиісті түрде ресімделген өтінімді алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қалыптастырады баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін жұмыс күні ішінде Қағидалардың 249-тармағына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілетін сатып алу туралы мәліметтерді веб-порталда қазақ және орыс тілдерінде орналастырады;
8. Сатып алу жоспарын орындау бойынша мониторинг және есептілікті қалыптастыру;
9. Құрылымдық бөлімшелер әзірлейтін және ұсынатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі техникалық ерекшелікті, біліктілік талаптарын Қағидалардың, Сатып алу жоспарының және ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне келісу;
10. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесінде» көзделген тәсілдермен тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;
11. Өз қызметі шеңберінде құрылымдық бөлімшелермен өзара іс-қимыл, әрекет жасау;
12. Келіп түскен хаттарды, шағымдар мен арыздарды қарау, уақтылы жауаптар дайындау;
13. Мемлекеттік сатып алу веб-порталында шарттарды қалыптастыру, оларға қол қоюды келісуді ұйымдастыру;
14. Жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) сатып алу веб-порталымен жұмысты түсіндіру бойынша келіссөздер, сондай-ақ өнім берушілерге сатып алу мәселелері бойынша консультация беру;
15. Тендерге қатысуға өтінімдер шеңберінде әлеуетті өнім берушілердің құжаттамасын жинауға және талдауға көмек көрсету, чек-парақтардың, алгоритмдердің, қорытындылардың, хаттардың, түсініктемелердің, хаттамалардың және басқа да құжаттардың (материалдардың, ақпараттардың) жобаларын дайындау;
16. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу бойынша өнім берушілермен (әлеуетті өнім берушілермен) жұмысты ұйымдастыру;
17. Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;
18.Жеткізушілер шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайларда олармен жұмыс істеу, көрсетілген жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және Банктің басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен, қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау;
19. Жеткізушілерден келіп түскен тауарды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылығы жөніндегі есептерді және ақы төлеу үшін қажетті өзге де құжаттарды қарау және келісу, сондай-ақ сатып алу бастамашыларына және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерге, Банк қызметкерлеріне қарау және келісу кезінде жәрдем көрсету жоғарыда көрсетілген құжаттарды;
20. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар бойынша ақы төлеуді қамтамасыз ету және тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттардың орындалуына мониторинг жүргізу;
21. Сатып алу туралы заңнамада көзделген жағдайларда тендерге қатысуға енгізілген өтінімдерді қамтамасыз етуді, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қайтаруды қамтамасыз етуді, демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда қайтаруды қамтамасыз ету;
22. Сатып алу бастамашылары, Банк басшылығы үшін сатып алу мәселелері бойынша ішкі есептілікті дайындау;
23. Тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілікті қоса алғанда, сатып алу мәселелері бойынша заңнамада белгіленген есептілік нысандарын дайындау;
24. Сатып алу жоспарында көзделмеген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өз құзыреті шеңберінде сатып алуға жол бермеу жөніндегі бақылау;
25. Сатып алу мәселелері бойынша құрылымдық бөлімшелерге консультациялық сүйемелдеу көрсету.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Көрсетілетін қызметтер:
1. Департамент директоры, Банк басшылығы/мүдделі құрылымдық бөлімшелер, мемлекеттік органдар және т.б. үшін басқарушылық есептілікті, ақпараттық, тұсаукесерлік және өзге де материалдарды қалыптастыру үшін Департамент бойынша ақпарат жинау;
2. Департамент директоры/Банк басшылығы/мүдделі құрылымдық бөлімшелер үшін талдамалық ақпарат дайындау;
3. Департаменттің қызметін автоматтандыруға бағытталған жұмысты жүргізу және Банктің кредиттік қызметі шеңберінде міндеттерді орындау, (оның ішінде тәуекелдер диаграммасын, әлеуметтік-экономикалық анықтамалығын әзірлеуге жәрдемдесу) көрсеткіштерді, «Қаржылық есептілік» модулін және т.б.);
4. Алдын ала талдауды жүзеге асыру және Банктің уәкілетті органдары(бұдан әрі Банктің УО)/банк басшылығы/ мүдделі құрылымдық бөлімшелер үшін жобаларды қаржыландыру (немесе қаржыландырудан бас тарту) бойынша ұсынымдар беру мақсатында жобаларға кредиттік талдау жүргізу әдістемесін және Банктің инвестициялық жобалары мен экспорттық операцияларын қарау, қаржыландыру, мониторингілеу және іске асыру рәсімдерінің Регламентін басшылыққа ала отырып, индикативтік талдау және банктік сараптама кезеңдеріндегі бастапқы сараптама;
5. Банк УО/Банк басшылығы/мүдделі құрылымдық бөлімшелер үшін қарыз алушылардың, кепілдіктердің/қарсы агенттердің қызметінің қаржылық есептілігіндегі елеулі ауытқуларды анықтау мақсатында кешенді, ағымдағы қаржылық мониторингті бастапқы жүргізу, қаржылық есептілікті бастапқы салыстырып тексеру;
6. Департамент директорының Банктің ішкі актілерінің жобаларын және Департаменттің қызметіне тікелей қатысты және/немесе құзыретіндегі өзге де құжаттарды әзірлеу бойынша міндеттерін орындау;
7. Банктің ішкі актілерін жетілдіру және бизнес-процестерді жетілдіру бөлігінде жұмыс.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Лауазымдық міндеттері:
1. Желілік жабдықтарды, қабатты коммутаторларды (cisco 2960), ядро коммутаторларын (cisco 3850), желіаралық экрандарды (cisco asa 5545, Palo Alto PA450) сүйемелдеу;
2. Банктің WI-FI желісін сүйемелдеу (сымсыз желілер контроллерін әкімшілендіру, сымсыз желілер пайдаланушыларының кіруін басқару);
3. IP телефонияны сүйемелдеу (Cisco Unified Communications Manager) - телефон аппараттарын баптау, банк ережелеріне сәйкес есептік жазбалар жасау, нөмірлік жоспарды өзектендіру;
4. Cisco Meeting Server серверлерін сүйемелдеу;
5. Cisco Jabber арқылы өткізілетін бейне-конференцияларды сүйемелдеу;
6. Мемлекеттік органдардың қатысуымен бейнеконференцияны сүйемелдеу (МО БКЖ);
7. VPN әкімшілендіру;
8. NGFW желілік бөлігін сүйемелдеу (маршруттау, firewall ережелерін баптау);
9. Желілік жабдықта бағдарламалық қамтамасыз ету нұсқаларын жаңарту;
10.Демилитаризацияланған аймақтарды ұйымдастыру;
11.Tariscope Enterprise-ті сүйемелдеу және ақаулықтарды жою.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):

Жоғары білім, қызмет бағыты бойынша жұмыс тәжірибесі.Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) Сатып алу рәсімдерін, оның ішінде сатып алу веб-порталын пайдалана отырып ұйымдастыру;
2) Тендерге қатысуға өтінімдер шеңберінде әлеуетті өнім берушілердің құжаттамасын жинауға және талдауға көмек көрсету, чек-парақтардың, алгоритмдердің, қорытындылардың, хаттардың, түсініктемелердің, хаттамалардың және басқа да құжаттардың (материалдардың, ақпараттардың) жобаларын дайындау;
3) Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы шарттар жасасу бойынша өнім берушілермен (әлеуетті өнім берушілермен) жұмысты ұйымдастыру;
4) Сатып алу мәселелері бойынша жеткізушілермен (әлеуетті жеткізушілермен) хат алмасу;
5) Өнім берушілер шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайларда олармен жұмыс істеу, көрсетілген жағдайларда сатып алу бастамашыларымен және Банктің басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен, қызметкерлерімен өзара іс-қимыл жасау;
6) Жеткізушілерден келіп түскен тауарды қабылдау-тапсыру актілерін, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілерін, шот-фактураларды, тауарлардағы, жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі елішілік құндылығы жөніндегі есептерді және ақы төлеу үшін қажетті өзге де құжаттарды қарау және келісу, сондай-ақ сатып алу бастамашыларына және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелерге, Банк қызметкерлеріне қарау және келісу кезінде жәрдем көрсету жоғарыда көрсетілген құжаттар.
Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі: кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.
Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейінді және т.б.):
Жоғары қаржылық білім.

Лауазымдық міндеттері:
1) Ақпараттық қауіпсіздік өнімдерін әкімшілендіру (антивирус, IDS);
2) Ақпараттық қауіпсіздік серверлерін әкімшілендіру (windows, linux, vmware);
3) Ақпараттық қауіпсіздікті бақылауды жүзеге асыру;
4) Қызметкерлердің ақпараттық қауіпсіздік саласындағы хабардарлығын арттыру;
5) Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестікке мерзімді аудит ұйымдастыру және жүргізу;
6) Берілген міндеттер аясында басшының тапсырмасы бойынша ресми құжаттарды дайындау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
Қазақстан Республикасында киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері бойынша нормативтік құжаттарды білу;
Басқару принциптері мен әдістерін білу, заманауи кеңсе жұмысын ұйымдастыру, оргтехникамен жұмыс істей білу;
Ақпараттық қауіпсіздік саласында кемінде 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы.

Функционалдық міндеттері:

 • Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, бюджет қаражатын тарту шеңберінде Банктің мемлекеттік инвестициялық жобасын, бюджеттік кредитінің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу;

 • Банктің қаржылық тұрақтылығын қолдау мақсатында Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, Банкті капиталдандыру жөніндегі мемлекеттік инвестициялық жобаны, қаржы-экономикалық негіздемені әзірлеу;

 • Мемлекеттік бағдарламаларды, оның ішінде индустриялық-инновациялық және инфрақұрылымдық дамуды іске асыру мақсатында Банкті қаржыландыру бағдарламаларын әзірлеу;

 • Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша портфельдің мониторингі және сыйақы мен негізгі борышты өтеуді жүзеге асыру;

 • Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» «ҰБХ» АҚ-нан және өзге де ұйымдардан келіп түсетін хат-хабарларға банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, сондай-ақ банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуларын қарауды қарастыру және дайындау;

 • Банктің бюджет қаражаты бойынша қаржы-экономикалық негіздемелердің тікелей және түпкілікті көрсеткіштеріне қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

 • Банктің бюджет қаражатына қатысты барлық сауалдар бойынша мемлекеттік органдармен және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен өзара іс-әрекет жасау, есептерді ұсыну, бюджеттік өтінімдерді және ағымдағы және жоспарланатын бюджеттік қарыздар бойынша өзге де ақпаратты жіберу.

 

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • Қаржы/экономика/құқықтану бағыты бойынша жоғары білім;

 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл;

 • ҚЕХС негізгі ережелерін білу;

 • «Акционерлік қоғамдар туралы» заңды, Қазақстан Республикасының Банк ісі саласындағы заңнамасын білу;

 • «Қазақстанның Даму Банкі туралы» заңды білу;

 • Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын білу;

 • Экономикалық және қаржылық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;

 • Қаржылық үлгілеу дағдылары – міндетті түрде;

 • Қаржы ұйымдарындағы жұмыс тәжірибесі – міндетті түрде.

Функционалдық міндеттері:
 • Әлеуетті қарыз алушымен кеңестер және банктік сараптамаға құжаттар пакетін дайындауға көмек көрсету;
 • Банктің электрондық құжат айналымы жүйесінде жобаларды қарастыру/жобаны қайта құрылымдау процесін іске қосу, құрылымдық бөлімшелер арасындағы жоба жұмысын өзара әрекеттесу және үйлестіруге қатысу, құрылымдық бөлімшелермен жұмыс кездесулерін ұйымдастыруға қатысу, жобаны құрылымдауға қатысу (несиелік талдаудан басқа), Банктің уәкілетті органдарының қарауына шығару үшін материалдарды дайындау;
 • Өтініш берушімен/қарыз алушымен/кепілгермен/кепіл берушімен/сақтандыру және аудиторлық компаниялармен/сыртқы тәуелсіз консультанттармен/басқа ұйымдармен өзара әрекеттесу, сонымен қатар жобаның жоспарлы кешенді мониторингін ұйымдастыру;
 • Банктің Даму жоспары шеңберінде несиелік қаражатты игеру жоспарын уақтылы орындау мақсатында жобаны қаржыландыру үдерісін қамтамасыз етуге қатысу;
 • Несие беру процесінің нысандары мен әдістерін, жаңа несиелік құралдарды/инвестициялық несиелеу бағдарламаларын, сондай-ақ қарастыру, қаржыландыру және іске асыру мониторингі кезеңіндегі жобалық ұсыныстарды жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды әзірлеуге және ұсынуға қатысу.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі. Холдингтің компаниялар тобында және/немесе екінші деңгейлі банктерде және/немесе даму институттарында – кемінде 2 жыл;
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Экономика және қаржы және/немесе МВА саласындағы магистр дәрежесі;
 • Несие беру және транзакцияларды құрылымдау саласындағы білім: банктік тиісті сараптама жүргізу, инвестициялық жобаларды және/немесе экспорттық операцияларды қаржыландыру және мониторингілеу;
 • Банк мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін білу;
 • Мәмілелерді құрылымдау, қаржылық модельдеу дағдылары;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін;
 • Шет тілін меңгеру деңгейі: ағылшын тілі – еркін;
 • Жоғары таныстыру дағдылары;
 • Ақпаратты жинау және талдау дағдылары;
 • Қарым-қатынас дағдылары, келіссөздер жүргізу қабілеті дамыған.
Бос орын сипаттамасы:
Лауазымдық міндеттері:
1) әртүрлі мақсатты топтар арасында Банктің оң имиджін қалыптастыру мақсатында қоғаммен байланыс саласында Банктің коммуникациялық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру.
2) Қызметтің максималды тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қызмет қызметін және оның Банктің құрылымдық бөлімшелерімен, мемлекеттік органдармен, клиенттермен және басқа да мүдделі тұлғалармен қарым-қатынасын басқару және үйлестіру;
3) БАҚ-та, әлеуметтік желілерде және басқа коммуникациялық арналарда Банк қызметін көрсету үшін пресс-релиздер мен ақпараттық материалдарды дайындау;
4) БАҚ өкілдері мен мүдделі тараптар үшін баспасөз брифингтерін, дөңгелек үстелдерді, баспасөз конференцияларын және басқа да іс-шараларды ұйымдастыру;
5) Банк қызметінің ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік интернет-ресурстарда және Банктің веб-сайтында Банктің ақпараттық оқиғаларын жедел көрсетуді қамтамасыз ету;
6) ақпаратты ұдайы және уақтылы анықтау, Банктің тәуекелдерін бағалау және тиісті ақпаратты және Банк басшылығы мен құрылымдық бөлімшелерінің назарына оларды азайту бойынша ұсыныстарды уақтылы жеткізу мақсатында БАҚ мониторингін ұйымдастыру; дағдарысқа қарсы коммуникациялар.
Үміткерге қойылатын талаптар:
Жұмыс тәжірибесі: Журналистика, маркетинг, қоғаммен байланыс, қаржы саласындағы жоғары білім.
Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 5 жыл.
Профильге сәйкес ұйымда кемінде 3 жыл жалпы жұмыс тәжірибесі жақсырақ.
Басшылық лауазымдарда кемінде 2 жыл.

Функционалдық міндеттері:

 • Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, бюджет қаражатын тарту шеңберінде Банктің мемлекеттік инвестициялық жобасын, бюджеттік кредитінің қаржы-экономикалық негіздемесін әзірлеу;

 • Банктің қаржылық тұрақтылығын қолдау мақсатында Банктің мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп, Банкті капиталдандыру жөніндегі мемлекеттік инвестициялық жобаны, қаржы-экономикалық негіздемені әзірлеу;

 • Мемлекеттік бағдарламаларды, оның ішінде индустриялық-инновациялық және инфрақұрылымдық дамуды іске асыру мақсатында Банкті қаржыландыру бағдарламаларын әзірлеу;

 • Банктің тартылған бюджет қаражаты бойынша портфельдің мониторингі және сыйақы мен негізгі борышты өтеуді жүзеге асыру;

 • Департаменттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» «ҰБХ» АҚ-нан және өзге де ұйымдардан келіп түсетін хат-хабарларға банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, сондай-ақ банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуларын қарауды қарастыру және дайындау;

 • Банктің бюджет қаражаты бойынша қаржы-экономикалық негіздемелердің тікелей және түпкілікті көрсеткіштеріне қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

 • Банктің бюджет қаражатына қатысты барлық сауалдар бойынша мемлекеттік органдармен және «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-мен өзара іс-әрекет жасау, есептерді ұсыну, бюджеттік өтінімдерді және ағымдағы және жоспарланатын бюджеттік қарыздар бойынша өзге де ақпаратты жіберу.

 

Кандидатқа қойылатын талаптар:

 • Қаржы/экономика/құқықтану бағыты бойынша жоғары білім;

 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс тәжірибесі – кемінде 3 жыл;

 • ҚЕХС негізгі ережелерін білу;

 • «Акционерлік қоғамдар туралы» заңды, Қазақстан Республикасының Банк ісі саласындағы заңнамасын білу;

 • «Қазақстанның Даму Банкі туралы» заңды білу;

 • Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын білу;

 • Экономикалық және қаржылық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;

 • Қаржылық үлгілеу дағдылары – міндетті түрде;

 • Қаржы ұйымдарындағы жұмыс тәжірибесі – міндетті түрде.

Үміткерге қойылатын талаптар:

Жұмыс тәжірибесі:

Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 3 жыл.

Білімге қойылатын талаптар (деңгей, бейін және т.б.):

Жоғары техникалық немесе математикалық білім;

Халықаралық сертификаттардың (CISA, CISSP, CISM, ISO 27001 және т.б.) болуы құпталады.

Міндеттері:

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару бөлігінде нормативтік және әдіснамалық құжаттаманы әзірлеу және жетілдіру;

- АТ және АҚ қауіптері, осалдықтары мен бақылауларының тізбесін әзірлеу және өзекті күйде ұстау;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестіру;

- АТ және АҚ тәуекелдерін бағалауға қатысу және ұйымдастыру;

- АТ және АҚ тәуекелдерін өңдеу және тәуекелдер деңгейін бақылау әдістерін таңдауға қатысу;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару мәселелері жөніндегі құрылымдық бөлімшелерге әдіснамалық қолдау көрсету;

- Банктің құрылымдық бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимылды регламенттейтін ішкі нормативтік актілерді бақылау рәсімдерінің болуы тұрғысынан сараптау;

- АТ және АҚ тәуекелдерін басқару жүйесінің жалпы жай-күйіне талдау жүргізу;

- басқарушылық есептілікті қалыптастыру процесін үйлестіру.

- АТ және АҚ тәуекелдерін азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуын қадағалау;

- тәуекелдер деңгейіне мониторингті жүзеге асыру;

Дағдылары:

1) Өз бетінше шешім қабылдау, олардың салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілікті қабылдау дағдылары, проблемалық жағдайларды шешудің оңтайлы нұсқаларын табу үшін қажетті қабілеттер, сыни ойлау дағдылары;

2) Бірінші кезектегі міндеттерді айқындау, жұмысты жоспарлау, стратегиялық ойлау қабілеті;

3) Ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау, себеп-салдарлық байланыстар мен салдарларды анықтау дағдылары;

4)  Тәуекел-менеджмент бөлігінде әдіснамалық құжаттарды әзірлеу дағдылары;

5) Банктің ішкі актілерінің және өзге де құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары;

6) ДК, MS Office (Excel, Access, Power Point) тәжірибелі пайдаланушысы;

7) Талдамалық материалдарды дайындау дағдылары;

8) Іскерлік хат алмасу дағдылары;

9) Коммуникация дағдылары;

10) Аналитикалық ойлау;

11) Тиімді өзара іс-қимыл;

12) Бастамашылдық.

Талаптар:

1. Қаржы, экономика немесе тиісті саладағы жоғары білім.

2. Тәуекелдерді басқару саласында 3 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесі, мүмкіндігінше банк секторында.

3. Нарықтық және несиелік тәуекелдер туралы терең білім.

4. Тәуекелдерді басқару стратегияларын әзірлеу және енгізу тәжірибесі.

5. Мәліметтерді талдау және есеп беру дағдылары.

6. Қаржылық тәуекелдерді реттейтін заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді білу.

7. CFA, FRM, PRM сертификаттарына артықшылық беріледі.

Міндеттері:

1.  Қазынашылық портфельді басқару, соның ішінде сауда-саттықтар мен мәмілелер бойынша қорытындылар беру.

2. Активтер мен пассивтерді басқару, тәуекел аппетиті бойынша ұсыныстарды әзірлеу және лимиттерді анықтау.

3.  Қаржылық тұрақтылықты басқару, қаржылық тұрақтылық параметрлері бойынша ұсыныстар әзірлеу.

4. Басқарманың қызметін ұйымдастыру, оның ішінде есеп беру және тәуекелдерді бағалау.

5. Екінші деңгейлі банктерді талдау және олар бойынша лимиттерді есептеу және белгілеу.

Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!