Банк развития Казахстана
 • kz

Бос орындар, тағылымгерлерге арналған ақпарат

Бос орындар

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ бос орындарға орналасуға үміткерлерге тең мүмкіндіктер ұсынады.

Егер сіздің біліміңіз және/немесе тәжірибеңіз бос тұрған орынның талаптарына жауап берсе, біз сізбен міндетті түрде хабарласамыз.

Үміткерге қойылатын талаптар:
1) жоғары білімі (гуманитарлық/журналистика)
2) сыртқы және ішкі PR-іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу қағидаттарын; баспасөз релиздерін, сұхбаттарды, талдамалық материалдарды, ақпараттық хабарламаларды ұйымдастыру және дайындау, брифингтер өткізу тәртібін; PR-коммуникациялардың негізгі құралдарын; SMM негіздерін; маркетинг және менеджмент негіздерін; БАҚ туралы заңнаманы; нарықтық экономика негіздерін білу.
3) БАҚ немесе PR саласындағы ресми жұмыс тәжірибесі кемінде 2 жыл;
4) Мемлекеттік және/немесе ағылшын тілін еркін білу;
5) Жеке қасиеттері – бастамашылық, шығармашылық, жауапкершілік, ұқыптылық, әлеуметтік желілердің ерекшеліктерін нақты түсіну, әлеуметтік медиада ілгерілетудің барлық қажетті құралдарын меңгеру, қызықты ақпараттық контент құра білу дағдысы.
6) Photoshop, Corel DRAW, Illustrator, Визуализатор бағдарламаларын білу.

Еңбек міндеттері:
1) ақпараттық, аналитикалық мақалалар мен сұхбаттар жазу;
2) баспасөз релиздерін, ақпараттық және жарнамалық материалдарды дайындау
3) БАҚ сұрау салуларын өңдеу;
4) тиімді ішкі және сыртқы коммуникацияны ұйымдастыру, кездесулер, жиналыстар өткізу, корпоративтік газет шығару және т. б.;
5) Копирайтинг-мәтіндерді, сайтқа арналған ұрандар, радиоға жарнамалық науқандар жазу;
6) PR-идеяларды, бірегей идеяларды және бұқаралық акцияларды әзірлеу;
7) Суреттерді графикалық редакторлармен (Photoshop, Corel және т. б.) өңдеу;
8) Әлеуметтік желілерде конкурстарды, викториналарды, сауалнамаларды жобалау және ұйымдастыру;
9) Сыртқы ірі қауымдастықтарымен, ой көсбасшыларымен, блогерлермен жұмыс істеу.
10) Компанияның Instagram, Facebook, ВКонтакте әлеуметтік желілеріндегі қауымдастықтарын жүргізу.

Түйіндемені келесі мекенжайға жолдау керек vacancy@kdb.kz.

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық білім;
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде 6 (алты жыл) жұмыс тәжірибесі;
 • Валюта заңнамасымен жұмыс тәжірибесі құпталады;
 • Құжаттамалық аккредитивтер (UCP600), құжаттамалық операциялар бойынша халықаралық практикалар, банк, қаржы қызметі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілері үшін Біріздендірілген қағидалар мен дағдылар;
 • Сыртқы экономикалық келісімшарттармен және құжаттармен жұмыс істеу дағдылары;
 • Swift хабарлама форматтарымен жұмыс істеу дағдылары;
 • Төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру дағдылары;
 • MS Office (Word, Excel) бағдарламаларын меңгеру дағдылары (озық пайдаланушы);
 • Ағылшын тілін білу.
Міндеттері:
 • Аккредитив шығару/клиенттің өтініші/аккредитивтік қызмет көрсету шарты/аккредитив жобасын контрагенттердің банктерімен келісу мәніне келісім-шарттарды сараптау және пысықтау;
 • Аккредитивтің техникалық шығарылымы/ аккредитивке өзгерістер (АБАЖ-да көрініс және SWIFT бойынша шығарылым);
 • Аккредитив бойынша құжаттарды/аккредитив бойынша алшақтықтарды пысықтау рәсімдерін тексеруді жүзеге асыру;
 • Аккредитив бойынша төлемдерді жүзеге асыру (төлем мерзімдері туралы АҚО хабарламасы/ төлем мониторингі) және аккредитивті жабу;
 • MT700-799 форматтары бойынша аккредитив бойынша төлем/төлемнен бас тарту бойынша SWIFT жүйесі бойынша хабарламалар жіберу;
 • Құжаттық аккредитивтер бойынша операциялардың бухгалтерлік есебі;
 • Аккредитивтер бойынша есептілікті/ақпаратты қалыптастыру және ұсыну;
 • Аккредитивтер бойынша тәуекелдер үшін комиссияларды есептеуді және есептен шығаруды тексеру;
 • Аккредитивтік мәміленің шарттарын келісу мақсатында контрагенттермен келіссөздер/хат алмасу жүргізу;
 • Аккредитив модулін автоматтандыру бойынша қойылған міндеттерді іске асыру бойынша жұмыстарды жүзеге асыру кезінде АБИС, басқа бағдарламалық өнімдерді тестілеуге қатысу және тестілеу нәтижелері бойынша есептер ұсыну;
 • Банктің құжаттамалық операцияларымен байланысты Банктің тәуекелдерін тұрақты және уақтылы сәйкестендіру және бағалау және олардың неғұрлым маңыздылары туралы тиісті ақпаратты және оларды барынша азайту жөніндегі ұсыныстарды банктің басшылығына, алқалы органдарына және тәуекелдерді басқару бөлімшелеріне олар шешім қабылдаған кезде жеткізу, сондай-ақ оларды тәуекелдерді жалпы банктік сәйкестендіру процесінде көрсету;
 • Құжаттамалық операциялар бойынша ішкі нормативтік актілерді әзірлеуді жүзеге асыру;
 • Құжаттамалық операцияларға қатысты бизнес-ұсыныстар мен техникалық тапсырмаларды әзірлеу;
 • Тарифтерді өзектендіру үшін Құжаттамалық аккредитивтер бойынша операциялардың өзіндік құнын есептеу мәселелері бойынша нарықты талдауды жүзеге асыру;
 • Банктің ішкі актілеріне және Департамент басшылығының тапсырмаларына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.
Түйіндемені келесі мекенжайға жолдау керек vacancy@kdb.kz.
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос жұмыс орнының атауын көрсету қажет

Тәуелсіз директорларға қойылатын жалпы талаптар
 • Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін Кандидат:
 • Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес тәуелсіз директордың ұйғарымына сәйкес келуі тиіс.
 • Қоғам қызметінің көлемі мен сипаты жағынан ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпараттың болуы, ұқсас салада/секторда халықаралық тәжірибесі мен ұсынудың алдындағы 2 жылдан кем емес кәсіби тәжірибесінің болуы, сондай-ақ мыналарды:
  • Қоғамға қатысты заңнама талаптарын;
  • ұлттық және халықаралық нарықтарда бәсекелес ортаны түсінетінін танытуы тиіс.
 • Ұсынылған ақпаратты талдай және объективті бағалай білу және заңдылық, әділеттілік және барлық акционерлерге тең қатынас қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз позицияны қалыптастыру. Өз пікірін білдіру және өз көзқарасын дәлелді түрде қорғау қабілетіне ие болу.
 • Корпоративтік басқару және тұрақты даму принциптерін білу.
 • Іскерлік және (немесе) салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие болу. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық фактілері болмауы тиіс.
 • Директорлар кеңесінің жұмысына тек директорлар Кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін де қатысу үшін жеткілікті уақыт болуы тиіс.
 • Басқа компаниялардың 3 (үштен) артық Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмау.
 • Жыл сайын тәуелсіздікті растау рәсімін жүзеге асыру және тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда компанияны хабардар ету.
 • Директорлар кеңесіне мына тұлға:
 • Банкпен бәсекелесетін заңды тұлғаның қатысушысы, атқарушы органның басшысы, басқару органының мүшесі немесе қызметкері болып табылатын тұлға;
 • бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
 • бұрын банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе олардың акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органның бірінші басшысы, бірінші басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адам. Көрсетілген талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.
 • төрт және одан да көп компаниялардың директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын тұлға сайлана алмайды.
Арнайы талаптар:
Қаржы, аудит және бақылау саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.
 • Экономика және (немесе) қаржы саласындағы жоғары білім, қосымша білім/қаржылық менеджмент/қаржылық талдау/бухгалтерлік есеп/ салық салу/ аудит/ тәуекел менеджменті саласындағы кәсіби сертификаттау.
 • Мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі 7 жылдан кем болмауы тиіс.
 • Қаржы ұйымдарының басқару органдарында немесе атқарушы органдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық қаржы ұйымдарында/қаржы қызметтерін реттеу саласында жұмыс тәжірибесі және (немесе) қаржы аудитін/менеджмент комплаенсін жүргізу бойынша қызмет көрсету жөніндегі ұйымдарда басшы/әріптес ретінде басқару органдарында/атқарушы органдарда жұмыс тәжірибесі.
Сыйақылар/әлеуметтік мәселелер/ корпоративтік мәдениет саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.
 • Жоғары білім және (немесе) «Іскерлік әкімшілендіру магистрі»/«Философия докторы» дәрежесі және (немесе) басқару (менеджмент) саласындағы қосымша білім. Персоналды басқару/әлеуметтік даму теориясы саласында білімі болуы тиіс.
 • Басқару органдарында немесе атқарушы органдарда холдинг құрылымдарында/ұлттық компанияларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі және (немесе) бизнес немесе HR консалтинг саласында маманданатын компанияларда басқару органдарында/атқарушы органдарда және (немесе) басшы/әріптес ретінде жұмыс тәжірибесі және (немесе) жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ доллары болатын қазақстандық және халықаралық компанияларда HR/заң сараптамасы/корпоративтік жанжалдарды реттеу мәселелері бойынша HR-директор/құрылымдық бөлімшеге жетекшілік ететін басшы ретінде жұмыс тәжірибесі.
 • Басшылық лауазымдарда/жоғары және орта басқару буынының персоналымен жұмыс саласында кемінде 5 жыл тәжірибесі болуы тиіс.  
Инвестицияларды басқару саласындағы тәуелсіз директор-мамандар лауазымына кандидаттар үшін арнайы талаптар.
 • Қаржы, корпоративтік қаржы, инвестициялар, инвестициялық менеджмент немесе инвестициялық талдау саласындағы жоғары білім, қосымша білім/бухгалтерлік есеп/ тәуекел менеджменті/қаржы саласындағы кәсіби сертификаттау.
 • Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, бағалы қағаздар портфелін басқару қағидаттары, инвестицияларды бағалау әдістері, қаржылық есепке алу және есептілік стандарттары саласындағы білім.
 • Инвестициялық қызмет саласындағы мамандығы бойынша жұмыс өтілі кемінде 7 жыл.
 • Басқару органдарында/атқарушы органдарда/басшылық лауазымдарда (құрылымдық бөлімшелерді үйлестіруді жүзеге асыратын және қаржы операцияларын жүргізуге негіз болатын құжаттарға қол қою құқығына ие лауазымдарда) қаржы ұйымдарында/холдинг құрылымдарында/мемлекеттік органдарда/халықаралық даму банктерінде/халықаралық қаржы/сақтандыру компанияларында/инвестициялық қызметті, жылдық айналымы кемінде 20 млн. АҚШ долларымен қор нарығына шығаруды жүзеге асыратын халықаралық және (немесе) қазақстандық компанияларда кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі.
Сертификаттардың болуына қойылатын талаптар:
 • директордың «Сертификатталған директор» кәсіби сертификаттауының болуы
 • Міндеттерді орындау үшін қажетті жеке-іскерлік құзыреттер:
 • Мотивация («беру» ішкі құндылығы және еріктілікке дайындық)
 • Қоғам қызметі шеңберіндегі кәсіби құзыреттілік
 • Түйінді құзыреттер: әдептілік, командада жұмыс істеу, жауапкершілік, стратегиялық пайымдау, белсенді қатысу
Жұмыс шарттары:
 • Жалдау нысаны: шарт
Тәуелсіз директор лауазымына конкурсқа қатысуға ниет білдірген кандидаттар hrd@baiterek.gov.kz email-ға келесі құжаттарды 2021 жылғы 22 ақпанға дейін ұсынады:
 • Қоса беріліп отырған үлгіге сәйкес конкурстық іріктеуге қатысуға кандидаттың өтініші;
 • кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 • қоса беріліп отырған нысанға сәйкес кандидат туралы мәліметтер.

Міндеттер:

 • Инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды заңды сүйемелдеу, оның ішінде: жобаларға қатысатын заңды тұлғалардың құқықтық мәртебесін белгілеу, ұсынылатын қамтамасыз етуді құқықтық бағалау, жасалатын мәмілелердің (оның ішінде қарыз алу, қамтамасыз ету бойынша, EPC, EPCM, off-take келісімшарттар және т.б. заңдылығын белгілеу);
 • Банктің бизнес-процестерінің тиімділігін арттыру мақсатында ұсыныстар және/немесе ұсынымдар әзірлеу және енгізу.

Талаптар:

 • Жоғары заңгерлік білім;
 • Азаматтық құқықты, азаматтық-процестік құқықты, банк заңнамасын, корпоративтік құқықты білу;
 • Банк/қаржы саласында ШОБ және корпоративтік кредиттеу жобаларын заңдық сүйемелдеу бойынша мамандығы бойынша жалпы өтілі - 3 жылдан кем емес;
 • Аналитикалық ойлау, командада жұмыс істеу қабілеті;
 • Заңгер АЖ жүйелерін пайдалану дағдылары (Параграф, BestProfi, Әділет), Lotus Notes.

Бос орындарға орналасуға өткізілетін конкурсқа қатысу форматы:

Бос позицияларға конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер бос позицияның атауын міндетті түрде көрсете отырып, түйіндемелерін 
vacancy@kdb.kz поштасына жіберу қажет. Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаса конкурсқа қатысу мүмкін болмайды.

Бос орындар мұрағаты:

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық/қаржылық/құқықтық білім. Халықаралық сертификаттардың (CIPD, SHRM және т.б.) болуы құпталады.;
 • Персоналды басқару саласында 5 жылдан кем емес тәжірибиенің болуы міндетті;
 • Еңбек заңнамасын білу;
 • Адам ресурстарын басқару саласындағы білім: бюджетті жоспарлау және бақылау негіздері, қызметкерлерді ынталандыру жүйелері, қызметкерлерді бағалау әдістері, тиімділікті басқару жүйелері, T&D саласындағы білім;
 • ERP-жүйелерінде HR модульдерін енгізу дағдылары;
 • Қызметкерлерді іздеу және іріктеу негіздерін білу;
 • Ағылшын тілін білу құпталады (жазбаша және ауызша).
Міндеттер:
 • Қызмткерлерді таңдау және бейімдеу
 • оқыту және дамыту
 • ішкі байланыс
 • өтемақылар және жеңілдіктер
 • әр түрлі: әріптестер мен еншілес компанияларға кадр мәселелері бойынша кеңес беру.
Мүдделі позиция туралы міндетті белгісі бар түйіндемені келесі мекенжайға жіберіңіз vacancy@kdb.kz.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • жоғары білім (экономикалық/құқықтық / гуманитарлық / техникалық / қаржылық);
 • кадрлық іс жүргізу саласындағы жұмыс тәжірибесі 4 жылдан кем болмауы тиіс;
 • кадрлық іс жүргізу саласындағы еңбек заңнамасын, қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы, ақпараттық саясат, әскери есепке алу саласындағы заңнамаларды білу;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналымы жүйесін (Colvir, ВРМ білу құпталады) жетік білу;
 • іскерлік хат алмасу дағдылары.
Еңбек міндеттері:
 • кадрларды есепке алу және еңбек тәртібі бойынша жұмысты регламенттейтін құжаттарды әзірлеу, қабылданған және жұмыстан шығарылған қызметкерлер бойынша деректер базасын жүргізу, жұмыстан шығарылған және қабылданған қызметкерлер бойынша тоқсан сайынғы талдауды дайындау
 • жұмысқа қабылдау, жұмыскерлерді банктегі басқа лауазымдарға ауыстыру, бір құрылымдық бөлімшеден екіншісіне ауыстыру, Еңбек шартын тоқтату және бұзу туралы құжаттарды ресімдеуді қамтамасыз ету. Қызметкерлердің дербес деректерін өзгерту бойынша есепке алу жүйесіне өзгерістер енгізу, қызметкерлерге материалдық көмек көрсету, қызметкерлердің демалыстарға, іссапарларға шығуы, лауазымдарды қоса атқару және міндеттерді жүктеу кезінде кадр құжаттарын дайындау;
 • қызметкерлердің жеке істерін ресімдеу және еңбек зейнетақысын, шетелдік паспорттарды, қызметкерлерге білім мен наградаларды және басқа да негіздерді беру үшін қажетті құжаттарды ресімдеу кезінде талап ету орны бойынша қызметкерлерге жұмыс орнынан анықтамалар беру. Табельдерді тексеруді жүзеге асыру және ай сайын компанияның құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс уақытын пайдалануды бақылау. Еңбекке жарамсыздық парақтарын ресімдеу;
 • әскери есепті жүргізу;
 • ҚР заңнамасының бірыңғай нормалары мен талаптарын сақтау мақсатында Банктің ішкі құжаттарын, Банк бойынша бұйрықтардың жобаларын, мүдделі тараптардың өз құзыреті шегінде қол қоюына шарттық құжаттарды келісу;
 • Банктің қызметкерлер бойынша статистикалық есептерін қалыптастыруға, Холдингпен өзара іс-қимыл регламентін сақтау мақсатында Холдинг компаниялары тобының қызметкерлері бойынша шоғырландырылған есепті қалыптастыруға жауап береді;
 • Банктің бизнес процестерін оңтайландыру бағдарламасы аясында HR құралдарын автоматтандыру талаптарын қалыптастыруға және оларды тестілеуге және пайдалануға қабылдауға жауап береді;
 • заңнама талаптарын сақтау мақсатында өз құзыреті шегінде құрылымдық бөлімшелерге және еншілес ұйымдарға кадрлық әкімшілендіру мәселелері және еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша консультация беру.

Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жолдау
Хаттың тақырыбында міндетті түрде бос жұмыс орнының атауын көрсету.

Міндеттер:
 • Қарыз алушылардың өз міндеттемелерін орындауы үшін ұсынылған қамтамасыз етуді сыртқы бағалау есебін талдай отырып, жобаларды банктік сараптама кезеңінен бастап, кепілдікке айналдырумен аяқталған жобаларды сараптауға қатысу.
 • Бағалау туралы есептің мазмұнын Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының және басқа да нормативтік актілердің талаптарына сәйкестігін талдау.
 • Бағалау туралы есептің есептік бөлігіне көзқарастарды дұрыс қолдану, бағалау әдістерін дұрыс таңдау және қолдану, сонымен қатар құжаттарды зерделеумен бағалау есептерінің дизайнын талдау.
 • Кепілдің жеткіліктілігін есептеу
 • Тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ қауіпсіздікке қатысты тұжырымдар беру аясында тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу
 • Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан банкке кепілзат ретінде ұсынылатын мүлікке тексеру жүргізу бойынша сапарларды жүзеге асыру
 • Нарықтық бағаны қамтамасыз ету үшін тұрақты талдау жүргізу
 • Несие құралын ұсынуға арналған шарттың барлық мерзімі ішінде кепілзаттық қамтамасыз етудің құнын және оның жеткіліктілігін кезеңді түрде айқындау
 • Тәуелсіз бағалаушылар ұсынатын бағалау есептерін талдау рәсімдері мен әдістерінің тиімділігін арттыру және жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу
 • Қарыз алушылармен сақтандырылған оқиғаларға банктің уәкілетті органы бекіткен сақтандыру жағдайларының қауіпсіздік тізіміне сәйкестігін тексеру;
 • Банктің уәкілетті органдарының бекітуіне бағалау және сақтандыру компанияларын таңдау бойынша ұсыныстар әзірлеу және ұсыну
 • Инспекциялық органдармен өзара әрекет - ішкі және сыртқы
 • Кепіл туралы ақпараттың/есептердің уақтылы және сапалы берілуі
 • Кеңсені оңтайландыруға қатысу
 • Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банк тәуекелдерін уақытылы анықтау, себептерін талдау және бағалау
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да функциялар және бұйрықтарды орындауға

Талаптар:
 • Жоғары экономикалық / математикалық / қаржылық білім;
 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілік сертификаты және / немесе бағалау қызметі бойынша оқу орталықтары берген сертификат (мүмкіндігінше);
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (екінші деңгейдегі банктерге, ірі консалтингтік компанияларға корпоративті несие беруде) кемінде 2 жыл;
 • Мемлекеттік тілді білу деңгейі - еркін;
 • Аналитикалық ойлау, инвестициялық жобаларды бағалау үшін қаржылық модельдеу жүргізу мүмкіндігі;
 • Іскерлік құндылықты бағалаудағы тәжірибелік дағдылар;
 • ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар / сараптамалық пікірлер дайындау;
 • Әдістемелік құжаттарды, ішкі актілерді және басқа құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Компьютердің тәжірибелі пайдаланушысы, MS Office (Excel, Word, Power Point).

Міндеттер:
 • MS Office, STATA/Matlab, Python/C/C++ және Microsoft Power BI мүмкіндіктерін қолдана отырып, статистикалық көрсеткіштерді талдау бағдарламалық жасақтамасын жасау.
 • Деректердің үлкен массивін қалыптастыру және талдау.
 • Сандық форматта кітапхананы/ақпараттық деректер каталогын қалыптастыру және басқару.
 • Ақпараттық бағдарламаларды пайдалана отырып және PowerPoint базасында презентациялық материалдарды дайындау.
 • API-де деректерді алу үшін сыртқы ұйымдармен және ақпараттық жүйелермен өзара әрекеттесу.
 • Банктің қолда бар ақпараттық жүйелерін Мемлекеттік органдардың сыртқы ақпараттық жүйелерімен (оның ішінде бизнеске арналған үкіметтің ақпараттық жүйесін) интеграциялау шеңберінде Қажетті құжаттаманы қалыптастыру.
Талаптар:
 • Жоғары техникалық білім;
 • Деректердің үлкен массивін қалыптастыру және талдау бойынша бағдарламалау саласында жұмыс өтілі - 5 жылдан кем емес;
 • Өз ойларын жазбаша да, ауызша да еркін және сауатты жеткізе білу.
 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерін меңгеру деңгейі-еркін;
 • Жеке сипаттамалары: аналитикалық және жүйелі ойлау, ақпаратты құрылымдау және негізгі қорытындыларды бөліп көрсету, өзін-өзі ұйымдастырудың жоғары деңгейі және нәтижеге бағдарлану, үлкен көлемде ақпаратпен жұмыс істей білу, бастамашылық, командада да, өз бетінше де тиімді жұмыс істей білу;
 • Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеудің өте жақсы дағдылары: жиынтық кестелерді қалыптастыру, деректерді графикалық құру және MS Office, STATA/Matlab, Python/C/C++, SQL сұрауларын қалыптастыру, Microsoft Power BI, PowerPoint, 1С бухгалтерия конвекторын қолдана отырып деректерді жинау және өңдеу бойынша бағдарламалық шешімдерді пайдалану және практикалық қолдану және т. б.
 • Дизайн элементтерімен, графикалық объектілермен презентацияларды қалыптастыру дағдылары.

Кандидатқа қойылатын талаптар:
 • Бюджеттеу негіздерін білу (кірістер мен шығыстарды, көлемді қаржылық көрсеткіштерді жоспарлау);
 • Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының негізгі ережелерін білу;
 • Экономикалық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;
 • Қаржылық талдаудың негізгі қағидаттарын білу;
 • Қаржы/экономика/математика бағыты бойынша жоғары білім қажет (магистр, екінші жоғары білім);
 • Халықаралық сертификаттардың болуы құпталады (АССА, CFA, CPA, CIMA және т.б.).
Еңбек міндеттері:
 • Стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін Банктің даму жоспарын әзірлеу, келісу, бекіту және түзету;
 • Ауытқуларды анықтау және Банктің Даму жоспарының атқарылмауына жол бермеу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу мақсатында Банктің даму жоспарының орындалуына мониторинг жүргізу;
 • Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан және өзге ұйымдардан келіп түсетін хат-хабарларға Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды қарау және дайындау, сондай-ақ Банктің құрылымдық бөлімшелерінің сұрау салуларын қарау;
 • Басқарма құзыреті шеңберінде уәкілетті орган бекіткен тізбеге, талаптар мен мерзімдерге сәйкес Банктің уәкілетті органдарына басқарушылық есептілікті, Банк қызметінің нәтижелері туралы талдамалық материалдарды дайындау және ұсыну, басқарма есептілігін автоматтандыруға қатысу;
 • Басқару процестерін жетілдіру және басқару жұмысын регламенттейтін құжаттарды әзірлеу бойынша ықтимал нұсқаларды әзірлеу мақсатында басқару жұмысын талдауға, бизнес-процестердегі өзгерістер және жаңа бизнес-процестерді енгізу жөніндегі жұмыс топтарына қатысу.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz поштаға жіберу.

Міндеттері:
Жобалардың техникалық сараптамасы:
 • Банктің басқа бөлімшелерімен бірге инвестициялық жобаларды, лизингтік операцияларды, оның ішінде банк кепілдіктер, кепілгерліктер және қайтарымды негізде қаржыландыруға ұсынылған басқа да міндеттемелерді ұсынатын жобаларды қарастыруға қатысу;
 • Жобалардың техникалық бөлігі мен сатып алулары бойынша қорытындылар беру, индикативті талдау, банктік сараптама, мониторинг, сондай-ақ Банктің ішкі актілеріне сәйкес қаржыландыру шарттарының өзгеруін қарастыру;
 • Жобалар үшін тәуекелдерді анықтау және жіктеу, сондай-ақ Жобаларға техникалық бөлім және сатып алулар бойынша қорытынды беру шеңберінде тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстар әзірлеу.
Жобаны қолдау және бақылау:
 • Жоба бойынша техникалық және сатып алу тәуекелдерінің деңгейін анықтау мақсатында инвестициялық сатыда жүзеге асырылып жатқан Жобалар шеңберінде Банктің қарыз алушылары жеткізушілермен және мердігерлермен жасасқан келісімдер / шарттар талаптарын талдау;
 • Инвестициялық жобалар үшін уақытша жағдайларды жою және ұсыныстар қалыптастыру шеңберінде алынған құжаттарды талдау;
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес Жобаларды қарау, банктік сараптама, қаржыландыру және мониторингілеу кезеңінде жүзеге асырылатын Жобаның іске асырылу орны мен Жобаны іске асыру барысымен танысу үшін жергілікті тексерулерге қатысу;
 • Инвестициялық кезеңдегі инвестициялық жобалардың мониторингін жүргізу;
 • Банктің ішкі актілерінде белгіленген тәртіппен, алдын-ала ескерту сигналдары туралы ақпарат дайындау.
Талаптар:
 • жоғары техникалық білім (мүмкіндігінше екінші экономикалық білімі бар, дәрежелері: доктор, кандидат, магистр);
 • өндірістік, инжинирингтік компаниядағы жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес (жобаны басқару тобында жақсырақ);
 • мемлекеттік тілді білу;
 • Ағылшын немесе қытай тілдерін білу сіздің артықшылығыңыз болады;
 • «Жобаларды басқару», СМЖ, халықаралық FIDIC формаларының негіздері курстарын бітіргені туралы сертификаттардың болғаны жөн;
 • Стратегиялық, сыни және аналитикалық ойлау;
 • үлкен көлемдегі техникалық, арнайы ақпараттарды талдай білу және тиімді шешім таба білу;
 • Сыни тұрғыдан ойлау дағдылары, қарама-қай аргументтер мен дәлелдемелерді объективті және объективті бағалау мүмкіндігі.


Міндеттер:
 • Заңды тұлғалардың төлем қабілеттілігіне талдау жүргізу, инвестициялық жобалар мен несиелік өтінімдерді бағалау, соның ішінде қаржылық модельдеу және тиісті қорытынды жасау;
 • Талдау және анықталған тәуекелдер негізінде мәмілені құрылымдау;
 • Жобаны уәкілетті органға ұсыну және қорғау.
Талаптар:
 • Экономика және қаржы саласындағы жоғары білім;
 • Кәсіпорындардың қаржылық талдауы, қаржылық модельдерді құру және талдау, тәуекелдерді бағалау және басқару, операцияларды құрылымдау дағдылары;
 • Талдаушы, тәуекел менеджері, корпоративтік сектордағы несие менеджері ретінде кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі;
 • Мемлекеттік тілді білу қажет;
 • Ағылшын тілін мүмкіндігінше білу қажет;
 • Жеке сипаттамалары - аналитикалық ойлау, үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс, дербестік, оқу қабілеті, ақпаратты анық жеткізу
 • Компьютерде жұмыс істеу дағдылары (Word, Excel, Power point, Power BI).


Талаптар:

 • жоғары экономикалық немесе қаржылық білім немесе бизнес-басқару (менеджмент) саласындағы білім;
 • бюджеттеу, қызмет тиімділігін басқару саласында сертификаттардың болуы құпталады;
 • ұйымның тиісті бейініндегі жұмыс тәжірибесі: жалпы еңбек өтілі - 5 жылдан кем емес; басшылық лауазымдарда - 1 жылдан кем емес;
 • банк қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын, бюджет заңнамасын білу;
 • бюджеттеу саласындағы бірнеше функциялар мен процестерді жоспарлау және біріктіру дағдылары;
 • бюджеттеу және басқару есептілігі бойынша архитектураны сенімді пайдалану дағдылары;
 • банктік ақпараттық жүйелермен жұмыс істеу дағдылары (Colvir, 1C);
 • қаржы ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп, банк қызметі саласындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын білу;
 • халықаралық қаржылық есептілік саласындағы білім;
 • банк қызметтерінің тарифтерін құру саласындағы білім;
 • есеп беруді автоматтандыру тәжірибесі;
 • ағылшын тілін білу құпталады;
 • операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу.
Міндеттер:
 • Банк қызметінің қысқа мерзімді және ағымдағы бюджеттік жоспарлауын жүзеге асыру;
 • жедел басқару шешімдерін қабылдау үшін тұрақты негізде талдау жоспарын/фактісін қалыптастыру;
 • бюджеттік жоспарлау және Банктің басқарушылық есептілігін қалыптастыру мәселелері бойынша әдіснамалық қолдауды жүзеге асыру;
 • Банктің тарифтік саясатын жүргізу, банк тарифтерін есептеу әдіснамасын әзірлеу және өзектендіру, банк тарифтерін бекіту бойынша жұмыстарды әзірлеу және жүргізу;
 • Банктің әкімшілік шығыстарының нормативтерін (лимиттерін) әзірлеу, бекіту және енгізу жөніндегі жұмысты жүргізу;
 • Банктің ішкі басқарушылық есептілігін оңтайландыру/автоматтандыру мақсатында банкте басқарушылық есептілік жүйесін ұйымдастыру;
 • Банк менеджменті үшін әмбебап басқару есептілігін әзірлеу және қалыптастыру;
 • «Банк есептілігі» деректер базасын қолдау және дамыту;
 • квазимемлекеттік сектор субъектілеріне арнайы мақсаттағы аудит жүргізуді үйлестіру;
 • мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін республикалық бюджеттен және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражатты есепке алу бойынша бақылауды жүзеге асыру.
Түйіндемені vacancy@kdb.kz электронды мекенжайға жіберу

Үміткерге қойылатын талаптар:
1)     білімі: экономика және қаржы саласындағы жоғары білім
2)     құпталатын біліктіліктер: экономика және қаржы және/немесе MBA саласындағы магистр дәрежесінің болуы
3)     құпталатын кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т. б.).:
кәсіби салада немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде екі жыл
4)     мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: еркін және тілдесу
5)     шет тілдерін меңгеру деңгейі: тілдесу
6)     жеке қасиеттері: өз ойын сауатты жеткізе білу (ауызша, жазбаша), жауапкершілік, аналитикалық ойлау, көпшіл болу;
7)     дербес компьютерді пайдалану дағдылары: Microsoft Office, соның ішінде Excell және Power Point бағдарламаларын жетік білу
8)     басқасы: корпоративтік қаржы/ сауданы қаржыландыру/ жобалық талдау/ банк ісі/ қаржылық модельдеу/ жобаларды жүзеге асыру және мониторинг саласындағы білімі

Еңбек міндеттері:
1)       Контрагенттер ұсынатын құжаттар пакетінің кредиттік өтінімді қараудың әртүрлі кезеңдерінде Банк талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруді жүзеге асыру;
2)       Жоба бойынша деректерді енгізу және құжаттарды Банктің ақпараттық жүйесіне жүктеу.
3)       Банктің құрылымдық бөлімшелерінен алған қорытындыларын/түсіндірмелерін талдау және кредиттік өтінімді қараудың әртүрлі кезеңдерінде Жоба/Жоба паспорты бойынша жиынтық қорытындыларды/қысқаша ақпараттық анықтамаларды дайындау.
4)       Контрагенттерге хат жолдау, оның ішінде Банктің УО қабылдаған шешімдері, өзге сұрау салулар бойынша құжаттарды ұсыну қажеттілігі туралы
5)       Кредиттік құралды ұсыну туралы шарттардың/қамтамасыз ету жөніндегі шарттардың, өзге де келісімдердің үлгілік нұсқаларына келіспеушіліктер хаттамасын дайындау.
6)       Өтініш беруші/қарыз алушы ұсынған құжаттар топтамасын барлық кезеңдерде Банк талаптарына сәйкестігі тұрғысынан талдауды және тексеруді жүзеге асыру, тиісті тұлғаларды тексеру нәтижелері (қажет болған жағдайда), «стоп-факторлардың» болуы туралы хабардар ету.
7)       жүйеде жоба бойынша сканерленген құжаттардың болуын қамтамасыз ету, өтініш беруші/қарыз алушы ұсынатын құжаттардың түпнұсқаларын сканерленген көшірмелермен салыстырып тексеру.
8)       Өтініш берушіден/қарыз алушыдан алынған құжаттар пакетін Банктің тиісті құрылымдық бөлімшесіне жіберу.
9)       Контрагенттердің қаржылық есептілікті, жобаны іске асыру жоспарын және кредиттік құжаттаманы жүргізу қағидаларында көзделген өзге де қажетті құжаттарды уақтылы ұсынуына бақылауды жүзеге асыру.
10)    Кредиттік процестің нысандары мен әдістерін, жаңа кредиттік құралдарды/инвестициялық кредит беру бағдарламаларын жетілдіруге бағытталған ұсыныстарды, сондай-ақ қарау, қаржыландыру және іске асыру мониторингі кезеңдерінде жобалар бойынша ұсыныстарды әзірлеуге және енгізуге қатысу.
11)    Клиенттермен жұмыс істеу жөніндегі дирекцияның құзыретіне жататын мәселелер бойынша келіп түсетін хат-хабарларды қарау және оларға жауаптар дайындау.
12)    Контрагенттермен кездесулерді ұйымдастыру
13)    Кредиттік менеджердің, бөлімшеге жетекшілік ететін басшының, басқарушы директордың тапсырмаларына сәйкес өзге де қызметтер.

Талаптар:
 • Гуманитарлық/өзге жоғары білім
 • Іс жүргізу, ҚР мемлекеттік архивімен өзара әрекеттесу, компания мұрағатымен жұмыс істеу саласында 2 жылдан астам жұмыс тәжірибесі;
 • құжаттық есеп жүргізе білу, нормативтік талаптарға сәйкес құжаттарды құрастыра білу;
 • құжаттармен жұмыс істей білу (тіркеу, ресімдеу, мұрағаттау және т.б.);
 • картотекаларды жасау және құжаттарды мұрағатқа тапсыруға дайындау негіздерін білу;
 • құжаттар мен істерді есепке алу мен мұрағаттауға арналған бағдарламалық жасақтаманың озық дағдылары;
 • жауапкершілік, мерзімдер мен регламенттерді сақтау, ұқыптылық.
Міндеттер:

 • Шығыс хат-хабарларды тіркеу, жіберу үшін шығыс хат-хабарларды рәсімдеу;
 • "Лотус" ЭҚЖ базасында Банктің өкімдік құжаттары мен сенімхаттарды тіркеу және орналастыру;
 • Банктің құрылымдық бөлімшелерінің құжаттамасын аудару бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Түйіндемені келесі мекен-жайға жіберіңіз vacancy@kdb.kz.


Қойылатын талаптар:
 • жоғары экономикалық білімі;
 • қаржы саласындағы DipIFR/СМА/CIMA/CFA/ACCA халықаралық біліктілігінің болуы құпталады;
 • ұйымның тиісті бейінінде: жалпы өтілі – 6 жылдан кем емес; басшылық лауазымдарында – 3 жылдан кем емес.
 • банк қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын білу;
 • бюджеттеу мен басқарушылық есептіліктің барлық бағыттарын, жоспарлау және есептілікті қалыптастыру процестерін автоматтандыруды, қызметті талдауды білу;
 • халықаралық қаржы есептілігі саласындағы білімі;
 • бюджеттеу және басқарушылық есептілік бойынша құрылымды сенімді пайдалану дағдылары;
 • операциялық тәуекелдерді басқару теориясын білу.
Жүктелетін міндеттер:
1) Бюджеттік жоспарлау
Банк қызметінің тиімділігін арттыру және Банктің даму жоспарын іске асыру мақсатында бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыру жүйесі мен процестерін ұйымдастыру, Банктің жоспарланған кезеңге арналған жиынтық бюджетін (бюджетті түзетуді қоса алғанда) дайындау
2) Банк бюджетінің атқарылуын талдау
Қаржылық тәуекелдерге уақтылы ден қою және барынша азайту мақсатында Банк бюджетінің нақты орындалуы мен болжамы бойынша материалдарды талдау және Банктің уәкілетті органдарының қарауына дайындау. Олардың орындалуын бақылау мақсатында қолданыстағы және жаңадан жасалған шарттардың тұрақты негіздегі мониторингі
3) Жалпы әкімшілік шығыстар бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау
Құрылымдық бөлімшелердің жалпы әкімшілік шығыстар бюджетінің көрсеткіштерін сақтауы үшін жалпы әкімшілік шығыстар (өкілдік, іссапар, автокөлік және байланыс) бойынша нормаларды (лимиттерді) әзірлеу, бекіту және бақылау
4) Нарықтық мөлшерлемелерді, баға белгіленімдерін тәуелсіз тексеру
Бастапқы тану, кейіннен есепке алу және Банктің қаржылық есептілігін ашу кезінде есептелетін қаржы құралдарының әділ құнын айқындау үшін Банктің құрылымдық бөлімшелері қолданатын нарықтық мөлшерлемелерді, баға белгіленімдерін және басқа да параметрлерді анықтаудың дұрыстығын бақылауды жүзеге асыру.
5) Қаржы құралдарын бастапқы тану кезінде «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ көрсеткіштеріне әсер ету салдарының есебін ұсыну:
- мәміленің қаржыландырудың нарықтық талаптарына сәйкестігін талдау;
- қаржы құралының тәсілін анықтау және әділ құнын есептеу;
- қаржы құралы бойынша бағалау міндеттемесі, дисконт, сыйлықақы сомасын есептеу.
6) Жүргізілетін қайта құрылымдау шеңберінде қаржы құралдары бойынша елеулі түрлендірудің болуын немесе болмауын келісу:
- қаржыландыру шарттарына енгізілетін өзгерістерді талдау;
- қаржы құралының сипаттамаларында сапалық өзгерістердің болуы;
- қаржы құралының айтарлықтай сандық модификациясының болуын тексеру.
7) Басқарушылық есептілікті дайындау
Бюджет көрсеткіштерін және Банктің даму жоспарын орындау бойынша уақтылы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында Банктің уәкілетті органдары үшін басқарушылық есептілікті уақтылы және сапалы дайындау
8) Банктің тарифтік саясаты
Банк операцияларының тиімділігін қамтамасыз ету және қаржылық тәуекелдерді азайту мақсатында Банктің тарифтік саясатының қағидаттарын және оны іс жүзінде іске асыру тәсілдерін қолдану бөлігінде Банк бөлімшелерін ұйымдастырушылық-әдіснамалық қолдау
9) Негізгі ішкі және сыртқы қатынастарды басқару
Шешім қабылдайтын негізгі тұлғалармен және мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынасты құру және дамыту, тиімді шешім қабылдау, мүдделерді қорғау және Банктің оң беделін қалыптастыру мақсатында әріптестермен, сыртқы әріптестермен және мемлекеттік органдардың өкілдерімен әріптестік өзара қарым-қатынастар желісін құру және қолдау
10) Қызметкерлерді басқару және дамыту
Қол астындағы қызметкерлері үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін қалыптастыру және бақылауды жүзеге асыру; Банк бизнесін дамытудың стратегиялық басымдықтарының саясатын, ережелерін және коммуникациясын енгізуді қамтамасыз ету, қызметке тағайындауды келісу, басқарылатын командада өнімді жұмыс ахуалын құруды және өз қызметкерлерінің уәждемесі мен еңбек өнімділігін тұрақты арттыру үшін қажетті жағдайларды қалыптастыру және қолдау мақсатында біліктілікті арттыру, кадрлық әлеуетті тиімді пайдалану және құзыреттерді арттыру бойынша жұмысты қамтамасыз ету

vacancy@kdb.kz электрондық адресіне түйіндемеңізді жібере аласыз

Лауазымдық міндеттері:
 • Келісімшарттардың жобаларының және басқа құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі актілеріне сәйкестігіне құқықтық сараптама:
 • Банктің әкімшілік-шаруашылық қызметіне (қажет болған жағдайда тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы шарттар), сондай-ақ Банктің ішкі және сыртқы капитал нарықтарындағы қарыздармен байланысты операциялармен байланысты;
 • Департамент басшылығының атынан рейтингтік компанияларға, биржаларға, инвесторларға, Банктің несие берушілеріне Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ақпараттар дайындау;
 • Банктің және Банктің өкілдіктерінің қызметін қолдау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуды құқықтық қолдау (тендерлік құжаттамаларға құқықтық сараптама жүргізу, сатып алу мәселелері бойынша құқықтық қорытынды дайындау және т.б.);
 • Жауапкершілікті бөлу аясында Банктің аға қызметкерлері үшін және Банк өкілдігі басшыларына арналған сенімхаттар жобаларын дайындау;
 • Жалғыз акционердің, директорлар кеңесінің, Банк басқармасының қарауына жіберілген құжаттарға құқықтық сараптама;
 • Банктің қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістерді талдау және құрылымдық бөлімшелерге қажетті шараларды қабылдау туралы ұсыныстар беру (ішкі актілердегі өзгерістер және т.б.), Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ құқық қолдану және сот практикасын бақылау және зерттеу;
 • Банкті Қазақстан Республикасы заңнамасының ақпараттық базасымен, нотариаттық қызметпен қамтамасыз ету шараларын қабылдау;
 • Департаменттің бюджетін, демалыс кестесін, оқу жоспарларын, техникалық жабдықтауды жоспарлау туралы Банктің ішкі актілерінде қарастырылған ақпаратты дайындау;
 • Банктің ішкі актілерінің жобаларына, өзге де құжаттарға құқықтық сараптама жасау және жүргізу;
 • Басқарма төрағасының қол қоюына ұсынылған құжаттардың Департамент басшылығының Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі актілеріне сәйкестігін тексеру;
 • Департамент басшылығының атынан және Банктің құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша өтінімдері бойынша Департамент құзыретіне қатысты мәселелер бойынша құқықтық пікірлер дайындау;
 • ақпаратты, Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, басқа ұйымдардың сұраныстарына жауаптар дайындау;
 • құжаттарды мұрағатқа тапсыруды қамтамасыз ететін құжат айналымы;
 • Департамент құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының және басқа ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу;
 • Банктің ішкі актілері мен Департамент басшылығының нұсқауларына сәйкес өзге де функциялар.

Талаптар:
 • Өзіне жүктелген функцияларды (өкілеттіктерді) тиімді орындау үшін қажетті юриспруденция саласындағы білімі мен дағдылары, оның ішінде Қазақстан Республикасының банктік, қаржылық қызмет, азаматтық-құқықтық, сондай-ақ құқық қолдану практикасы саласындағы заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді білуі;
 • Жоғары заң білімі;
 • Заң мамандығы бойынша және (немесе) кәсіпорындар мен (немесе) ұйымдардың қызметін құқықтық қолдау саласындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл;
 • Мемлекеттік тілді меңгерудің негізгі деңгейі;
 • Жауапты және сенімді, жоғары ынталы және жігерлі, керемет аналитикалық және ұйымдастырушылық қабілетімен, ұжымда және жеке-жеке жемісті жұмыс жасай білу;
 • Кез-келген жұмыс жағдайына бейімделу, кез-келген сұрақтардың оң нәтижесі, сыпайылық, тұрақты мінез, өз позициясын қорғай білу, бір тапсырмадан екіншісіне ауысу мүмкіндігі, бөлшектерге назар аудару (жанама және ашық);
 • «Параграф (Заңгер)», «bestprofi» ақпараттық-құқықтық жүйелерін білу; Microsoft Office, Visual Basic, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Lotus.

Лауазымдық міндеттері:
 • Банктің уәкілетті органдарының қарауына тәуекелдерді басқару бөлімшесі жасаған тәуекелдер туралы есепті шоғырландыру;
 • Бастапқы мәліметтерді талдауға дайындау;
 • Ағымдағы тапсырмалар мен тапсырмаларды орындау.
Талаптар:
 • Жоғары экономикалық немесе қаржылық білім;
 • Ағылшын және мемлекеттік тілді білу;
 • ПК тәжірибелі қолданушысы, MS Office (Excel, Access, Power Point);
 • Тәуелсіз шешім қабылдау дағдылары, олардың салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілік, проблемалық жағдайларға оңтайлы шешім табуға қажетті қабілеттер, сыни ойлау қабілеттері;
 • Ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстар мен салдарды анықтау;
 • Банктің ішкі актілері мен басқа да құжаттарының жобаларын дайындау дағдылары;
 • Аналитикалық материалдарды дайындау дағдылары;
 • Іскери хат алмасу дағдылары;
 • Презентация және іскерлік қарым-қатынас дағдылары
 • Банк заңдарын білу.

Лауазымдық міндеттері:
 • Кепіл мониторингі (жердегі, жұмыс үстелі), мониторинг кестесіне сәйкес Банк қабылдаған кепілзаттың болуы мен жай-күйінің мониторингі, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан кепіл нысандарының орналасқан жеріне бару.
 • кепілзаттың нарықтық құнын және кепілдің жеткіліктілігін есептеу / алдын-ала есептеу мониторингі
 • мүдделі құрылымдық бөлімшелерге кепілді бақылау нәтижелері бойынша растайтын құжаттарды қоса отырып, тиісті есептерді дайындау және ұсыну
 • Кепілге қойылған мүліктің сандық және сапалық жағдайын бақылау, оның ішінде инвентаризация арқылы, кепіл заты туралы ақпарат жинау, кепілге қойылған мүліктің сақталуы мен тұтастығын қамтамасыз ету үшін алдын-алу шараларын қолдану
 • Банк басшылығына және уәкілетті органдарға үшінші тұлғалардың немесе меншік иелерінің кепіл нысанасына қол сұғу немесе жоғалу қаупі туындаған жағдайда алдын-алу шараларын қолдану арқылы кепілге қойылған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету қажеттілігі туралы хабарлау.
 • Алдын ала ескерту жүйесінде уақытылы көрсету үшін кепіл туралы ақпаратты дайындау және ұсыну
 • Кепіл туралы ақпараттың/есептердің уақтылы және сапалы берілуі
 • Кеңсені оңтайландыруға қатысу
 • Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банк тәуекелдерін уақытылы анықтау, себептерін талдау және бағалау
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да функциялар және бұйрықтарды орындауға
Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Жоғары экономикалық / математикалық / қаржылық білім;
 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілік сертификаты және / немесе бағалау қызметі бойынша оқу орталықтары берген сертификат (мүмкіндігінше);
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (екінші деңгейдегі банктерге, ірі консалтингтік компанияларға корпоративті несие беруде) кемінде 2 жыл;
 • Мемлекеттік тілді білу деңгейі - еркін;
 • Аналитикалық ойлау, инвестициялық жобаларды бағалау үшін қаржылық модельдеу жүргізу мүмкіндігі;
 • Іскерлік құндылықты бағалаудағы тәжірибелік дағдылар;
 • ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар / сараптамалық пікірлер дайындау;
 • Әдістемелік құжаттарды, ішкі актілерді және басқа құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Компьютердің тәжірибелі пайдаланушысы, MS Office (Excel, Word, Power Point).

Лауазымдық міндеттері:

 • Қарыз алушылардың өз міндеттемелерін орындауы үшін ұсынылған қамтамасыз етуді сыртқы бағалау есебін талдай отырып, жобаларды банктік сараптама кезеңінен бастап, кепілдікке айналдырумен аяқталған жобаларды сараптауға қатысу.
 • Бағалау туралы есептің мазмұнын Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасының және басқа да нормативтік актілердің талаптарына сәйкестігін талдау.
 • Бағалау туралы есептің есептік бөлігіне көзқарастарды дұрыс қолдану, бағалау әдістерін дұрыс таңдау және қолдану, сонымен қатар құжаттарды зерделеумен бағалау есептерінің дизайнын талдау.
 • Кепілдің жеткіліктілігін есептеу
 • Тәуекелдерді сәйкестендіру және жіктеу, сондай-ақ қауіпсіздікке қатысты тұжырымдар беру аясында тәуекелдерді азайту бойынша ұсыныстарды әзірлеу
 • Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерде орналасқан банкке кепілзат ретінде ұсынылатын мүлікке тексеру жүргізу бойынша сапарларды жүзеге асыру
 • Нарықтық бағаны қамтамасыз ету үшін тұрақты талдау жүргізу
 • Несие құралын ұсынуға арналған шарттың барлық мерзімі ішінде кепілзаттық қамтамасыз етудің құнын және оның жеткіліктілігін кезеңді түрде айқындау
 • Тәуелсіз бағалаушылар ұсынатын бағалау есептерін талдау рәсімдері мен әдістерінің тиімділігін арттыру және жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және енгізу
 • Қарыз алушылармен сақтандырылған оқиғаларға банктің уәкілетті органы бекіткен сақтандыру жағдайларының қауіпсіздік тізіміне сәйкестігін тексеру;
 • Банктің уәкілетті органдарының бекітуіне бағалау және сақтандыру компанияларын таңдау бойынша ұсыныстар әзірлеу және ұсыну
 • Инспекциялық органдармен өзара әрекет - ішкі және сыртқы
 • Кепіл туралы ақпараттың/есептердің уақтылы және сапалы берілуі
 • Кеңсені оңтайландыруға қатысу
 • Басқарманың тікелей қызметіне байланысты Банк тәуекелдерін уақытылы анықтау, себептерін талдау және бағалау
 • Банктің ішкі актілеріне сәйкес басқа да функциялар және бұйрықтарды орындауға

Үміткерге қойылатын талаптар:

 • Жоғары экономикалық / математикалық / қаржылық білім;
 • Бағалаушылар палатасы берген «бағалаушы» біліктілік сертификаты және / немесе бағалау қызметі бойынша оқу орталықтары берген сертификат (мүмкіндігінше);
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі 2 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (екінші деңгейдегі банктерге, ірі консалтингтік компанияларға корпоративті несие беруде) кемінде 2 жыл;
 • Мемлекеттік тілді білу деңгейі - еркін;
 • Аналитикалық ойлау, инвестициялық жобаларды бағалау үшін қаржылық модельдеу жүргізу мүмкіндігі;
 • Іскерлік құндылықты бағалаудағы тәжірибелік дағдылар;
 • ақпаратты жедел жинау, жүйелеу және талдау дағдылары, себеп-салдарлық байланыстарды анықтау, тапсырмаларды орындау кезінде дәлелді қорытындылар / сараптамалық пікірлер дайындау;
 • Әдістемелік құжаттарды, ішкі актілерді және басқа құжаттарды әзірлеу дағдылары;
 • Компьютердің тәжірибелі пайдаланушысы, MS Office (Excel, Word, Power Point).

Жүктелетін міндеттер:
 • Даму стратегиясын жасауға/түзетуге қатысу;
 • Даму жоспарын жасауға/түзетуге қатысу;
 • Қаржыландыру бағдарламаларын әзірлеу процесін ұйымдастыру;
 • Қаржылық-экономикалық негіздеме жасау процесіне қатысу;
 • Банктің уәкілетті органдарына басқарушылық есептерді, банк қызметінің нәтижелері туралы талдамалық материалдарды дайындау және ұсыну;
 • Кіріс хат-хабарлар үшін банк басшылығына ақпарат, тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды қарастыру және жүзеге асыру;
 • Департаменттің жұмысын талдауға қатысу, департамент процестерін жетілдірудің мүмкін нұсқаларын және Департамент жұмысын реттейтін құжаттарды әзірлеу мақсатында бизнес-процестерді өзгерту және жаңа бизнес-процестерді енгізу бойынша жұмыс топтарына қатысу;
 • Бөлімнің құзыреті шегінде банктің ішкі актілерін жаңарту.
Қойылатын талаптар:
 • Жоғары қаржылық/экономикалық/математикалық/техникалық білім;
 • Кәсіби салада немесе лауазымның функционалды бағыттарына сәйкес келетін салада жұмыс өтілі - 5 жылдан кем емес;
 • Ұйымның бейініне сәйкес келетін экономикалық қызмет түрінде (қаржы секторлары, институттар және/немесе мемлекеттік органдар) - кемінде 2 жыл;
 • Өз ойын еркін жазбаша да, ауызша да жеткізе білу;
 • Мемлекеттік және ағылшын тілдерін білу деңгейі - орташа деңгейден төмен емес;
 • Аналитикалық және жүйелік ойлау, ақпаратты құра білу және негізгі нәтижелерді бөлектеу, өзін-өзі ұйымдастырудың және нәтижеге бағдарланудың жоғары деңгейі, үлкен көлемде ақпаратпен жұмыс істей білу, бастамашылық, топ ретінде де, өз бетінше де тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі;
 • Компьютерлік бағдарламалармен жұмыс жасауда өте жақсы дағдылар (кестелер, графикалық деректерді құру және MS Office-те формулалар жазу).

Қойылатын талаптар:
 • «Қаржы» мамандығы бойынша немесе ұқсас мамандықтар (мысалы: «Экономика», «Бизнес әкімшілендіру» және т.б.) бойынша жоғары білімі;
 • Құпталатын кәсіби тәжірибесі: 3 жылдан кем емес;
 • «Үлкен төрттіктегі» (Deloitte, PWC, EY, KPMG) құпталатын жұмыс тәжірибесі 2 жылдан кем емес;
 • Министрліктегі (бюджеттік қарыздарды беруге, тартуға байланысты) жұмыс тәжірибесі құпталады;
 • Ағылшын тілін меңгеру деңгейі: маңызды;
 • Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі: тілдесу.
Жүктелетін міндеттер:
 • Борыштық бағалы қағаздарды шығару арқылы несие капиталының ішкі және сыртқы нарықтарында қарыз алуды тарту, Банк жобаларын қаржыландыру мақсатында, сондай-ақ өтімділіктің қажетті деңгейін қолдау үшін бюджеттік қарыздарды, синдикатталған және банкаралық қарыздарды және қарыз алудың басқа да құралдарын тарту жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға қатысу.
 • Мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігімен төлемдер мониторингін жүзеге асыру және жасасқан кредиттік келісімдер нәтижесінде Департамент құзыреті шегінде Банк қабылдаған өзге де міндеттемелерді орындау.
 • Банк басшылығына тиісті қорытындылар мен ұсыныстарды, Холдингтің, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының және өзге де ұйымдардың немесе үшінші тұлғалардың Департамент қызметіне қатысты мәселелер бойынша сұрауларына жауаптарды дайындауды жүзеге асыру.
 • Қарыз алу портфеліне сәйкес әділ құн және өтімділік тәуекелі бойынша Бухгалтерлік есеп департаментіне қаржылық есептілік үшін ақпарат жасау және ұсыну.
 • Қарыз алу саясатына сәйкес қарыз алудың орташа құнын есептеуді жүргізу.
 • Қазақстан нарығындағы және әлемдегі экономикалық жағдайды талдау.
Үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер:
 • қазақ және ағылшын тілдерін жетік білу;
 • ауызша және жазбаша дағдыларының жоғары деңгейі;
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларын, электрондық құжат айналым жүйесін және басқаларын жетік меңгеру;
 • бөлімше қызметінің бағыттары бойынша жоспарлау және бірнеше қызметтер мен процестерді біріктіру дағдылары;
 • тәуекелдікті басқару дағдылары;
 • ақпарат жинау, жүйелендіру және талдау, сараптама жүргізу дағдылары.
Жеке қасиеттері:
 • Жауапкершілік, мақсатқа ұмтылушылық, командада жұмыс істей білу және үйренуге қабілеттілік.

Талаптар:
1. еңбек өтілі 3 жылдан кем емес,
2. білімі: орта/ орта кәсіптік білім,
3. В категориясының жүргізуші куәлігі.

Функционалдық міндеттері:
-адамдарды тасымалдау үшін белгіленген орынға көліктің уақтылы жеткізілуін қамтамасыз ету,
-жол ережелерін сақтау және жол-көлік оқиғаларының алдын алу шараларын қолдану арқылы жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
-жолға аттанар алдыңда көліктің техникалық жағдайын тексеру,
-корреспонденцияны жеткізетін курьер жұмысын атқару,
-қозғалтқышты, автомобиль корпусын және жолаушылар салонын тазалықта ұстау, оларды белгілі бір күтім жасайтын тиісті құралдармен күту,
-Банктің көлік құралдарын пайдалану туралы ережелеріне қатысты ішкі актілердің талаптарын орындау.

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Жоғары білімі (IT саласында)
 • үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер:
 • Веб-қосымшаларды әзірлеудің заманауи стандарттары мен әдістерін білу
 • HTML5 және CSS3 (таза код, семантикалық түптеу, flexbox/grid, CSS анимациялар) жетік білу
 • Bootstrap 3 және одан жоғарысын жетік білу
 • CSS препроцессорларын Sass/Less білу
 • Макеттің дизайнына барынша сәйкестендіру арқылы түптеу қабілеті;
 • TypeScript, Angular CLI білу
 • Кроссбраузерлік және кроссплатформалық түптеу; мобильді құрылғылар үшін бейімді түптеу тәжірибесі
 • Пайдаланушы интерфейстерін құру қағидаларын, UI/UX жақсы білу
 • Нысанға бағытталған бағдарламалау қағидаларын және жобалау шаблондарын білу
 • Қосымшаның клиенттік бөлігін оңтайландыру қағидаларын білу
 • веб-қосымшалардың (http хаттама, rest api) жұмысын түсіну;
 • NGINX конфигурациялау дағдылары;
 • Оңтайлы кәсіби тәжірибесі (ұзақтығы, саласы және т.б.)
- Веб-әзірлеудегі жұмыс тәжірибесі 3 жылдан кем емес
- Angular 8+ (TypeScript)-тағы әзірлеу тәжірибесі
- jQuery және/немесе Vue.js және/немесе React/React Native -пен әзірлеу тәжірибесі
- NodeJS-пен жұмыс істеу тәжірибесі;
- Git нұсқаларын бақылау жүйелерімен жұмыс істеу тәжірибесі
- Гибридті мобильді қосымшалармен (Apache Cordova, Adobe PhoneGap, Quasar framework, ionic, lodash) жұмыс істеу тәжірибесі.

Жеке қасиеттері:
 • оқуға қабілеттілік, кәсіби адалдық, стресске төзімділік, аналитикалық ақыл-ой, ұзақ шоғырлану, жоспарлай білу, мерзімдерді сақтау, командада жұмыс істей білу.
 • Дербес компьютерді пайдалану дағдылары (бағдарламалар, меңгеру деңгейі)
 • Тәжірибелі техникалық дағдылары
 • Бөтен кодты түсіну қабілеті
 • Өз ойлын ауызша және жазбаша жеткізе білу
Еңбек міндеттері:
 • Пайдаланушы интерфейсін әзірлеу, дизайн-макеттер негізінде сайттың HTML-бетін жасау, CMS үшін сайтты және үлгілерді түптеу, сайттың беттерін визуализациялау мен анимациялауды қамтамасыз ететін скриптердің пайдаланушы интерфейсіне байланыстыру, пайдаланушы интерфейсінің қажетті деңгейін және өзара әрекет ету тәжірибесін қамтамасыз ету
Түйіндемені vacancy@kdb.kz мекенжайына жолдау

Үміткерге қойылатын талаптар:
 • Жоғары білімі (IT саласында)
 • үміткер меңгеруі тиіс оңтайлы біліктіліктер:
 • «Colvir Banking System» банктік ақпараттық жүйесін баптау, конфигурациялау және әкімшілендіру тәртібін білу
 • «Colvir Banking System» банктік ақпараттық жүйесі модульдерінің жұмыс істеу тәртібін, технологиялық процесті білу
 • SQL, PL/SQL тілдерінің негізін білу
 • бизнес-процестерді сипаттау қағидаларын білу, тапсырмалар қоя білу
 • «Colvir Banking System» бағдарламалық жасақтамасын әзірлеу технологияларын білу
 • ақпараттық қауіпсіздік саласындағы білімі
 • «Colvir Banking System» ақпараттық жүйесінің жұмысындағы іркілістер мен ақауларды оқшаулар және жою дағдылары
 • СУБД Oracle-мен жұмыс істеу дағдылары
 • Кәсіби саласындағы жұмыс өтілі – 5 жылдан кем емес
 • Дербес компьютерді пайдалану дағдылары: тәжірибелі техникалық дағдылары, келесі құжаттардың болуы құпталады:
 1. «OR*SQL Oracle*SQL кіріспе» сертификаты;
 2. «OR*PLSQL» сертификаты;
 3. Colvir Banking System әкімшілендіру бойынша Colvir software Solution сертификаты
Еңбек міндеттері:
 • «Colvir Banking System» АБАЖ-дың үздіксіз жұмысы, жаңа модульдерін/функциналын әзірлеу және енгізу үшін жауапты болу


Тағылымдама

Жыл бойы Банк жас мамандарды тағылымдауға қабылдауды жүргізеді.

Тағылымдамадан кім өте алады?

 • Жоғары білімі туралы дипломы бар жас мамандар;
 • Бейінді салаларда жұмыс тәжірибесі бар жас мамандар.

Тағылымдама шарттары:

 1. Тағылымдамадан өту мерзімі 6 (алты) айға дейін;
 2. Банктегі тағылымдама ақысыз негізде жүзеге асырылады;
 3. Тағылымдамадан өту орнын таңдаған кезде тағылымгерлердің мамандануы және тілектері ескеріледі.

Қалай қатысушы атануға болады?

№1 қадам: Сауалнаманы қосымшасына сәйкес толтырыңыз;

№2 қадам: Сауалнаманы vacancy@kdb.kz электронды мекенжайына жолдаңыз, хаттың тақырыбында міндетті түрде «Тағылымдама» деп көрсетіңіз.

Іріктеу қалай өткізіледі?

1-кезең: Бөлімшенің талаптары мен ерекшелігіне сәйкестік жөніндегі іріктеуді – Адам ресурстарын басқару департаменті өткізеді;

2-кезең: 1-кезеңнен өткен үміткерлер құрылымдық бөлімшенің басшысымен сұхбатқа шақырылады;

3-кезең: Сұхбаттан өткен үміткерлер қажетті құжаттарды жинап, Тағылымдамаға кіріседі.

Тағылымдама нені береді?

 • Қаржы-банктік қызметтің түрлі салаларында кәсіби құзыреттерді, білімді және дағдыларды алу мүмкіндігін;
 • Тәлімгерлер – банктік қызметтің жетекші кәсіпқойлары;
 • Банк үміткерлерінің сыртқы пулына кіру.

Егер Сіз Даму банкінде тағылымдамадан өтіп, пайдалы кәсіби дағдылар мен білімді алғыңыз келсе, өтінімді қазір беріңіз!